Przejdź do treści

Akt oddania Maryi Królowej

  Ile trwa odmówienie Akt oddania Maryi Królowej?

  Odmówienie modlitwy trwa 3 minut 2 sekundy

  Akt oddania Maryi Królowej pełny tekst modlitwy

  Maryjo, od wieków Kościół święty cieszy się Twoim wyniesieniem ponad aniołów i świętych.
  Ty uczestniczysz w królewskiej chwale i władzy swojego Syna,
  ściśle zjednoczona z Nim w pełnieniu woli Bożej.
  Maryjo, w swym ziemskim życiu nie pragnęłaś władzy,
  tytułów i zaszczytów, sławy i bogactw, uznania i podziwu.
  Twoim największym pragnieniem było pełnienie woli Bożej.
  Sama nazwałaś siebie w Nazarecie „Służebnicą Pańską”.
  Nie pragnęłaś łatwego i wygodnego życia,
  ale przyjmowałaś je takim, jakim jest, z cierpieniami, ubóstwem, niedostatkami,
  zmęczeniem, jakie rodzi ciężka praca.
  Twoja godność królewska, ukryta przed światem w Nazarecie,
  objawiała się w pokornej służbie i miłości do Jezusa i Józefa.
  Dziś, gdy cieszysz się pełnią chwały i radością nieba,
  jako Królowa i Pani troszczysz się o nasze zbawienie.
  Niewiasto obleczona w blask słońca, uwieńczona gwiazdami,
  stopą miażdżąca głowę starodawnego węża, króluj w mym sercu.
  Spraw, niech stanę się Twoją szczególną własnością.
  Kieruj mną, prowadź mnie i strzeż na drogach życia. Amen.

  Akt oddania Maryi Królowej do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Akt oddania Maryi Królowej?

  Aby odmówić Akt oddania Maryi Królowej, można zacząć od wyrażenia swojego pragnienia oddania się Jej jako Królowej swojego życia i serca. Następnie można wyrazić wdzięczność za Jej matczyną opiekę i wstawiennictwo. Ważne jest również wyrażenie gotowości do naśladowania Jej cnót i przyjęcia Jej wskazań jako drogi do zbawienia. Odmawiając ten akt oddania, można również prosić Maryję o Jej wstawiennictwo w naszych potrzebach duchowych i materialnych oraz o Jej opiekę nad Kościołem i całym światem. Warto podkreślić, że odmawianie Aktu oddania Maryi Królowej powinno być wyrazem naszej autentycznej wiary i oddania, a nie jedynie powtarzaniem słów.

  Dlaczego warto odmawiać Akt oddania Maryi Królowej?

  Odmawianie Aktu oddania Maryi Królowej jest niezwykle ważne i wartościowe z wielu powodów. Przede wszystkim, oddając się Matce Bożej, oddajemy się w Jej opiekę i matczyną miłość. Maryja jest naszą Królową, która zawsze nas wspiera, chroni i prowadzi na drodze do zbawienia.

  Odmawianie tego Aktu to także wyraz naszej wiary i zaufania do Matki Bożej. Wierzymy, że Ona jest pośredniczką między nami a Jej Synem, Jezusem Chrystusem. Oddając się Maryi, oddajemy się również Jej Synowi, oddajemy Mu nasze życie i nasze troski.

  Odmawianie Aktu oddania Maryi Królowej to także sposób na rozwijanie naszej duchowości i więzi z Bogiem. Poprzez tę modlitwę, stajemy się bardziej świadomi obecności Boga w naszym życiu i Jego działania poprzez Matkę Bożą.

  Wreszcie, odmawianie tego Aktu to także sposób na wyrażenie wdzięczności za wszystkie łaski, jakie otrzymujemy od Maryi. Dzięki Jej wstawiennictwu, otrzymujemy pomoc, pocieszenie i siłę w naszych trudnościach i próbach.

  Odmawianie Aktu oddania Maryi Królowej to zatem nie tylko piękna modlitwa, ale także droga do zbliżenia się do Boga i doświadczenia Jego miłości poprzez Matkę Bożą. To wyraz naszej wiary, zaufania i wdzięczności. Dlatego warto odmawiać ten Akt, aby umocnić naszą więź z Maryją i otrzymać Jej matczyną opiekę.

  Kiedy i gdzie odmawiać Akt oddania Maryi Królowej?

  Akt oddania Maryi Królowej można odmawiać w Polsce w dowolnym miejscu i czasie, gdy czujemy potrzebę oddania się Matce Bożej. Nie ma ściśle określonych zasad co do miejsca i czasu odmawiania tego aktu. Możemy to zrobić w domu, w kościele, w kaplicy lub w dowolnym innym miejscu, gdzie czujemy się blisko Maryi. Ważne jest, aby odmawiać ten akt z wiarą i szacunkiem, składając Matce Bożej nasze oddanie i prosząc o Jej wstawiennictwo. Akt oddania Maryi Królowej jest wyrazem naszej miłości i oddania wobec Niej, dlatego możemy odmawiać go w dowolnym momencie, kiedy pragniemy podziękować Maryi za Jej matczyną opiekę i prosić o Jej wstawiennictwo u Boga. Niezależnie od miejsca i czasu, ważne jest, abyśmy odmawiali ten akt z całym sercem i skupieniem, mając na uwadze wielkość i znaczenie Maryi jako Królowej nieba i ziemi.

  Zobacz inne modlitwy:

  Źródła:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *