Przejdź do treści

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

  Ile trwa odmówienie Koronki do Najświętszego Serca Pana Jezusa?

  Odmówienie modlitwy trwa 25 minut 12 sekundy

  Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa pełny tekst modlitwy

  Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa
  1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam Wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…
  Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…
  Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
  2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę…
  Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…
  Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
  3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę…
  Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…
  Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
  O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen.
  Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
  Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
  Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.
  Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
  Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
  A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
  O, łaskawa,
  O, litościwa
  O, słodka Panno Maryjo.
  Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Amen.

  Kult Najświętszego Serca Jezusa odwołuje się do dwóch szczególnie znaczących ewangelicznych wydarzeń:

  Gestu ukochanego ucznia Jezusa, świętego Jana, który opiera głowę na piersi Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy (por. J 13, 23);
  Momencie, gdy żołnierz przebija włócznią bok ukrzyżowanego Jezusa (por. J 19, 34).
  W miarę rozpowszechniania się nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa doszło do wyodrębnienia „obietnic” Pana Jezusa. Zostały one zebrane z pism św. Małgorzaty Marii Alacoque.

  Dam im wszystkie łaski, potrzebne im w ich stanie.
  Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
  Będę sam ich pociechą we wszelkich smutkach i utrapieniach.
  Będę ich najbezpieczniejszą ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
  Będę błogosławić wszystkim ich zamiarom i sprawom.
  Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i morze niewyczerpanego miłosierdzia
  Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
  Dusze gorliwe szybko dostąpią doskonałości.
  Zleję błogosławieństwo na te domy, w których obraz mego Boskiego Serca będzie zawieszony i czczony.
  Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
  Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do mego Serca, będą w Nim zapisane i na zawsze w Nim pozostaną.
  Z nadmiernego miłosierdzia mego Serca obiecuję ci, że wszechmocna miłość tego Serca wszystkim przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii św. da ostateczną łaskę pokuty tak, że nie umrą w stanie Jego niełaski ani bez sakramentów św. i że Serce moje będzie dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

  Właściwe rozumienie istoty obietnic Jezusa przekazanych św. Małgorzacie Marii, a przede wszystkim sens prawdziwego nabożeństwa i kultu Bożego Serca wyjaśnił w piękny i precyzyjny sposób Pius XII w encyklice Haurietis aquas. To miłość Boża staje w centrum kultu Serca Jezusowego, nie zaś prywatna korzyść posiłkowana przez pragnienie zadośćuczynienia warunkom określonym w obietnicach Boskiego Zbawiciela. „Nie ulega więc żadnej wątpliwości, że wierni oddając hołd Najświętszemu Sercu Jezusa czynią zadość, z całą pewnością, najpoważniejszemu obowiązkowi, jakim jest służenie Bogu, oddając równocześnie Stwórcy i Odkupicielowi siebie samych wraz ze wszystkim, co posiadają, a więc swoje najgłębsze uczucia i czyny. W ten sposób spełniają posłusznie przykazanie Boże: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją siłą» (Mk 12,30; Mt 22,37).

  Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa?

  Odmawianie Koronki do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest pięknym sposobem na oddanie czci Jezusowi i prośbę o Jego miłosierdzie. Aby rozpocząć, możemy przygotować się duchowo, uspokajając umysł i skupiając się na obecności Boga. Następnie, bierzemy w ręce różaniec i rozpoczynamy odmawianie modlitwy, składając pokorne prośby i dziękczynienia. Koronka składa się z pięciu dziesiątek, z których każda rozpoczyna się od aktu zawierzenia i prośby o miłosierdzie dla nas i całego świata. W trakcie odmawiania, możemy medytować na tajemnicach miłości i ofiary Jezusa, a także na Jego nieskończonej łasce i miłosierdziu. Po zakończeniu Koronki, warto jeszcze chwilę pozostać w ciszy, aby podziękować Panu Jezusowi za Jego obecność i wysłuchać ewentualnych natchnień Ducha Świętego. Odmawianie Koronki do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest nie tylko pięknym aktem czci, ale także sposobem na pogłębienie naszej relacji z Jezusem i doświadczenie Jego miłosierdzia w naszym życiu.

  Dlaczego warto odmawiać Koronki do Najświętszego Serca Pana Jezusa?

  Odmawianie Koronki do Najświętszego Serca Pana Jezusa to nie tylko piękna modlitwa, ale również droga do zbliżenia się do Boga i odkrycia Jego miłości. Dlaczego warto odmawiać tę modlitwę?

  Po pierwsze, odmawianie Koronki to sposób na rozwijanie więzi z Jezusem. Poprzez skupienie się na Jego Sercu, możemy lepiej zrozumieć Jego miłosierdzie i ofiarę, jaką złożył dla nas na krzyżu. To modlitwa, która prowadzi nas do głębszego zjednoczenia z Jezusem i odkrycia Jego planu dla naszego życia.

  Po drugie, odmawianie Koronki to sposób na wyrażenie wdzięczności za Jego miłość. Poprzez tę modlitwę możemy dziękować Bogu za Jego niezmienną miłość i troskę, jaką okazuje nam każdego dnia. To moment, w którym możemy oddać Mu nasze serca i powierzyć Mu nasze troski i radości.

  Po trzecie, odmawianie Koronki to sposób na prośbę o łaski dla siebie i innych. Poprzez tę modlitwę możemy prosić Boga o Jego błogosławieństwo, o uzdrowienie, o pokój i o wszelkie inne potrzeby nasze i naszych bliskich. To moment, w którym możemy zaufać Bogu i powierzyć Mu nasze pragnienia i troski.

  Odmawianie Koronki do Najświętszego Serca Pana Jezusa to nie tylko modlitwa, ale również droga do głębszego zrozumienia i doświadczenia Bożej miłości. To czas, w którym możemy oddać Mu nasze serca i zaufać Mu całkowicie. Niech ta modlitwa stanie się dla nas codzi

  Kiedy i gdzie odmawiać Koronki do Najświętszego Serca Pana Jezusa?

  Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa może być odmawiana w dowolnym miejscu i czasie, zgodnie z indywidualnymi preferencjami i potrzebami modlącego się. Jednakże, istnieją pewne miejsca i okazje, które są szczególnie związane z tą modlitwą.

  W Polsce, Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa często jest odmawiana w kościołach, kaplicach, kapliczkach i sanktuariach dedykowanych temu nabożeństwu. Wiele parafii organizuje również specjalne nabożeństwa, podczas których wierni wspólnie odmawiają Koronkę.

  Ponadto, istnieją pewne okazje, kiedy Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest szczególnie popularna. Jednym z takich dni jest pierwszy piątek miesiąca, kiedy wierni gromadzą się na Mszach Świętych i odmawiają Koronkę, aby oddać cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wiele osób również odmawia tę modlitwę w czasie miesiąca czerwca, który jest tradycyjnie poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

  Ważne jest, aby pamiętać, że Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa może być odmawiana indywidualnie, w domu, w drodze, czy w dowolnym innym miejscu, które sprzyja skupieniu i modlitwie. To modlitwa, która łączy wiernych z miłością i miłosierdziem Pana Jezusa, niezależnie od miejsca i czasu jej odmawiania.

  Zobacz inne modlitwy:

  Źródła:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *