Przejdź do treści

Litania do Ducha Świętego

  Litania do Ducha Świętego

  Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

  Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty rozumu,
  Duchu Święty rady,
  Duchu Święty męstwa,
  Duchu Święty umiejętności,
  Duchu Święty pobożności,
  Duchu Święty bojaźni Bożej,
  Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
  Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
  Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
  Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
  Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
  Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
  Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
  Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
  Od zatwardziałości serca,
  Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
  Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
  Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
  Od potępienia wiekuistego,
  Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
  Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
  My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
  Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
  Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
  Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
  Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
  Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
  Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
  Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
  Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
  Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  P. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
  W. I odnów we mnie moc ducha.

  Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

  duch swiety1

  Litania do Ducha Świętego – Pobierz PDF

  Litania do Ducha Świętego – obietnice

  Obietnice Boga Ojca, dla tych, którzy w sposób żarliwy będą odmawiać tę Litanię przynajmniej trzy razy w tygodniu:

  1. W sposób widzialny wyrwę cię z rąk twoich przeciwników.
  2. Usunę przeszkody, które znajdują się na twej drodze do doskonałości.
  3. Dodam ci jeszcze jednego Anioła, aby on przez [specjalne] natchnienia chronił cię przed pokusami do grzechu.
  4. Wytrwasz na drodze cnoty.
  5. Dobrze poznasz swoje braki i niedociągnięcia.
  6. Otrzymasz moc, aby uwolnić się od grzesznych przyzwyczajeń.
  7. Umocnię twoją wiarę, nadzieję i miłość.
  8. Wyrwę cię z kłopotów materialnych.
  9. Twoja rodzina będzie żyć w zgodzie i wzajemnej miłości.
  10. Jeśli ktoś pragnie pomóc bliźniemu winien tę Litanię odmawiać codziennie, co najmniej przez pół roku.

  Litania do Ducha Świętego – śpiewana

  Dlaczego warto modlić się do Ducha Świętego?

  Bóg nie chce, abyśmy samodzielnie próbowali być kochający i uprzejmi, ale pragnie, byśmy polegali na Nim, wierząc, że On sam ukształtuje w nas te cechy. Chrześcijanie są wezwani do tego, by nieustanie napełniać się Duchem Świętym. On wyposaża nas w moc do wykonywania służby, która powoduje duchowy wzrost.

  Został On nam dany, aby działać we wnętrzu osób, które wierzą w Jezusa. Aby kształtować w nas Boży charakter. Buduje On w naszym życiu miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Realizuje zadanie, którego nie moglibyśmy osiągnąć o własnych siłach.

  e-Modlitwy

  Wspólnota Modlitwy Online

  Dołącz do naszej duchowej wspólnoty, gdzie łączymy się w wierze online

  • 🙏 Wspólne modlitwy i intencje
  • 📖 Dzielenie się refleksjami duchowymi
  • 🕯️ Wsparcie w trudnych chwilach
  • 🌟 Inspiracja do pogłębiania wiary
  Dołącz do e-Modlitwy

  Nasza grupa właśnie rozpoczyna swoją duchową podróż! Twój udział jest bezcenny - módlmy się razem, wspierajmy się i budujmy silną społeczność wiary online.

  Kim jest Duch Święty?

  duch swiety golebica

  Duch Święty jest trzecią Osobą Boską, którego dary otrzymujemy podczas sakramentu bierzmowania. Zstąpił na Apostołów w wieczerniku. Uczniowie udzielali Go wiernym podczas chrztu. Najczęściej jest przedstawiany za pomocą symbolu gołębicy.  Ducha Świętego głównie kojarzy się z Nowym Testamentem. Nie można jednak zapominać, że jako Osoba Boska, jest odwieczny.

  Duch Święty nie jest nieokreślonym, ulotnym cieniem czy też bezosobową mocą. On jest trzecią osobą Trójcy Świętej, osobą pod każdym względem równą Bogu Ojcu i Synowi Bożemu.

  Duch Święty jest prawdziwą osobą, która przyszła na świat, aby zamieszkać w prawdziwych naśladowcach Jezusa zaraz po Jego wniebowstąpieniu. Bez Niego pozostajemy daleko od Boga. Istnieją również inne modlitywy do Ducha Świętego

  Jak otworzyć się na Ducha Świętego?

  Chcąc otworzyć się na Ducha Świętego, staraj się często śpiewać. Nie zawsze muszą to być pobożne pieśni; również mogą być świeckie, radosne piosenki, jeśli nie zawierają gorszących i niestosownych treści. Radość i dobry humor są oznaką, że dałeś się porwać Duchowi Świętemu

  Jak działa Duch Święty?

  Duch działa na wiele rożnych sposobów i na wielu płaszczyznach. Oto kilka przykładów Jego działania:

  Modli się w nas i za nas

  Przecież czytamy w Biblii: „Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26). 

  Przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości i sądzie

  Niewątpliwie pomaga nam rozpoznać i uznać nasze grzechy. Następnie pokazuje nam, że nie jesteśmy z naszymi grzechami sami, bo zostaliśmy odkupieni przez Jezusa Chrystusa. Jednocześnie umacnia w nas wiarę, że ostatnie słowo należy do Boga, a nie do zła, śmierci i Szatana.

  Buduje jedność

  „Duch Święty jest budowniczym komunii, jest artystą pojednania” – mówił papież Franciszek.

  Bez Niego nie ma ewangelizacji

  Bez wątpienia On jest „motorem” ewangelizacji. Bo przecież to On daje natchnienie i odwagę do podjęcia tej misji i to On przemienia ludzi, nawracając ich do Boga.

  Owoce Ducha Świętego

  owoce ducha swietego

  Działanie Ducha Świętego poznajemy po owocach. Wymienia je święty Paweł w Liście do Galatów. To po tych owocach poznajemy obecność i działanie Ducha Świętego w naszym sercu. Są to cechy człowieka współpracującego z Duchem Świętym.

  MIŁOŚĆ, czyli pragnienie uszczęśliwiania innych. Jest ona wlana w nasze serce przez Boga, który jest Miłością i czyni nasze serce źródłem miłości dla innych.

  RADOŚĆ to szczęście płynące z życia w harmonii z Bogiem.

  POKÓJ to pewność, że tu i teraz jestem do dyspozycji Boga. Nie ma w nim nic z niepokoju ani o to, co było, ani o to, co będzie. On jest tajemnicą „teraz”, czyli komunikacji z Bogiem.

  CIERPLIWOŚĆ tak wobec siebie, jak i wobec innych. Dorastanie do miłości, szczęścia i pokoju to proces dłuższy, dlatego cierpliwość jest jednym z podstawowych jego mechanizmów. Kto jest do dyspozycji Boga i pełni Jego wolę, nie ma powodu, żeby się niecierpliwić. Bóg jest Panem każdej sytuacji w naszym życiu osobistym, społecznym, ekonomicznym i politycznym.

  UPRZEJMOŚĆ to znak wielkiej kultury ducha. Każde aroganckie postępowanie jest czytelnym znakiem obecności złego ducha w człowieku, pokazuje nam, z kim mamy do czynienia.

  DOBROĆ jest nastawiona na pomaganie innym, o ile takiej pomocy potrzebują, a równocześnie zabiega o tworzenie atmosfery dobroci w swym środowisku. Gdzie brak dobroci, tam jest obecny zły duch.

  WIERNOŚĆ ceni zaufanie, jakim Bóg nas darzy. Kto chce na nim budować swe życie, zabiega o doskonalenie wierności. Komunikacja z ludźmi również jest oparta na zaufaniu, jakim możemy ich darzyć. Jeśli go brakuje, trzeba być ostrożnym, bo tym, kto nie zna wartości zaufania, manipuluje duch zły.

  ŁAGODNOŚĆ jest ściśle związana z cierpliwością i stanowi ważny most w relacjach z innymi ludźmi. Jest ona językiem miłości. Wymaga jednak zdecydowanej postawy wobec obłudników. Jezus pokazał nam, na czym polega łagodność, która potrafi wziąć do ręki nawet bicz.

  OPANOWANIE to piękny owoc Ducha Świętego, który zna wartość harmonii i pełnej odpowiedzialności za słowa, czyny, postawę. Opanowany jest przyjacielem Boga, bo nie da się go wyprowadzić z równowagi nawet w obliczu mocnych ciosów. On jest razem z Bogiem panem każdej sytuacji.

  Zobacz inne modlitwy do Ducha Świętego

  Hymn do Ducha Świętego

  Modlitwa do Ducha Świętego

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *