Przejdź do treści

Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej, 4-12 maja

  Ile trwa odmówienie Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej, 4-12 maja?

  Odmówienie modlitwy trwa 10 minut 10 sekund

  Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej, 4-12 maja pełny tekst modlitwy

  Nowennę ku czci Matki Bożej Fatimskiej odmawiamy między 4 a 12 maja.
  DZIEŃ 1
  Fatima – to imię które przez długi okres czasu kojarzyło się z treściami antychrześcijańskimi, to imię, jedynej córki Mahometa – proroka pierwszego Czerwonego niebezpieczeństwa. Boża Opatrzność sprawiła, że w czasie tworzenia się drugiego Czerwonego niebezpieczeństwa – ateistycznego komunizmu – imię Fatima, nabrało cudownego chrześcijańskiego znaczenia.
  To właśnie w Fatimie, Matka Boża Różańcowa, objawiła się trójce portugalskich pastuszków. W trzecim roku I Wojny Światowej, Najświętsza Panna, zstąpiła na ziemię, by przekazać orędzie pokoju. Trzymała w ręku różaniec – broń, której mężczyźni mogliby użyć dla zakończenia wszystkich wojen, a swoje czyste i niepokalane serce – otwierała dla grzeszników. I tak nowa wizja Maryi – Matki nas wszystkich, została ukazana światu.
  Módlmy się do Matki Bożej Fatimskiej:
  Modlitwa Królowej Różańca Świętego
  Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają, a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  DZIEŃ 2
  I wojna światowa ogarnęła całą Europę, pokrywając ją siecią zasieków i okopów wojennych. Najtęższe mózgi i ludzka siła zostały zaangażowane przez tych, którzy chcieli ją wygrać. Jak nigdy dotąd, cała nauka służyła wynalazkom wojennym, wykorzystując wszystkie laboratoria i fabryki, a zbliżający się pokój, miał być jedynie preludium do następnej jeszcze okrutniejszej wojny.
  W tym chaosie i nieprawdopodobnym zamieszaniu, Matka Boża wybiera nie uczonych, a prostaczków, nie mężów stanu, a trójkę małych dzieci, nie generałów, a pastuszków. I ich właśnie uczyniła posłannikami pokoju.
  Problemem świata jest to, że jego wielcy wybierają rozwiązania skomplikowane i czyniące zło, a JEJ orędzie jest tak proste i czyste.
  Pani Fatimska powiedziała:
  Wojna się skończy i pokój nastanie, jeżeli będziecie się modlić:

  O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy,
  zachowaj nas od ognia piekielnego,
  zaprowadź wszystkie dusze do nieba,
  i pomóż szczególnie tym,
  którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
  Jeżeli się nawrócimy…
  Jeżeli będziemy odmawiać różaniec…

  Módlmy się dla uczczenia naszej Pani Fatimskiej:
  Modlitwa Królowej Różańca Świętego
  Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają, a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  DZIEŃ 3
  W czasie okrutnej wojny zstępuje na ziemię Królowa Pokoju z różańcem w ręku i proponuje światu najprostszy sposób na zakończenie wojen i utrwalenie pokoju: ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC.
  Dlaczego różaniec?
  Różaniec zaczyna się wspaniałym wyznaniem wiary: Składem Apostolskim, po którym następuje modlitwa Pańska Ojcze nasz, najwspanialsza modlitwa, której nauczył nas sam Pan Jezus, a która to jest ogniwem łączącym niebo i ziemię. Każda zaś dziesiątka zakończona jest wyrazem szacunku dla Osób Trójcy Świętej – pozdrowieniem trzech Osób w Jednym Bogu Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Główną zaś modlitwą, powtarzaną w pięknym poetyckim rytmie jest Zdrowaś Maryjo, która zawiera 3 części:

  pozdrowienie Anioła Gabriela,
  błogosławieństwo Elżbiety dla Maryi,
  i część ułożoną przez Kościół a wyrażającą miłość do Maryi – Matki Boga.

  Odmierzanie paciorków i rytmiczna modlitwa jest powiązana z ukrytą medytacją, rozważaniem tajemnic z życia Jezusa Chrystusa i Maryi. I tak w poszczególnych tajemnicach podążamy za aniołem Gabrielem do Nazaretu, z Chrystusem, Słowem Wcielonym zstępujemy z nieba do Betlejem, towarzyszymy Świętej Rodzinie w czasach dziecięctwa Jezusa, łączymy się z Chrystusem Odkupicielem, Zbawicielem i z Maryją, poprzez Zmartwychwstanie do koronacji i chwały.
  Módlmy się do Matki Bożej Fatimskiej:
  Modlitwa Królowej Różańca Świętego
  Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają, a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  DZIEŃ 4
  Dla ratowania dusz, Pan Bóg chce, aby na całym świecie zostało rozpowszechnione nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca.
  W religii katolickiej, Najświętsze Serce Pana Jezusa, zawsze było łączone z Niepokalanym Sercem Maryi. W objawieniu Fatimskim, Maryja przypomina swoim dzieciom, jak bardzo ważne jest to ścisłe połączenie.
  Dlaczego?
  Najczystsze Serce Maryi, bez grzechu poczętej, jest najbliższe Sercu Jezusa. Grzech jest przyczyną wszystkich wojen. I chociaż winy doszukujemy się w różnych sytuacjach ekonomicznych, to jednak u podstaw jest zawsze chciwość, pożądanie władzy, duma, okrucieństwo, bunt przeciwko Bogu, który zawsze jest skierowany przeciwko szczęściu ludzkości. Aby naprawić to zło, Zbawiciel nakazuje poświęcenie ludzkości Niepokalanemu Sercu swojej Matki.
  On wzywa nas:

  Naśladujcie to Serce, którego pierwszą i największą miłością zawsze był Bóg.
  Niech serca ludzkie wzorują się na tym Sercu, które zawsze było wierne mężowi i Synowi.
  Naśladujcie to Serce, które ukochało wszystkie dzieci Boże, i modląc się za nie, służyło im w radości i pokoju.
  Módlmy się oddając cześć Niepokalanemu Sercu Maryi:

  Modlitwa Królowej Różańca Świętego
  Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają” a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  DZIEŃ 5
  Jestem Matką Bożą Różańcową, przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmuciła Boga ciężkimi grzechami. Nie obrażajcie Boga, bo już i tak bardzo jest obrażany.
  Zawsze jest tak, że w czasie szalejącej wojny, ludzie w swojej rozpaczy, zwracają się do Boga. Nawet zatwardziali grzesznicy wołają: Ratuj nas Panie i wybaw od konsekwencji tego do czegośmy sami doprowadzili.
  W tym samym czasie, cynicy ośmielają się zadawać pytanie: Jak Pan Bóg mógł do tego dopuścić, że ludzie z taką pasją oddają się wojnie, a w czasie pokoju ją planują?
  Wojna mija…
  Bóg jest zapominany…
  a ludzie z powrotem wracają do swoich grzechów.
  Tylko wtedy nastąpi koniec wojen, kiedy ludzkość przestanie stać po stronie zła w walce z dobrem, kłamstwa w walce z prawdą, szatana w walce z Chrystusem. Zaniechanie grzechu, przez ludzkość, jest równoznaczne z zaniechaniem wojen. Jeżeli ludzie przestaną obrażać Boga, nie będą stwarzali powodów do nowych wojen. Książę Pokoju poprowadzi nas tylko wtedy, jeżeli nie będziemy przeciwko Niemu występowali i nie będziemy przybijali Go do Krzyża.
  Módlmy się do Matki Bożej Fatimskiej:
  Modlitwa Królowej Różańca Świętego
  Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają, a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  DZIEŃ 6
  W naszych czasach żyjemy w ciągłym zagrożeniu bomby atomowej i zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństw jej użycia. Wojna atomowa trwałaby nie kilka lat, a kilka godzin.
  I znowu za sprawą Bożej Opatrzności, w czasie I wojny światowej, Maryja jak gdyby przepowiedziała światu groźbę bomby atomowej i jednocześnie wskazała drogę ratunku.
  70 tysięcy ludzi, wierzących i niewierzących, katolików i innowierców, zgromadziło się w Cova da Iria. Dzień był szary i smutny, padał deszcz. Nagle przestało padać, chmury rozstąpiły się, a na niebie ukazał się słoneczny krąg, który wirując z szaloną szybkością, rzucał snopy barwnych promieni świetlnych. Po kilku sekundach przerwy, taniec słońca zaczął się ponownie. Nagle słońce oderwało się od sklepienia niebieskiego i jak gigantyczna bomba runęło w kierunku ziemi i ludzi. Ogromny krzyk grozy i trwogi, wyrwał się z piersi tysięcy ludzi. Słońce zatrzymało się, a potem powróciło na swoje miejsce.
  Za wstawiennictwem Maryi, Matki rodzaju ludzkiego, groźba bomby atomowej oddala się.
  A Ona, nasza Matka, zawsze nas będzie ochraniać i prowadzić.
  Módlmy się, aby zaniechano użycia bomby atomowej.
  Modlitwa Królowej Różańca Świętego
  Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają, a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  DZIEŃ 7
  Człowiek jest często wrogiem samego siebie. Rozmyślnie zamyka oczy na prawdę, odwraca się od swego zbawienia i udaje, że go nie dostrzega. Nic więc dziwnego, że orędzie pokoju, głoszone przez Królową Nieba spotkało się ze sprzeciwem tych, którzy są daleko od Boga.
  Władze administracyjne Fatimy, potraktowały pastuszków jak kryminalistów. Użyto wszelkich sposobów, aby nie dopuścić do ponownego objawienia się Maryi. Złośliwe i gwałtowne prześladowania, konspiracja, brutalność i szantaż – to wszystko, aby ukryć przed światem najprostszą prawdę, sposób na zakończenie wojny i zachowanie pokoju – orędzie Matki Bożej Fatimskiej.
  Ludzie, którzy mają swoje wyszukane programy zbrojeniowe, programy równowagi siły i władzy oraz zachwianych budżetów, ci ludzie nie chcieli przyjąć planu Boga, ani niezwyciężonej broni – RÓŻAŃCA, który Maryja im ofiarowywała.
  I tak mimo wszelkich prześladowań, mimo chęci ukrycia prawdy, mimo nienawiści i opozycji, wieści o Fatimie obiegły cały świat.
  Papież Pius XII, przekazując światu orędzie Fatimskie, poświęcił cały rodzaj ludzi Niepokalanemu Sercu Maryi, a miliony ludzi wzięło do ręki różaniec.
  Módlmy się do Matki Bożej Fatimskiej:
  Modlitwa Królowej Różańca Świętego
  Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają, a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  DZIEŃ 8
  Nad horyzontem naszych czasów, zawisła groźba Rosji: ateistycznego komunizmu, pogardy dla Boga, zniewolenia człowieka, terroru. Tajemnicza Rosja: brutalna w filozofii, gigantyczna w sile.
  Aby uchronić chrześcijańską demokrację, czyniono wiele prób i uciekano się do różnych sposobów. Ligi, petycje, negocjacje, usiłowania przekupienia – wszystko to upadało, kończyło się fiaskiem.
  Całkowite rozwiązanie należało do Maryi: – Jeżeli ludzie przyjmą Moje żądania, Rosja nawróci się i zapanuje pokój.
  Jakże skomplikowane są drogi ludzkie!
  Jakże proste są drogi Boskie!
  Jeżeli poświęcimy świat Niepokalanemu Sercu Maryi…
  Jeżeli będziemy odmawiać różaniec…
  Jeżeli będziemy żałować za grzechy i czynić pokutę…
  Jeżeli umiłujemy czystość i prawdę…
  to Rosja odnajdzie swoją drogę powrotu do Ojca, a żelazna kurtyna opadnie.
  Pełni nadziei w obietnice naszej Fatimskiej Pani, módlmy się:
  Modlitwa Królowej Różańca Świętego
  Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają, a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  DZIEŃ 9
  I tak Fatima stała się celem coraz liczniejszych pielgrzymek. Miliony ludzi przybywały tu, aby zobaczyć miejsce w którym Najświętsza Panna zstąpiła na błogosławioną ziemię, aby rozmawiać z trójką dzieci i przekazać światu swoje orędzie pokoju.
  Ludzie, którzy byli przepełnieni nienawiścią do Boga i Maryi, usiłowali zniszczyć mały dąb na którym ukazała się Maryja, wysadzili w powietrze kaplicę Matki Bożej, grozili i wydawali różne rozkazy. Ale wszystkie te działania osiągnęły skutki wręcz przeciwne od zamierzonych. Z roku na rok jest coraz więcej pielgrzymek, a kult i nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej rozpowszechnił się na całym świecie.
  Z różańcem w ręku: siostry i księża, uczeni i analfabeci, indywidualnie i całymi rodzinami, bogaci i biedni trwają na modlitwie dniem i nocą.
  Obraz Niepokalanego Serca Maryi jest wszędzie, w kościołach i domach, a Jej Niepokalane Serce stało się wzorem dla chrześcijańskiej młodzieży.
  I jeszcze raz jest nam dane odczuć Miłość Boga i opiekę Maryi oraz to, że droga, którą wskazuje nam Bóg jest drogą pokoju, a ci, którzy zwyciężyli grzech, odnieśli zwycięstwo w najważniejszej walce. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. I wiernymi poddanymi Maryi, naszej Pani Fatimskiej.
  Módlmy się do Matki Bożej Fatimskiej:
  Modlitwa Królowej Różańca Świętego
  Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają, a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej, 4-12 maja do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej, 4-12 maja?

  Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej odmawiana jest od 4 do 12 maja, włączając w to rocznicę objawień fatimskich. Aby odmawiać tę nowennę, należy codziennie przez dziewięć dni modlić się do Matki Bożej Fatimskiej, prosząc o jej wstawiennictwo i opiekę. Można rozpocząć modlitwę od krótkiego aktu przygotowania, a następnie odmawiać różaniec, składając Matce Bożej Fatimskiej swoje intencje i prośby. Po zakończeniu różańca, można dodać dodatkowe modlitwy, takie jak Litania Loretańska lub inne modlitwy do Matki Bożej. Ważne jest, aby modlitwa była składana z wiarą i zaufaniem, wiedząc, że Matka Boża Fatimska jest gotowa wysłuchać naszych próśb i pomóc nam w naszych potrzebach. Odmawianie tej nowenny jest okazją do zbliżenia się do Matki Bożej i doświadczenia jej matczynej miłości i opieki.

  Dlaczego warto odmawiać Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej, 4-12 maja?

  Odmawianie Nowenny do Matki Bożej Fatimskiej w dniach od 4 do 12 maja to nie tylko piękne i duchowe doświadczenie, ale także okazja do zbliżenia się do Matki Bożej i otrzymania Jej łask. Ta szczególna modlitwa ma swoje korzenie w objawieniach Matki Bożej trzem dzieciom w Fatimie w 1917 roku.

  Odmawianie Nowenny to czas, w którym możemy skupić się na naszych intencjach i prośbach, a także na wdzięczności za otrzymane łaski. To okazja do zanurzenia się w modlitwie, do rozmowy z Matką Bożą i oddania Jej naszych trosk i zmartwień. Odmawianie Nowenny daje nam również możliwość pogłębienia naszej wiary i zaufania Bogu.

  Odmawianie Nowenny w konkretnych dniach, które są związane z objawieniami w Fatimie, ma swoje symboliczne znaczenie. To czas, w którym możemy jeszcze bardziej otworzyć się na łaski, które Matka Boża chce nam udzielić. To również okazja do refleksji nad przesłaniem Fatimskim i jego znaczeniem dla naszego życia.

  Odmawianie Nowenny do Matki Bożej Fatimskiej to nie tylko modlitwa, ale także akt oddania się Jej opiece i matczynej miłości. To czas, w którym możemy doświadczyć Jej obecności i wsparcia w naszym codziennym życiu. Dlatego warto odmawiać Nowennę, aby umocnić naszą więź z Matką Bożą i otrzymać Jej łaski i błogosławieństwo.

  Kiedy i gdzie odmawiać Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej, 4-12 maja?

  Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej odmawiana jest od 4 do 12 maja w Polsce oraz na całym świecie. Można ją odprawiać w domu, w kościele, w kaplicy lub w dowolnym miejscu, gdzie czujemy się blisko Matki Bożej. W czasie trwania Nowenny, warto modlić się w ciszy, skupiając się na intencjach, które chcemy przedstawić Matce Bożej Fatimskiej. Modlitwa ta jest szczególnie popularna w parafiach, gdzie często organizowane są nabożeństwa fatimskie, podczas których odmawiana jest Nowenna wraz z innymi wiernymi. Jest to doskonała okazja do spotkania z Maryją i zjednoczenia się w modlitwie w intencji pokoju na świecie, nawrócenia grzeszników oraz ochrony Kościoła. Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej jest pięknym sposobem na oddanie czci Matce Bożej i prośbę o Jej wstawiennictwo.

  Zobacz inne modlitwy:

  Źródła:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *