Przejdź do treści

Litania do św. Alberta Wielkiego

  Ile trwa odmówienie Litanii do św. Alberta Wielkiego?

  Odmówienie modlitwy trwa 14 minut 10 sekundy

  Litania do św. Alberta Wielkiego pełny tekst modlitwy

  Wspomnienie św Alberta Wielkiego 15 listopada, papież i doktor Kościoła, patron górników.
  Więcej przeczytasz tu: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-15a.php3
  Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święta Matko Boża,
  Święta Panno nad pannami,
  Święty Albercie,
  Kapłanie według Serca Bożego,
  Gorliwy czcicielu Maryi, módl się za nami.
  Godny Synu św. Dominika,
  Potężny Obrońco Wiary,
  Lita Skało nadziei,
  Gorejący Serafinie miłości,
  Oświecony Cherubie mądrości, módl się za nami.
  Mężny Obrońco sprawiedliwości,
  Niezawodny Wzorze roztropności,
  Jasne Lustro umiarkowania,
  Niewzruszony Filarze męstwa, módl się za nami.
  Żywy Wzorze pokory,
  Świetlany Przykładzie ubóstwa,
  Nieskalana Lilio czystości,
  Prawdziwy Wzorze posłuszeństwa,
  Szlachetne Naczynie wszystkich cnót, módl się za nami.
  Gorliwy Naśladowco Apostołów,
  Jaśniejący Klejnocie biskupów,
  Wyjątkowa Ozdobo teologów,
  Osobliwa Chwało twego Zakonu, módl się za nami.
  Złoty Skarbie twej Ojczyzny,
  Pewny Protektorze twoich czcicieli,
  Albercie Wielki,
  W bólu i w potrzebie,
  W ucisku i prześladowaniu, módl się za nami.
  W godzinie śmierci,
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  K. Módl się za nami, święty Albercie,
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
  K. Módlmy się: O Boże, Który ubogaciłeś świętego Alberta Twoimi darami niebieskimi i ozdobiłeś go wszelkimi cnotami, daj nam, sługom twoim, abyśmy podążając jego śladami, trwali w służbie Twej aż do śmierci i mogli bezpiecznie uzyskać wieczną nagrodę. Przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, a Pana naszego.
  W. Amen.

  Litania do św. Alberta Wielkiego do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Litanię do św. Alberta Wielkiego?

  Litania do św. Alberta Wielkiego jest pięknym sposobem na oddanie czci temu wielkiemu świętemu Kościoła katolickiego. Aby odmawiać Litanię do św. Alberta Wielkiego, należy zacząć od wezwania, na które odpowiada się „Módl się za nami”. Następnie wymienia się różne tytuły i cechy św. Alberta, takie jak „uczony w teologii”, „nauczyciel młodzieży” czy „obrońca wiary”. Litania kończy się prośbą o wstawiennictwo św. Alberta przed Bogiem w naszych potrzebach duchowych i materialnych. Odmawianie Litani do św. Alberta Wielkiego jest nie tylko sposobem na wyrażenie naszej czci dla tego świętego, ale także na prośbę o jego wstawiennictwo w naszym życiu. Niech św. Albert Wielki będzie naszym przewodnikiem i orędownikiem w naszych modlitwach i potrzebach.

  Dlaczego warto odmawiać Litanię do św. Alberta Wielkiego?

  Odmawianie Litanię do św. Alberta Wielkiego jest nie tylko pięknym aktem czci dla tego wielkiego świętego, ale także ma wiele korzyści dla nas samych. Przede wszystkim, modlitwa ta pozwala nam zbliżyć się do Boga poprzez pośrednictwo św. Alberta, który był nie tylko wybitnym teologiem, ale także świętym i doktorem Kościoła.

  Odmawianie Litanię do św. Alberta Wielkiego może być również źródłem inspiracji i mądrości. Święty ten był nie tylko naukowcem, ale także człowiekiem o głębokiej wierze i mądrości. Jego nauki i pisma są nadal aktualne i mogą nam pomóc w naszej duchowej drodze.

  Dodatkowo, odmawianie Litanię do św. Alberta Wielkiego może być także sposobem na prośbę o jego wstawiennictwo w naszych potrzebach i trudnościach. Święty ten jest patronem wielu dziedzin, takich jak teologia, filozofia, nauki przyrodnicze czy ochrona środowiska. Możemy prosić go o pomoc w tych konkretnych sprawach, ale także o duchowe wsparcie i siłę.

  Odmawianie Litanię do św. Alberta Wielkiego jest więc nie tylko pięknym aktem czci dla tego wielkiego świętego, ale także sposobem na zbliżenie się do Boga, poszerzenie naszej wiedzy i mądrości oraz prośbę o jego wstawiennictwo w naszym życiu. Niech ta modlitwa stanie się dla nas codziennym źródłem siły i inspiracji.

  Kim był Św. Albert Wielki?

  Święty Albert Wielki, znany również jako Albertus Magnus, był niemieckim dominikaninem, filozofem, teologiem i naukowcem. Urodził się w 1206 roku w Lauingen, a zmarł w 1280 roku w Kolonii. Był jednym z najważniejszych uczonych średniowiecza i uważany jest za jednego z największych filozofów tego okresu.

  Albert Wielki był niezwykle wszechstronnym uczonym, który zajmował się wieloma dziedzinami wiedzy. Był autorem ponad 30 dzieł, w których poruszał tematy z zakresu filozofii, teologii, matematyki, fizyki, botaniki, zoologii i innych nauk. Jego prace miały ogromny wpływ na rozwój nauki i filozofii w średniowieczu.

  Jednym z najważniejszych osiągnięć Świętego Alberta Wielkiego było pogodzenie filozofii Arystotelesa z nauką chrześcijańską. Był zwolennikiem idei, że wiara i rozum mogą ze sobą współistnieć i wzajemnie się uzupełniać. Dzięki temu przyczynił się do rozwoju scholastyki – filozofii i teologii średniowiecznej.

  Albert Wielki był również nauczycielem św. Tomasza z Akwinu, który był jednym z jego najbardziej znanych uczniów. Wspólnie opracowali wiele koncepcji filozoficznych i teologicznych, które do dziś mają duże znaczenie w katolickiej teologii.

  W 1931 roku Święty Albert Wielki został ogłoszony doktorem Kościoła, a w 1941 roku papież Pius XII ogłosił go patronem wszystkich nauk ścisłych. Jego pamięć liturgiczna obchodzona jest

  sw albert wielki 1

  Kiedy i gdzie odmawiać Litanii do św. Alberta Wielkiego?

  Litanie do św. Alberta Wielkiego, wielkiego doktora Kościoła, można odmawiać w dowolnym czasie i miejscu w Polsce. Nie ma określonego konkretnego terminu czy lokalizacji, w których należy odmawiać tę modlitwę. Odmawiając litanie, można skupić się na osobistym spotkaniu z tym świętym, prosić go o wstawiennictwo i wskazówki w naszym życiu. Warto jednak pamiętać, że kościoły i kaplice, w których znajdują się relikwie św. Alberta Wielkiego, mogą być szczególnym miejscem, gdzie można się modlić do niego. Przykładem takiego miejsca w Polsce jest kościół św. Alberta Wielkiego w Krakowie, gdzie znajdują się relikwie tego świętego. Modlitwa do św. Alberta Wielkiego może być odmawiana zarówno indywidualnie, jak i w grupie, w intencjach związanych z nauką, mądrością, ochroną przed błędami i herezjami, a także w intencjach związanych z ochroną środowiska naturalnego, ponieważ św. Albert Wielki jest również patronem przyrodników. Zobacz inne modlitwy: Źródła:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *