Przejdź do treści

Litania o Krzyżu Świętym I

  Ile trwa odmówienie Litanii o Krzyżu Świętym I?

  Odmówienie modlitwy trwa 16 minut 7 sekundy

  Litania o Krzyżu Świętym I pełny tekst modlitwy

  Kyrie elejson.Chryste elejson. Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas.Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  O Krzyżu Święty, ratuj nas,
  Krzyżu Św., skarbie nieprzebranych zasług Chrystusowych, ratuj nas,
  Krzyżu Św., dzieło zbawienne Ducha Świętego, ratuj nas,
  Krzyżu Św., nadziejo i zbawienie nasze, ratuj nas,
  Krzyżu Św., zgorszenie dla niewiernych, ratuj nas,
  Krzyżu Św., pośmiewisko dla pogan, ratuj nas,
  Krzyżu Św., Znaku Chrześcijan, ratuj nas,
  Krzyżu Św., podziwienie dla duchów Niebieskich. ratuj nas,
  Krzyżu Św., ratunku dla rozpaczających, ratuj nas,
  Krzyżu Św., pogromie szatanów, ratuj nas,
  Krzyżu Św., jedyna nadziejo grzesznych, ratuj nas,
  Krzyżu Św., drzewo życia, ratuj nas,
  Krzyżu Św., drzewo świetlane, ratuj nas,
  Krzyżu Św., podstawo Kościoła Świętego. ratuj nas,
  Krzyżu Św., obrazie doskonałości Chrześcijańskiej, ratuj nas,
  Krzyżu Św., zapłato Apostołów, ratuj nas,
  Krzyżu Św., męstwo męczenników, ratuj nas,
  Krzyżu Św., chwało wyznawców, ratuj nas,
  Krzyżu Św., tarczo dziewic, ratuj nas,
  Krzyżu Św., mocy zakonników, ratuj nas,
  Krzyżu Św., pocieszenie strapionych, ratuj nas,
  Krzyżu Św., ucieczko w pokusach i uciskach, ratuj nas,
  Krzyżu Św., drogo do Nieba, ratuj nas,
  Krzyżu Św., lekarzu chorych, ratuj nas,
  Krzyżu Św., ucieczko nędznych i opuszczonych, ratuj nas,
  Krzyżu Św., Znaku wybranych, ratuj nas,
  Krzyżu Św., radości Kapłanów, ratuj nas,
  Krzyżu Św., Znaku i początku cudów, ratuj nas,
  Krzyżu Św., Monarcho kuli ziemskiej, ratuj nas,
  Jezu Chryste ukrzyżowany, bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
  Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie!
  Od grzechu każdego, wybaw nas Panie!
  Od potępienia wiekuistego, wybaw nas Panie!
  Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie!
  Przez Krzyż Twój Święty, wybaw nas Panie!
  Przez dźwiganie Krzyża Świętego, wybaw nas Panie!
  Przez śmierć podjętą na Krzyżu, wybaw nas Panie!
  Przez złożenie Twego ciała z Krzyża, wybaw nas Panie!
  Przez znalezienie Twego Krzyża, wybaw nas Panie!
  Przez podwyższenie Twego Krzyża, wybaw nas Panie!
  Przez tajemnice Twego Krzyża, wybaw nas Panie!
  Przez ukazanie Twego Krzyża na Sądzie Ostatecznym, wybaw nas Panie!
  Przez Chwałę Twego Krzyża, wybaw nas Panie!
  Przez wsławienie Twego Krzyża Świętego, wybaw nas Panie!
  W dzień Sądu Twego, wybaw nas Panie!
  My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
  Abyś nas do prawdziwej pokuty doprowadzić raczył, wysłuchaj nas, Panie!
  Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Panie!
  Abyś nam grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas, Panie!
  Abyś gniew Twój i wszelkie plagi nad nami wiszące przez wielkie miłosierdzie i zasługi Twoje pohamować raczył,
  Abyś nas nie zabierał z tego świata bez spowiedzi świętej, wysłuchaj nas, Panie!
  Abyśmy, posileni chlebem anielskim, zasnęli w Bogu, wysłuchaj nas, Panie!
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  W. Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie. O. Bo przez krzyż Twój świat odkupiłeś.
  Módlmy się: Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na Krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi Tajemnicę Odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  O Krzyżu błogosławiony, któryś dźwigał tego, którego niebiosa i ziemia ogarnąć nie mogą! Krzyżu przyozdobiony członkami Zbawiciela, przed Tobą trwożą się źli, Ciebie czczą Aniołowie, na Ciebie z największym zdumieniem patrzą wszystkie stworzenia. O Krzyżu błogosławiony, zadatku chwały, Znaku zwycięstwa! Tobie śmiertelni zawdzięczają nowe życie. Ty sprawiasz, że ci, co byli łupem szatana, stają się przez łaskę dziećmi Boga. O Krzyżu przesławny, ześlij na nas Swe błogosławieństwo, bądź nam obroną, aby Pan, który uczynił Cię narzędziem Odkupienia, wyniósł nas do uczestnictwa w Swej Chwale. Jemu Chwała i dziękczynienie na wieki. Amen.

  Litania o Krzyżu Świętym I do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Litanię o Krzyżu Świętym I?

  Litania o Krzyżu Świętym I jest odmawiana w formie dialogu między przewodnikiem modlitwy a zgromadzonymi wiernymi. Przewodnik rozpoczyna odmawianie litanią, a wierni odpowiadają na każde wezwanie. Litania składa się z serii wezwań, na które wierni odpowiadają „Módl się za nami”. Przykładowe wezwania mogą brzmieć: „Krzyżu Święty, znak naszego zbawienia”, „Krzyżu Święty, droga do zbawienia”, „Krzyżu Święty, symbol miłości Bożej”, itd. Litania o Krzyżu Świętym I jest modlitwą uwielbienia i prośby o opiekę i pomoc w codziennym życiu. Odmawianie litani jest okazją do skupienia się na męce i śmierci Jezusa Chrystusa oraz na Jego zbawczym dziele. Litania o Krzyżu Świętym I jest często odmawiana w czasie Wielkiego Postu, w piątki, a także podczas nabożeństw ku czci Krzyża Świętego.

  Dlaczego warto odmawiać Litanię o Krzyżu Świętym I?

  Odmawianie Litanię o Krzyżu Świętym I to nie tylko kolejna modlitwa, ale prawdziwe spotkanie z tajemnicą Krzyża. Dlaczego warto poświęcić czas na tę praktykę?

  Po pierwsze, odmawianie Litanię o Krzyżu Świętym I pomaga nam zrozumieć głębię miłości Boga do nas. Przez Krzyż Jezus oddał swoje życie za nasze zbawienie. Odmawiając tę litanię, przenosimy się w czasie i przestrzeni, do momentu, w którym Jezus umierał na Krzyżu. To niezwykłe doświadczenie, które pozwala nam docenić ofiarę, jaką złożył dla nas.

  Po drugie, odmawianie Litanię o Krzyżu Świętym I pomaga nam zrozumieć nasze własne cierpienia i trudności. Krzyż jest symbolem bólu i cierpienia, ale także nadziei i zbawienia. Odmawiając tę litanię, możemy oddać nasze własne krzyże i trudności Bogu, prosząc Go o siłę i wsparcie w ich noszeniu.

  Po trzecie, odmawianie Litanię o Krzyżu Świętym I umacnia naszą wiarę. Przez Krzyż Jezus pokonał grzech i śmierć, dając nam nowe życie w Jego miłości. Odmawiając tę litanię, przypominamy sobie o tej niezwykłej mocy Krzyża i otrzymujemy łaskę, by żyć w zgodzie z Jego nauką.

  Odmawianie Litanię o Krzyżu Świętym I to nie tylko modlitwa, ale prawdziwe doświadczenie spotkania z tajemnicą Krzyża. Daje nam

  Kiedy i gdzie odmawiać Litanii o Krzyżu Świętym I?

  Litanie o Krzyżu Świętym I mogą być odmawiane w różnych miejscach i w różnych czasach w Polsce. Jednakże, jednym z najbardziej odpowiednich miejsc do odmawiania tej litanii jest kościół lub kaplica, gdzie znajduje się Krzyż Święty. Można również odmawiać Litanie o Krzyżu Świętym I podczas nabożeństw pokutnych, drogi krzyżowej, adoracji Najświętszego Sakramentu, a także podczas różnych uroczystości kościelnych.

  W Polsce istnieje wiele sanktuariów i kościołów, gdzie można odmawiać Litanie o Krzyżu Świętym I. Przykładowymi miejscami, gdzie można to zrobić, są Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Gietrzwałdzie, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starym Sączu, Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie oraz wiele innych.

  Odmawianie Litanii o Krzyżu Świętym I jest ważnym elementem naszej wiary katolickiej, który pomaga nam skupić się na ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu oraz na naszym własnym nawróceniu i zbawieniu. Jest to modlitwa, która przypomina nam o miłości Boga do nas i o Jego ofierze za nasze grzechy. Dlatego warto znaleźć czas i miejsce, aby odmawiać tę litanię, aby pogłębiać swoją więź z Bogiem i rozwijać naszą wiarę.

  Zobacz inne modlitwy:

  Źródła:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *