Przejdź do treści

Czytanie na Wigilię 2023. Tekst Ewangelii i modlitwa na Wigilię.

  Czytanie na Wigilię jest momentem uroczyście rozpoczynającym rodzinny czas Świąt Bożego Narodzenia. Czytania na Wigilię przy stole nie powinno więc zabraknąć w żadnym katolickim domu. Czytanie na Wigilię Bożego Narodzenia odpowiedniego fragmentu Pisma Świętego jest upamiętnieniem wydarzeń związanych z Narodzeniem Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Oto prawidłowa Ewangelia na Wigilię 2023 roku.

  Czytanie na Wigilię z Pisma Świętego. Fragment Pisma Świętego na Wigilię.

  Czytanie Ewangelii na Wigilię poprzedzone jest znakiem krzyża oraz zapaleniem świecy stojącej na wigilijnym stole.

  Wszyscy: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

  Zapalenie świecy stojącej na stole.

  Ewangelia (Łk 2, 1-14)

  W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.


  W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.


  Oto Słowo Pańskie.
  Wszyscy:
  Chwała Tobie, Chryste.

  Czytanie na Wigilię 2023 PDF. Pobierz za darmo piękną kartę do druku z Ewangelią Wigilijną.

  Kliknij tutaj, aby pobrać za darmo czytanie na Wigilię PDF pochodzące z Ewangelii św. Łukasza.

  całe czytanie na wigilię

  Czytanie na Wigilię. Uroczyście mówiona Ewangelia na Wigilię z YouTube.

  Nie zawsze istnieje możliwość samodzielnego odczytania Ewangelii przed Wigilią. Można skorzystać wtedy z gotowego czytania na Wigilię, by w pełni celebrować ten wyjątkowy wieczór.

  Czytanie na Wigilię z YouTube.

  Modlitwa przed kolacją wigilijną. Jak się prawidłowo modlić przed Wigilią?

  Po odczytaniu Ewangelii na Wigilię z Pisma Świętego należy odmówić wspólną, dziękczynną modlitwę wigilijną. Modlitwa przy wigilijnym stole jest równie ważna i tak samo potrzebna jak i samo czytanie na Wigilię. Modlitwa przy wigilijnym stole to podziękowanie Bogu za dar życia naszego i naszych bliskich oraz prośby za zmarłych bliskich naszemu sercu. Modlitwa wigilijna obejmuje też błogosławieństwo opłatka, którym podzieli się rodzina przed wspólną wieczerzą. Oto treść prawidłowej modlitwy po czytaniu na Wigilię.

  Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:

  Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy.

  Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie.

  Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy.

  Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie.

  Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy.

  Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie.

  Naszych zmarłych (tu wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy.

  Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie.

  Wspólna modlitwa „Ojcze Nasz”

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

  Wspólna modlitwa „Zdrowaś Maryjo”

  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

  Wspólna modlitwa „Chwała Ojcu”

  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

  Błogosławieństwo opłatka wigilijnego.

  Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Przez Chrystusa Pana naszego.

  Wszyscy: Amen.

  Modlitwa przed Wigilią na YouTube. Pięknie mówiona modlitwa przy wigilijnym stole.

  Jeśli nie ma możliwości samodzielnego poprowadzenia modlitwy przy wigilijnym stole, polecamy skorzystać z gotowej wersji modlitwy przed kolacją wigilijną.

  Modlitwa na Wigilię z YouTube

  Które czytanie na Wigilię? Który fragment Biblii czytamy przed kolacją wigilijną?

  Wiele osób zastanawia się nad tym, co czyta się przed wieczerzą wigilijną. Nic dziwnego. Czytanie na Wigilię jest ważną tradycją naszych domów, ale nie sięgamy po nie na co dzień. Przypominamy więc, który fragment Biblii czytamy przed wieczerzą wigilijną, by postąpić zgodnie z chrześcijańskim zwyczajem.

  Czytanie na Wigilię obejmuje 2 rozdział z Ewangelii św. Łukasza, wers od 1 do 14, co zapisane jest skrótem (Łk. 2, 1-14). Jest to opis zawierający informację o Narodzeniu Pana Jezusa. Czytanie na Wigilie znajduje się w Nowym Testamencie i jest fragmentem Ewangelii spisanej przez Świętego Łukasza, jednego z czterech ewangelistów. Dlaczego akurat ta Ewangelia wybierana jest od wieków i czytania w tak ważnym dla ludzi wiary dniu?

  które czytanie na Wigilię czyta się przed wieczerzą

  Dlaczego czytamy Ewangelię przed Wigilią? Skąd się wzięło czytanie na Wigilię?

  Wigilia Bożego Narodzenia to czas, kiedy rodzina i przyjaciele spotykają się, aby wspólnie świętować narodziny Jezusa Chrystusa. Wigilia jest dniem wyjątkowym, pełnym radości i oczekiwania. Wartością, która łączy wszystkich wierzących w Boże Narodzenie, jest głęboka wiara w to, że Bóg stał się człowiekiem, żeby odkupić nasze grzechy. Aby uczcić tę tajemnicę, wierni na całym świecie od wieków czytają jako czytanie na Wigilię Ewangelię św. Łukasza.

  Ewangelia św. Łukasza przedstawia nam narodzenie Jezusa w pełnej jasności. Łukasz pisze o tym wydarzeniu z wielkim oddaniem. Jego Ewangelia jest pełna ciepła i światła. Apostoł pokazuje nam, że Boże Narodzenie to nie tylko wydarzenie historyczne, ale przede wszystkim wydarzenie duchowe. To właśnie dlatego Ewangelia św. Łukasza jest tak ważna dla wierzących i została tradycyjnie wybrana jako czytanie na Wigilię. Należy ją czytać co roku 24 grudnia, także w Wigilię 24 grudnia 2023 roku. Łukasz pokazuje nam, że Jezus przyszedł na świat, aby nas ocalić. Aby ukazać nam pełnię miłości Boga. Piękną modlitwą wysławiającą Jezusa i jego dobroć jest Litania do Imienia Jezus.

  Czy trzeba pomodlić się przed kolacją wigilijną?

  Wielu wierzących zastanawia się, co się mówi przed kolacją wigilijną. Niektórzy z nas nie mają pewności, czy samo czytanie na Wigilię wystarczy do rozpoczęcia wieczerzy, czy należy uzupełnić je o modlitwę przed kolacją wigilijną.

  Kolacja wigilijna jest niecodziennym posiłkiem, przygotowywanym ze specjalnych potraw i składników. Modlitwa przed Wigilią to podziękowanie Bogu za możliwość spożycia tak uroczystego posiłku. Jest to wyjątkowy czas, kiedy chrześcijanie mogą się skupić na modlitwie i rozmyślaniu o tym, co Bóg uczynił dla nich wysyłając swojego Syna na świat. Modlitwa przed kolacją wigilijną pełni więc wiele ważnych funkcji chrześcijańskich i rodzinnych. Jest to także czas na wyciszenie i rozmyślanie w oczekiwaniu na przyjście Jezusa. Modlitwa przed Wigilią jest niezbędnym elementem towarzyszącym wiernym, nie wystarczy nam samo czytanie Ewangelii na Wigilię.

  Co oznacza słowo „Wigilia”?

  Według Słownika języka Polskiego „Wigilia” to „dzień poprzedzający jakieś święto”. Wigilia jest słowem, które pochodzi od łacińskiego słowa „vigilia”, co oznacza „nocne czuwanie”. Jest to termin stosowany w odniesieniu do wielu różnych świąt, ale zwykle oznacza czas oczekiwania na święto – często przed świętem religijnym.

  Dla chrześcijan Wigilia to czas oczekiwania na Boże Narodzenie, a związane są z nią liczne tradycje i zwyczaje religijne. Wigilia rozpoczyna się wieczorem 24 grudnia i trwa do północy, kiedy to chrześcijanie świętują Boże Narodzenie. Wigilię rozpoczyna się od czytania na Wigilię, jest nim opisany wcześniej fragment Ewangelii św. Łukasza. Następnie odmawiana jest modlitwa wigilijna, a dokładnie modlitwa przed kolacją wigilijną, po czym następuje łamanie się opłatkiem.

  Opłatek jest małym, białym kawałkiem chleba, który chrześcijanie dzielą się ze sobą w czasie Wigilii. Jest on symbolem miłości i jedności oraz przypomina, że wszyscy ludzie są braćmi i siostrami. Zwyczaj dzielenia się opłatkiem w czasie Wigilii Bożego Narodzenia jest praktykowany od wieków i ma swoje korzenie w tradycji żydowskiej. Zwyczaj ten sięga czasów starożytnych, kiedy to Żydzi obchodzili święto Pesach. W czasie tego święta rodziny i przyjaciele spotykali się przy wspólnym stole, a następnie dzielili się opłatkiem.

  dzielenie się opłatkiem po czytaniu na wigilie to symbol miłości

  Warto pamiętać, że w 24 grudnia dla chrześcijan najważniejszymi chwilami powinny być czytanie na Wigilię, modlitwa Wigilijna oraz dzielenie się opłatkiem.

  Czy przed kolacją wigilijną można jeść? Czy w Wigilię 2023 obowiązuje post?

  Prawo kościelne mówi, że chrześcijanie mogą spożywać posiłki w ciągu dnia 24 grudnia, jednak zaleca się zastosowanie postu zwyczajowego. Wynika to z faktu, że Wigilia poprzedzająca Boże Narodzenie jest dniem wyjątkowym i szczególnym. Przed zasiadaniem do wspólnego stołu odbywa się czytanie na Wigilię oraz modlitwa Wigilijna. Dodatkowe zwyczaje podtrzymujące wieloletnie tradycje np. potrawy jarskie lub post przed Wigilią pomagają powrócić do korzeni religijnego świętowania. Warto jednak wiedzieć, że w Wigilię nie obowiązuje post, a jedzenie w Wigilię 24 grudnia 2023 roku nie jest grzechem.

  Co powinno znaleźć się na wigilijnym stole? Czy na wigilijnym stole powinien być krzyż?

  Wigilijny stół to wyjątkowe miejsce, gdzie spotyka się rodzina oraz bliscy, by wspólnie rozmyślać o wielkim darze życia Jezusa Chrystusa. Stół wigilijny powinien być udekorowany i nakryty białym obrusem, symbolem czystości. Na stole powinna znaleźć się świeca, która symbolizuje światło Jezusa. Dodatkowo, nie może zabraknąć Pisma Świętego, z którego pochodzi czytanie na Wigilię Bożego Narodzenia oraz opłatka do dzielenia się podczas składania życzeń.

  W niektórych tradycjach chrześcijańskich krzyż jest obecny na stole wigilijnym, ponieważ jest on symbolem świętości i życia wiecznego. Inne tradycje chrześcijańskie uważają, że krzyż nie powinien być obecny na wigilijnym stole, ponieważ jest to święto radości i życia. Tak właśnie wygląda polska tradycja, gdzie zwyczajowo nie stawia się krzyża na wigilijnym stole.

  Na stole powinny się także znajdować potrawy wigilijne, takie jak pierogi z kapustą i grzybami, barszcz, kutia, kompot z suszu, karp, bigos i ciasta. Z racji wieloletniej tradycji postu wigilijnego są one jarskie. Post jest okresem, w którym oczyszczamy się z grzechów i przygotowujemy na przyjście Jezusa.

  na wigilijnym stole powinny znaleźć się świecie.

  Od czego zacząć Wigilię?

  Wigilia Bożego Narodzenia to dzień, w którym należy kierować się kilkoma zasadami. Przede wszystkim należy wiedzieć, że Wigilia rozpoczyna się 24 grudnia, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Jest to nawiązanie do Ewangelii Świętego Łukasza, która opisuje pasterzy kierujących się blaskiem jaśniejącej gwiazdy na niebie. Pasterze uwierzyli, że światło gwiazdy betlejemskiej było wskazówką od Boga, który prowadził ich do Betlejem. Pierwsza gwiazdka symbolizuje światło, które prowadzi nas do Jezusa.

  Następnie, po nakryciu stołu i zebraniu się przy nim całej rodziny zapala się świece stojące na nim. W Polsce chrześcijanie często sięgają po religijne Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom od Caritas Polska. W tym momencie jest czas na czytanie na Wigilię oraz wspólną modlitwę. Rodzina dzieli się opłatkiem, a także składa sobie życzenia. Przychodzi moment na wspólną wieczerzę, kolejność podawania dań jest dowolna. Zazwyczaj rozpoczyna się kolację od barszczu, zupy grzybowej lub wigilijnej kapusty. W trakcie ucztowania, w wielu polskich domach śpiewa się kolędy i pastorałki. Warto mieć przygotowane wcześniej śpiewniki, np. wydrukowane teksty kolęd, by każdy z gości mógł uczestniczyć w kolędowaniu. Wspólne śpiewanie kolęd to świetna okazja do wzmocnienia więzi rodzinnych i przyjacielskich.

  świeca na stole zapalana jest przed Ewangelią na Wigilię

  Który fragment Biblii czytamy na Wigilię?

  Ewangelia na Wigilię, która tradycyjnie czyta się jako czytanie na Wigilię obejmuje 2 rozdział z Ewangelii św. Łukasza, wers od 1 do 14, co zapisane jest skrótem (Łk. 2, 1-14). Jest to opis zawierający informację o Narodzeniu Pana Jezusa. Ewangelia na Wigilię znajduje się w Nowym Testamencie.

  Co czyta się na Wigilię?

  Przed kolacją wigilijną czyta się fragment Biblii z Ewangelii św. Łukasza. Po odczytaniu Ewangelii na Wigilię z Pisma Świętego należy odmówić wspólną, dziękczynną modlitwę wigilijną. Tekst do modlitwy przed kolacją wigilijną znajduję się na tej stronie.

  Zobacz też inne modlitwy

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *