Przejdź do treści

Nowenna do Ducha Świętego, 9 dni przez świętem Zesłania Ducha świętego

  Nowenna do Ducha Świętego, 9 dni przez świętem Zesłania Ducha świętego pełny tekst modlitwy

  Jak co roku w oczekiwaniu na to Święto Kościół katolicki będzie odprawiał nowennę do Ducha Świętego i tym samym trwał we wspólnej modlitwie, podobnie jak apostołowie, którzy modlili się jednomyślnie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa czekając w Jerozolimie na zapowiedziane przez Niego zesłanie Ducha Świętego.

  Dzień 1 – Nowenna do Ducha Świętego

  Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Pismo Święte poucza:
  W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus “zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).
  Módlmy się:
  Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.
  Ojcze Nasz

  Dzień 2 – Nowenna do Ducha Świętego

  Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Pismo Święte poucza:
  “Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).
  Módlmy się:
  Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.
  Ojcze Nasz

  Dzień 3 – Nowenna do Ducha Świętego

  Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Pismo Święte poucza:
  “Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” ( 1 Kor 12,13).
  Módlmy się:
  Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.
  Ojcze Nasz

  Dzień 4 – Nowenna do Ducha Świętego

  Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Pismo Święte poucza:
  “Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1,21-22).
  Módlmy się:
  Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.
  Ojcze Nasz

  Dzień 5 – Nowenna do Ducha Świętego

  Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Pismo Święte poucza:
  “Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).
  Módlmy się:
  Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.
  Ojcze Nasz

  Dzień 6 – Nowenna do Ducha Świętego

  Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Pismo Święte poucza:
  “Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Ga 5,16.22.25).
  Módlmy się:
  Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.
  Ojcze Nasz

  Dzień 7 – Nowenna do Ducha Świętego

  Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Pismo Święte poucza:
  “Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,19-20).
  Módlmy się:
  Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.
  Ojcze Nasz

  Dzień 8 – Nowenna do Ducha Świętego

  Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Pismo Święte poucza:
  “Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2, 1 ).
  Módlmy się:
  Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.
  Ojcze Nasz

  Dzień 9 – Nowenna do Ducha Świętego

  Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Pismo Święte poucza:
  “Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).
  Módlmy się:
  Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.
  Ojcze Nasz

  Nowenna do Ducha Świętego, 9 dni przez świętem Zesłania Ducha świętego do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Nowenna do Ducha Świętego, 9 dni przez świętem Zesłania Ducha świętego?

  Nowenna do Ducha Świętego jest modlitwą, która trwa przez 9 dni przed świętem Zesłania Ducha Świętego. Możemy rozpocząć ją od prostego znaku krzyża, a następnie skupić się na obecności Ducha Świętego w naszym życiu. W trakcie każdego dnia możemy prosić Ducha Świętego o swoje potrzeby, oświecenie, mądrość i siłę do podejmowania właściwych decyzji.

  Możemy również prosić o dar miłości, pokoju i radości, które Ducha Świętego przynosi. W trakcie modlitwy możemy używać różańca, medytować nad Słowem Bożym lub po prostu rozmawiać z Duchem Świętym jak z przyjacielem. Ważne jest, aby być otwartym na działanie Ducha Świętego i gotowym do przyjęcia Jego darów. Po zakończeniu 9 dni modlitwy, możemy podziękować Duchowi Świętemu za Jego obecność i prosimy o Jego dalsze prowadzenie w naszym życiu.

  Dlaczego warto odmawiać Nowenna do Ducha Świętego, 9 dni przez świętem Zesłania Ducha świętego?

  Odmawianie Nowenny do Ducha Świętego przez 9 dni przed świętem Zesłania Ducha Świętego jest niezwykle ważne i wartościowe z wielu powodów. Po pierwsze, modlitwa ta umożliwia nam głębsze zrozumienie i doświadczenie obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Poprzez codzienne skupienie i rozmowę z Bogiem, otwieramy nasze serca na Jego działanie i prowadzenie.

  Po drugie, odmawianie Nowenny do Ducha Świętego pomaga nam odkryć nasze dary i talenty, które otrzymaliśmy od Boga. Dzięki Jego mocy i łasce, możemy rozwijać te dary i wykorzystywać je dla dobra innych. Modlitwa ta pomaga nam również zrozumieć, w jaki sposób możemy służyć Bogu i bliźnim w naszym codziennym życiu.

  Po trzecie, odmawianie Nowenny do Ducha Świętego umacnia naszą więź z Kościołem i wspólnotą wierzących. Wspólna modlitwa w tym czasie jednoczy nas w duchu i umacnia naszą wiarę. Dzięki temu doświadczamy większej jedności i solidarności z innymi chrześcijanami.

  Odmawianie Nowenny do Ducha Świętego jest również sposobem na rozwijanie naszej duchowości i pogłębianie relacji z Bogiem. Poprzez regularne modlitwy i refleksję, stajemy się bardziej świadomi Jego obecności w naszym życiu i bardziej otwarci na Jego działanie.

  Wreszcie, odmawianie Nowenny do Ducha Świętego daje nam siłę i pokój w trudnych chwilach. Dzięki Jego mocy i wsparciu, możemy przezwyciężać przeciwności

  Kim był Św. Ducha Świętego?

  Święty Duch Święty jest Trzecią Osobą Trójcy Świętej w chrześcijaństwie. Jest uważany za Boga, równego Ojcu i Synowi. Święty Duch jest obecny w życiu każdego wierzącego i jest uważany za moc działającą w Kościele. W Nowym Testamencie jest opisany jako Duch Pocieszyciel, który nadchodził na apostołów po zesłaniu Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy. Święty Duch jest również przedstawiany jako Duch Światłości, który prowadzi ludzi do prawdy i objawia im Boże plany.

  Jest również nazywany Duchem Miłości, który wzmacnia więzi między wierzącymi i pomaga im w miłości do Boga i bliźniego. Święty Duch jest obecny w sakramentach chrztu i bierzmowania, nadając im łaskę Bożą. Jest również uważany za inspirację dla pisarzy biblijnych, którzy pod Jego wpływem spisali Pismo Święte. Wierzący modlą się do Ducha Świętego o Jego obecność i prowadzenie w swoim życiu duchowym.

  sw ducha swietego 1

  Kiedy i gdzie odmawiać Nowenna do Ducha Świętego, 9 dni przez świętem Zesłania Ducha świętego?

  Nowennę do Ducha Świętego można odmawiać w dowolnym miejscu i czasie, zgodnie z własnymi preferencjami i możliwościami. Jednak tradycyjnie, wiele osób rozpoczyna odmawianie Nowenny dziewięć dni przed świętem Zesłania Ducha Świętego, czyli w dniu Pięćdziesiątnicy. Modlitwy można odmawiać w domu, w kościele, kaplicy lub w innym miejscu, które sprzyja skupieniu i modlitwie.

  Ważne jest, aby znaleźć spokojne miejsce, wolne od rozproszeń, aby móc skoncentrować się na modlitwie. W Polsce, święto Zesłania Ducha Świętego obchodzone jest 50 dni po Wielkanocy, czyli zazwyczaj w maju lub czerwcu. Warto jednak pamiętać, że modlitwa do Ducha Świętego nie jest ograniczona jedynie do tych dni, ale może być odmawiana przez cały rok, jako sposób na rozwijanie relacji z Duchem Świętym i prośbę o Jego łaski i wsparcie.

  Zobacz inne modlitwy:

  Źródła:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *