Przejdź do treści

Modlitwa św. Efrema do Chrystusa

  Ile trwa odmówienie Modlitwy św. Efrema do Chrystusa?

  Odmówienie modlitwy trwa 22 minut 8 sekundy

  Modlitwa św. Efrema do Chrystusa pełny tekst modlitwy

  Panie Jezu Chryste, Królu Królów,
  który masz władzę nad życiem i śmiercią.
  Ty znasz to, co jest ukryte i utajone,
  i żadne myśli ani pragnienia nasze nie są zamknięte przed Tobą.
  Obroń mnie od kłamstwa, albowiem przed Tobą zgrzeszyłem.
  Życie moje upływa z dnia na dzień, a grzechy moje są liczne.
  O Panie, Boże duszy i ciała, któremu znana jest cała kruchość
  duszy mojej i ciała, dodaj mi siły w mej słabości.
  O Panie, podtrzymaj mnie w mojej niedoli.
  Daj mi wdzięczną duszę,
  abym łaski Twej nigdy wzywać nie przestał.
  O Panie hojny najbardziej! Nie zważaj na wielość grzechów moich,
  lecz wybacz mi wszystko, co złe uczyniłem.
  O Panie, nie gardź modlitwą moją,
  modlitwą nieszczęśliwego grzesznika.
  Łaskawością swoją podtrzymuj mnie nieustannie,
  tak jak chroniłeś mnie dawniej.
  Niech Twoja łaska uczy mnie mądrości,
  błogosławieni, którzy postępują jej drogami,
  tacy bowiem otrzymają koronę chwały.
  Mimo niegodności mojej sławię Cię i wychwalam,
  albowiem nie zna granic Twoje nade mną zmiłowanie.
  Ty jesteś moją pomocą i tarczą.
  Imię majestatu Twojego pochwalone niech będzie na wieki,
  bo Twoja jest chwała, nasz Boże. Amen.
  Św. Efrem

  Modlitwa św. Efrema do Chrystusa do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Modlitwę św. Efrema do Chrystusa?

  Modlitwa św. Efrema do Chrystusa jest modlitwą pokutną, która jest odmawiana w czasie Wielkiego Postu. Odmawiający modlitwę wykonuje trzy pokłony, symbolizujące pokorę i skruchę. Modlitwa składa się z siedmiu części, w których prosimy Chrystusa o wybaczenie naszych grzechów, ochronę przed pokusami, o wzrost w cnocie, o miłość bliźniego, o pokój i o wieczne zbawienie. Odmawianie tej modlitwy ma na celu umocnienie naszej więzi z Chrystusem, oczyszczenie naszych serc i duchowe przygotowanie do świąt Wielkanocnych. Podczas odmawiania modlitwy św. Efrema do Chrystusa ważne jest skupienie, skrucha i szczerość w naszych intencjach. Modlitwa ta jest pięknym sposobem na nawrócenie i duchowy rozwój w czasie Wielkiego Postu.

  Dlaczego warto odmawiać Modlitwy św. Efrema do Chrystusa?

  Odmawianie Modlitwy św. Efrema do Chrystusa jest niezwykle ważne i wartościowe z wielu powodów. Po pierwsze, modlitwa ta jest pełna pokory i skruchy, co pomaga nam zbliżyć się do Boga i uzyskać Jego przebaczenie. Odmawianie jej regularnie pomaga nam uświadomić sobie nasze grzechy i dążyć do ich pokonania.

  Po drugie, Modlitwa św. Efrema jest modlitwą o oczyszczenie serca i umysłu. W dzisiejszym zabieganym świecie, często jesteśmy narażeni na różnego rodzaju pokusy i negatywne wpływy. Odmawianie tej modlitwy pomaga nam oczyścić nasze myśli i skupić się na tym, co naprawdę ważne.

  Po trzecie, Modlitwa św. Efrema jest modlitwą o ducha miłości i życzliwości. Odmawiając ją, uczymy się kochać innych i być dla nich życzliwymi, tak jak Chrystus nas nauczył. Ta modlitwa pomaga nam rozwijać naszą empatię i współczucie dla innych ludzi.

  Wreszcie, odmawianie Modlitwy św. Efrema jest sposobem na rozwijanie naszej relacji z Bogiem. Poprzez tę modlitwę, oddajemy Mu nasze troski, prośby i dziękczynienia. To jest nasza intymna rozmowa z Bogiem, która wzmacnia naszą wiarę i daje nam poczucie bliskości z Nim.

  Odmawianie Modlitwy św. Efrema do Chrystusa jest zatem nie tylko pięknym wyrazem naszej wiary, ale także sposobem na rozwijanie naszej duchowości i relacji z Bogiem. To jest nasze codzienne spotkanie z Nim, które przynosi nam pokój, r

  Kim była Św. Eframa?

  Święty Efram, znany również jako Efram Syryjczyk, był wybitnym teologiem, poetą i mistykiem, urodzonym w IV wieku w Syrii. Jego życie i działalność mają ogromne znaczenie dla historii i rozwoju wczesnego chrześcijaństwa.

  Efram był mnichem, który poświęcił swoje życie na studiowanie Pisma Świętego i głoszenie Ewangelii. Jego główne dzieło to Hymny Eframa, zbiór poetyckich hymnów i modlitw, które do dziś są uważane za arcydzieła literatury chrześcijańskiej.

  Święty Efram był również niezwykle aktywny w pracy charytatywnej, pomagając ubogim i potrzebującym. Swoje życie poświęcił służbie Bogu i bliźnim, propagując wartości miłości, współczucia i hojności.

  Efram był również znany ze swojej erudycji i głębokiej wiedzy teologicznej. Jego pisma były niezwykle wpływowe i odegrały kluczową rolę w kształtowaniu doktryny chrześcijańskiej. Wiele z jego nauk dotyczyło tajemnicy Trójcy Świętej i natury Jezusa Chrystusa.

  Święty Efram zmarł w 373 roku, ale jego dziedzictwo i wpływ na chrześcijaństwo są nadal żywe. Jego dzieła są studiowane przez teologów i badaczy do dziś, a jego świętość jest uznawana przez Kościół katolicki, prawosławny i wiele innych wyznań chrześcijańskich.

  sw eframa 1

  Kiedy i gdzie odmawiać Modlitwy św. Efrema do Chrystusa?

  Modlitwa św. Efrema jest odmawiana w różnych okolicznościach i miejscach w Polsce. Jednym z najczęstszych momentów, kiedy odmawia się tę modlitwę, jest okres Wielkiego Postu, zwłaszcza podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej. Modlitwa św. Efrema jest również często odmawiana podczas nabożeństw wielkopostnych w parafiach, klasztorach i sanktuariach. Wiele osób modli się tą modlitwą także w swoich domach, samodzielnie lub wraz z rodziną, zwłaszcza w czasie modlitwy wieczornej. Istnieją również wspólnoty modlitewne, które regularnie odmawiają tę modlitwę w swoich spotkaniach. Warto dodać, że modlitwa św. Efrema ma charakter pokutny i jest wyrazem nawrócenia oraz prośbą o Boże miłosierdzie. Zobacz inne modlitwy: Źródła:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *