Przejdź do treści

Koronka do Przemienienia Pańskiego

  Ile trwa odmówienie Koronki do Przemienienia Pańskiego?

  Odmówienie modlitwy trwa 5 minut 5 sekundy

  Koronka do Przemienienia Pańskiego pełny tekst modlitwy

  Jezu! jakoś się przemienił, będąc Bogiem, stając się człowiekiem: tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.
  Ojcze nasz … Zdrowaś Maryja …
  W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
  O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków.
  Amen.
  Jezu! jakoś się przemienił na górze Tabor, dla utwierdzenia wiary świętej o prawdziwćm Bóstwie Twojom; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.
  Ojcze nasz … Zdrowaś Maryja …
  W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
  O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków.
  Amen.
  Jezu! jakoś się przemienił przy ostatniej wieczerzy, gdyś chleb i wino przemienił w prawdziwe Ciało Swe i Krew Swoje przenajświętszą; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.
  Ojcze nasz … Zdrowaś Maryja …
  W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
  O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków.
  Amen.
  Jezu jakoś się przemienił czasu męki swojej, gdyś był razami i sińcami oszpecony, i będąc Bogiem nieśmiertelnym, umarłeś za nas na krzyżu; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.
  Ojcze nasz … Zdrowaś Maryja …
  W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
  O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków.
  Amen.
  Jezu! jakoś się przemienił przy chwalebnem Zmartwychwstaniu uwielbionego Ciała Twego, gdyś pocieszył Matkę Swoje Najświętszą; tak racz przemienić wszystkie smutki, strapienia i dolegliwości moje, w pożądane i zbawienne pociechy.
  Ojcze nasz … Zdrowaś Maryja …
  W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
  O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków.
  Amen.
  Przedwieczny Synu Boga żywego, Panie nasz, Jezu Chryste! ofiaruję Tobie te pacierze moje, zmiłuj się nade mną grzesznikiem złośliwym! a przez pięciorakie najświętsze Przemienienie Twoje racz gniew Twój i Twoje karanie sprawiedliwe przemienić nade mną w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo ojcowskie; wszelkie smutki, strapienia, przeciwności moje, przemienić mi w radość, wesele i pociechę zbawienną; racz wszystko złe, na jakie zasłużyłem, przemienić miłosierdziem Swojem w dobre i szczęśliwe; nieprzyjaciół moje w przyjaciół, wszystkie od nich niebezpieczeństwa w pocieszenie; racz mnie samego najniegodniejszego grzesznika przeciw Tobie, Ojcu najlepszemu, przemienić łaską. Twoją, w wiernego i gorliwego sługę i naśladowcę Twojego, abym na miłosierdzie Twoje w życiu tern zasłużywszy, we wszystkiem pokornie i z wdzięczności, woli się Twojej zawsze poddawał, i do błogosławionego królestwa Twego był przyjętym, który z Ojcem i z Duchem świętym Bóg w Trójcy Przenajświętszej żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

  Koronka do Przemienienia Pańskiego do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Koronka do Przemienienia Pańskiego?

  Odmawianie Koronki do Przemienienia Pańskiego jest pięknym sposobem na zbliżenie się do Boga i medytację nad tajemnicami Jego życia. Aby rozpocząć, możemy przygotować się duchowo, uspokajając umysł i otwierając serce na obecność Bożą. Następnie, biorąc w ręce różaniec, rozpoczynamy od znaku krzyża i modlitwy wstępnej. Kolejnym krokiem jest odmawianie tajemnic Koronki, które składają się z dziesięciu paciorków. Przy każdym paciorku, skupiamy się na tajemnicy Przemienienia Pańskiego, kontemplując Jezusa w chwale i pięknie Jego boskiej natury. Możemy towarzyszyć sobie słowami modlitwy lub po prostu skupić się na obecności Boga. Po odmówieniu dziesięciu paciorków, kontynuujemy modlitwę, odmawiając modlitwę do Ojca Niebieskiego i zakończmy Koronkę znakiem krzyża. Ważne jest, aby odmawiać Koronkę z wiarą i skupieniem, oddając się całkowicie Bogu i Jego tajemnicom. Odmawianie Koronki do Przemienienia Pańskiego może być źródłem duchowego wzrostu i umocnienia naszej więzi z Bogiem. To czas, w którym możemy oddać Mu chwałę i uwielbienie, a także prosić o Jego błogosławieństwo i łaski. Niech ta modlitwa stanie się dla nas źródłem pokoju i radości, a także inspiracją do naśladowania Jezusa w naszym codziennym życiu.

  Dlaczego warto odmawiać Koronki do Przemienienia Pańskiego?

  Odmawianie Koronki do Przemienienia Pańskiego to nie tylko piękna modlitwa, ale także droga do zbliżenia się do Boga i odkrycia Jego miłości. Dlaczego więc warto poświęcać czas na tę praktykę?

  Po pierwsze, odmawianie Koronki to sposób na uwielbienie Boga za Jego miłosierdzie i ofiarę, jaką złożył dla nas na krzyżu. To modlitwa, która przypomina nam o Jego ogromnej miłości i ofiarnej postawie. Odmawiając Koronkę, oddajemy cześć Jezusowi i dziękujemy Mu za Jego miłosierdzie, które jest nieograniczone i dostępne dla każdego z nas.

  Po drugie, odmawianie Koronki to także sposób na prośbę o miłosierdzie dla siebie i innych. W trakcie tej modlitwy możemy prosić Boga o przebaczenie naszych grzechów, o uzdrowienie naszych ran i ochronę przed złem. Odmawiając Koronkę, oddajemy nasze troski i zmartwienia w ręce Boga, ufając Mu całkowicie.

  Po trzecie, odmawianie Koronki to praktyka, która umacnia naszą wiarę i duchowość. To czas, w którym możemy skupić się na Bogu i na naszym osobistym związku z Nim. Odmawianie Koronki pomaga nam zanurzyć się w tajemnicy Przemienienia Pańskiego i odkryć głębsze znaczenie Jego ofiary.

  Wreszcie, odmawianie Koronki to także sposób na budowanie więzi z innymi wierzącymi. Możemy odmawiać Koronkę wspólnie z rodziną, przyjaciółmi lub w parafii. To modlitwa, która łączy nas w jedności i wz

  Kiedy i gdzie odmawiać Koronki do Przemienienia Pańskiego?

  Koronka do Przemienienia Pańskiego, znana również jako Koronka do Bożego Miłosierdzia, może być odmawiana w dowolnym miejscu i czasie. W Polsce istnieje wiele miejsc, gdzie można odprawiać tę modlitwę. Wielu wiernych odmawia ją w swoich domach, kościołach lub kaplicach. Ważne jest, aby znaleźć spokojne miejsce, gdzie można skoncentrować się na modlitwie.

  Wielu Polaków odmawia Koronkę do Przemienienia Pańskiego codziennie o godzinie 15:00, w czasie, gdy Jezus według tradycji umarł na krzyżu. Jest to szczególny moment, w którym modlimy się o miłosierdzie dla całego świata. Odmawianie koronki jest również popularne podczas nabożeństw i rekolekcji, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu.

  Nie ma ściśle określonych zasad dotyczących miejsca i czasu odmawiania Koronki do Przemienienia Pańskiego. Ważne jest, aby modlitwa była odprawiana z wiarą i skupieniem, niezależnie od miejsca i czasu. Każdy może modlić się w sposób, który jest dla niego najwygodniejszy i najbardziej inspirujący. Odmawianie Koronki do Przemienienia Pańskiego jest wielkim darem, który pozwala nam zbliżyć się do Boga i prosić o Jego miłosierdzie.

  Zobacz inne modlitwy:

  Źródła:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *