Przejdź do treści

Litania do Ducha Świętego II

  Ile trwa odmówienie Litanii do Ducha Świętego II?

  Odmówienie modlitwy trwa 8 minut 10 sekundy

  Litania do Ducha Świętego II pełny tekst modlitwy

  Kyrie elejson.Chryste elejson. Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas.Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze znieba, Boże,zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty, pochodzący od Ojca iSyna, zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty, któryś na początku świata unosił się nad wodami iudzieliłeś im płodności,
  Duchu Święty, któryś przemawiał przez święte sługi Boże, zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty, którego namaszczenie daje nam poznać wszystkie rzeczy, zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty, który dajesz świadectwo oJezusie Chrystusie, zmiłuj się nad nami
  Duchu Prawdy, który nas nauczasz wszystkiego, zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę, zmiłuj się nad nami
  Duchu Pański, który napełniasz okrąg ziemi, zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty, w nas przebywający, zmiłuj się nad nami
  Duchu mądrości irozumu, zmiłuj się nad nami
  Duchu rady imęstwa, zmiłuj się nad nami
  Duchu umiejętności ipobożności, zmiłuj się nad nami
  Duchu bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami
  Duchu łaski imiłosierdzia, zmiłuj się nad nami
  Duchu miłości ipokoju, zmiłuj się nad nami
  Duchu pokory iczystości, zmiłuj się nad nami
  Duchu dobroci icichości, zmiłuj się nad nami
  Duchu różnorakich łask, zmiłuj się nad nami
  Duchu przenikający skrytości Boże, zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty, modlący się za nami wzdychaniem niewymownym, zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty, któryś zstąpił na Jezusa Chrystusa wpostaci gołębicy, zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty, przez którego na nowo się rodzimy, zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty, napełniający nasze serca miłością, zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty, przysposabiający nas za dzieci Boże, zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty, któryś zstąpił na Apostołów wpostaci ognistych języków, zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty, który według swej woli wszystkim rozdajesz dary, zmiłuj się nad nami
  Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
  Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
  Od wszelkiego złego, zachowaj nas, Panie.
  Od wszelkiego grzechu, zachowaj nas, Panie.
  Od pokus izasadzek złego ducha, zachowaj nas, Panie.
  Od zuchwałości irozpaczy, zachowaj nas, Panie.
  Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie, zachowaj nas, Panie.
  Od uporu izatwardziałości serca, zachowaj nas, Panie.
  Od wszelkiej zmazy ciała iduszy, zachowaj nas, Panie.
  Od ducha nieprawości, zachowaj nas, Panie.
  Od wszelkiej pychy ikłamstwa, zachowaj nas, Panie.
  Od wszelkiej obłudy inieszczerości, zachowaj nas, Panie.
  Od próżności ilekkomyślności, zachowaj nas, Panie.
  Od lenistwa iniedbalstwa wsłużbie Twojej, zachowaj nas, Panie.
  Od sprzeciwiania się natchnieniom Twoim, zachowaj nas, Panie.
  Od wszelkiej nieroztropności ipomyłek, zachowaj nas, Panie.
  Od wszelkich złych duchów, zachowaj nas, Panie.
  Przez Twoje przedwieczne pochodzenie od Ojca iSyna, wybaw nas, Panie.
  Przez poczęcie Jezusa Chrystusa, które się stało za Twoją sprawą, wybaw nas, Panie.
  Przez Twoje zstąpienie na Jezusa Chrystusa wJordanie, wybaw nas, Panie.
  Przez Twoje zstąpienie wdzień Zielonych Świąt, wybaw nas, Panie.
  Przez Twoją miłość imiłosierdzie Twe nieskończone, wybaw nas, Panie.
  Wwielki dzień sądu, wybaw nas, Panie.
  My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  Abyśmy, żyjąc duchem, duchem także działali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  Abyśmy, pomnąc na to, że jesteśmy Twoją świątynią, Duchu Święty, nigdy jej nie znieważali,
  Abyśmy, żyjąc duchem, nie szli za skłonnościami ciała, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  Abyśmy sprawy ciała duchem umartwiali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  Abyśmy nigdy nie zasmucali Ciebie, któryś jest Świętym Duchem Bożym,
  Abyśmy zachowali jedność umysłów dążąc do pokoju, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  Abyśmy łatwo nie wierzyli wszystkim duchom, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  Abyśmy rozeznawali duchy, czy są od Boga, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  Abyś wnas odnowił ducha prawego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  Abyś nas prostą drogą prowadził ku zbawieniu wiecznemu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  Abyś nas umacniał Twym wszechwładnym Duchem, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  Módlmy się:
  Błagamy Cię, Boże wszechmogący, abyś nas nieustannie wspierał łaską Ducha Świętego, azmiłosierdzia Twego oczyszczając zmazy naszych serc, zachował nas także od wszelkiego zła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  Litania do Ducha Świętego II do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Litanię do Ducha Świętego II?

  Odmawianie Litanię do Ducha Świętego jest jednym z najpiękniejszych sposobów oddawania czci Trzeciej Osobie Trójcy Świętej. Ta modlitwa składa się z wielu wezwań, które wyrażają nasze pragnienie o obecność i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Odmawianie Litanię do Ducha Świętego II wymaga skupienia i otwartości na działanie Ducha. W trakcie odmawiania powinniśmy zanurzyć się w modlitwie, skupiając się na każdym wezwaniu i oddając nasze serce i umysł Duchowi Świętemu. Ważne jest, aby odmawiać tę litanię z wiarą i zaufaniem, wiedząc, że Duch Święty jest zawsze gotowy odpowiedzieć na nasze prośby. Odmawianie Litanię do Ducha Świętego II może być również okazją do refleksji nad naszym życiem duchowym i prośby o wzrost w łasce Bożej. Niech ta modlitwa stanie się dla nas źródłem siły i inspiracji, abyśmy mogli żyć w zgodzie z wolą Bożą i być świadkami Jego miłości w świecie.

  Dlaczego warto odmawiać Litanię do Ducha Świętego II?

  Odmawianie Litanię do Ducha Świętego jest niezwykle ważne i wartościowe z wielu powodów. Po pierwsze, modlitwa ta umożliwia nam nawiązanie głębszej więzi z Duchem Świętym, który jest Trzecią Osobą Trójcy Świętej. Poprzez odmawianie Litanię, otwieramy nasze serca na działanie Ducha Świętego i prosimy Go o swoje dary i łaski.

  Po drugie, odmawianie Litanię do Ducha Świętego pomaga nam w naszym duchowym wzroście. Poprzez skupienie się na różnych aspektach Ducha Świętego, jak miłość, mądrość czy pocieszenie, stajemy się bardziej świadomi Jego obecności w naszym życiu. To z kolei prowadzi nas do większej wrażliwości na Jego działanie i inspiracje.

  Odmawianie Litanię do Ducha Świętego jest również sposobem na rozwijanie naszej relacji z Bogiem. Poprzez modlitwę do Ducha Świętego, prosimy Go o prowadzenie nas, oświecanie naszych umysłów i umacnianie naszej wiary. To jest szczególnie ważne w naszym codziennym życiu, gdy stajemy przed trudnymi decyzjami czy wyzwaniami.

  Wreszcie, odmawianie Litanię do Ducha Świętego jest także sposobem na budowanie jedności w Kościele. Modlitwa ta jest odmawiana przez wielu katolików na całym świecie, co tworzy więź i jedność w wierzeniach i praktykach. Odmawianie Litanię razem z innymi wiernymi umacnia naszą więź z Kościołem i daje nam poczucie przynależności do wspólnoty wierzących.

  Wnioskiem jest, że

  Kiedy i gdzie odmawiać Litanii do Ducha Świętego II?

  Litanie do Ducha Świętego II można odmawiać w różnych miejscach i w różnych okolicznościach w Polsce. Jednym z najczęstszych miejsc jest kościół lub kaplica, gdzie wierni gromadzą się na nabożeństwach lub adoracjach. Odmawianie litanii może mieć miejsce również w domu, w rodzinie, podczas modlitwy indywidualnej lub wspólnej. Niektóre wspólnoty modlitewne organizują specjalne spotkania, na których odmawia się litanie do Ducha Świętego II. Istnieją również określone okresy w roku liturgicznym, takie jak czas przed Zielonymi Świątkami, kiedy odmawia się litanie do Ducha Świętego II jako przygotowanie do tych uroczystości. Ważne jest, aby odmawiać litanie z wiarą i skupieniem, zwracając się do Ducha Świętego z prośbami o Jego obecność, prowadzenie i dar łaski.

  Zobacz inne modlitwy:

  Źródła:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *