Przejdź do treści

Litania do Matki Bożej Królowej Polski

  Ile trwa odmówienie Litanii do Matki Bożej Królowej Polski?

  Odmówienie modlitwy trwa 17 minut 11 sekundy

  Litania do Matki Bożej Królowej Polski pełny tekst modlitwy

  Uroczystość MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI obchodzimy 3 maja
  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Matko Niepokalanie Poczęta, – módl się za nami
  Matko Syna Bożego, módl się za nami
  Matko nieba i ziemi, módl się za nami
  Matko całego świata, módl się za nami
  Matko, któraś porodziła Boga Człowieka, módl się za nami
  Matko, któraś pod krzyżem Syna Swego płakała, módl się za nami
  Matko, któraś Ciało zdjęte z krzyża całowała, módl się za nami
  Matko, któraś była wzięta z ciałem do nieba, módl się za nami
  Matko, któraś była w niebie ukoronowana, módl się za nami
  Matko Różańca Świętego, módl się za nami
  Matko Szkaplerza Świętego, módl się za nami
  Matko pokoju, módl się za nami
  Matko Korony Polskiej, módl się za nami
  Królowo wszechświata, módl się za nami
  Królowo nasza, módl się za nami
  Królowo Narodu Polskiego, módl się za nami
  Królowo i opiekunko każdego człowieka, módl się za nami
  Królowo sierot, módl się za nami
  Królowo tej biednej dziatwy, módl się za nami
  Królowo i Matko wszystkich narodów, módl się za nami
  Królowo Kościoła Katolickiego, módl się za nami
  Królowo Niebiańska zbawionych, módl się za nami
  Królowo Serca Jezusowego, módl się za nami
  Królowo serc wszystkich, módl się za nami
  Królowo sióstr i braci służących na cześć Maryi, módl się za nami
  Królowo królująca z synem Twoim, módl się za nami
  Królowo konających i umierających w Tobie. módl się za nami
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  Módlmy się:
  Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.


  Litania do Matki Bożej Królowej Polski do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Litanię do Matki Bożej Królowej Polski?

  Odmawianie Litanię do Matki Bożej Królowej Polski jest pięknym i uroczystym aktem oddania czci Maryi, naszej Matce i Królowej. Aby odmówić tę modlitwę, możemy zacząć od krótkiego wprowadzenia, w którym wyrażamy nasze pragnienie oddania czci Matce Bożej. Następnie, możemy rozpocząć odmawianie kolejnych wezwań, w których wzywamy Maryję pod różnymi tytułami i prosimy o Jej wstawiennictwo. Każde wezwanie powinno być poprzedzone słowami „Matko Boża Królowo Polski, módl się za nami”. Po odmówieniu wszystkich wezwań, możemy zakończyć Litanię modlitwą do Matki Bożej, prosząc o Jej opiekę i błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. Odmawianie Litanię do Matki Bożej Królowej Polski może być pięknym i duchowym doświadczeniem, które umacnia naszą więź z Maryją i naszą miłość do Polski.

  Dlaczego warto odmawiać Litanię do Matki Bożej Królowej Polski?

  Odmawianie Litanię do Matki Bożej Królowej Polski jest nie tylko pięknym i duchowym doświadczeniem, ale również ma wiele korzyści dla nas samych. Ta modlitwa jest wyjątkowym sposobem na zbliżenie się do Matki Bożej i odczucie Jej obecności w naszym życiu.

  Po pierwsze, odmawianie Litanię do Matki Bożej Królowej Polski pomaga nam pogłębić naszą więź z Maryją. Poprzez skupienie się na Jej różnych tytułach i zaletach, odkrywamy Jej wielkość i miłość, jaką ma dla nas. To jest szansa na poznanie Jej jako naszej Matki, Królowej i Opiekunki, która zawsze jest gotowa nam pomóc i wspierać.

  Po drugie, odmawianie Litanię do Matki Bożej Królowej Polski jest również sposobem na wyrażenie naszej wdzięczności i uwielbienia dla Maryi. Poprzez wymienianie Jej tytułów i zalet, wyrażamy nasze uznanie dla Jej roli w historii Polski i w naszym życiu. To jest okazja do podziękowania Jej za Jej matczyną opiekę i modlitwę za nas.

  Po trzecie, odmawianie Litanię do Matki Bożej Królowej Polski jest także sposobem na prośbę o Jej wstawiennictwo i pomoc w naszych potrzebach. Maryja jest naszą największą orędowniczką u Boga, a odmawianie tej modlitwy jest sposobem na zwrócenie się do Niej z naszymi prośbami i trudnościami. Możemy prosić Ją o zdrowie, pokój, mądrość i wszelkie inne potrzeby, wierząc, że Ona nas wysłucha i wstawi się za n

  Kiedy i gdzie odmawiać Litanii do Matki Bożej Królowej Polski?

  Litanie do Matki Bożej Królowej Polski mogą być odmawiane w różnych miejscach i w różnych okolicznościach w Polsce. Jednym z najważniejszych miejsc jest Jasna Góra w Częstochowie, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej. Odmawianie Litanii do Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze jest szczególnie popularne w czasie uroczystości maryjnych, takich jak odpust Matki Bożej Częstochowskiej.

  Ponadto, Litanie mogą być odmawiane w kościołach i kaplicach, zarówno w miastach, jak i na wsiach, w całej Polsce. Wiele parafii organizuje specjalne nabożeństwa, podczas których wspólnota modli się Litaniami do Matki Bożej Królowej Polski.

  Dodatkowo, Litanie mogą być odmawiane w domach prywatnych, zarówno indywidualnie, jak i w gronie rodziny czy przyjaciół. Wielu Polaków ma w swoich domach obrazy Matki Bożej Królowej Polski, przy których odmawiają Litanie, wyrażając w ten sposób swoje oddanie i miłość do Matki Bożej.

  Odmawianie Litanii do Matki Bożej Królowej Polski jest ważną praktyką religijną dla wielu Polaków i może być realizowane w różnych miejscach, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w zależności od preferencji i okoliczności.

  Zobacz inne modlitwy:

  Źródła:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *