Przejdź do treści

Nowenna do św. Józefa, 10 – 18 marca

  Ile trwa odmówienie Nowenna do św. Józefa, 10 – 18 marca?

  Odmówienie modlitwy trwa 4 minut 5 sekundy

  Nowenna do św. Józefa, 10 – 18 marca pełny tekst modlitwy

  Nowenna do św. Józefa
  Święty Józef powinien być znany wszystkim zakochanym, poszukującym i małżonkom.
  To patron na każde czasy, wstawia się za rodzinami, a szczególnie za ojcami.
  9 dni przed 19 marca zapraszamy do podjęcia Nowenny do tego Świętego!
  Modlitwa wstępna
  K.: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  W.: Amen.
  O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubiencze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny…
  DZIEŃ 1. (10 marca)
  Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszytkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni że Twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.
  Modlitwa do św. Józefa
  Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
  Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
  Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.
  Litania do Świętego Józefa
  Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święty Józefie, módl się za nami.
  Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
  Światło Patriarchów, módl się za nami.
  Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.
  Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami.
  Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.
  Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami.
  Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.
  Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.
  Józefie najczystszy, módl się za nami
  Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.
  Józefie najmężniejszy, módl się za nami.
  Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.
  Józefie najwierniejszy, módl się za nami.
  Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.
  Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.
  Wzorze pracujących, módl się za nami.
  Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
  Opiekunie dziewic, módl się za nami.
  Podporo rodzin, módl się za nami.
  Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.
  Nadziejo chorych, módl się za nami.
  Patronie umierających, módl się za nami.
  Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.
  Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  DZIEŃ 2. (11 marca)
  Chwalebny Święty Józefie, Ojciec Niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę Jednorodzonego Syna Swojego. Przyjąłeś Go z miłością, żywiłeś, piastowałeś i strzegłeś z ojcowską pieczołowitością. Garniemy się do Ciebie z dziecięcą ufnością i prosimy, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, i chronił nas od wszelkiego zła.
  Odmówić tego dnia: Modlitwa do św. Józefa, Litania do św. Józefa
  DZIEŃ 3. (12 marca)
  Święty Józefie, Twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źródło w Chrystusie, z którym na co dzień przebywałeś, z którym rozmawiałeś i pracowałeś. Dopomóż nam Święty nasz Opiekunie, abyśmy również potrafili na co dzień z Chrystusem rozmawiać, pracować, przebywać, a w blaskach Jego Obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia.
  Odmówić tego dnia: Modlitwa do św. Józefa, Litania do św. Józefa
  DZIEŃ 4. (13 marca)
  Józefie Święty, pod opieką Twoją rósł chleb żywota z nieba dany. Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód. Uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby Komunia Święta była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania.
  Odmówić tego dnia: Modlitwa do św. Józefa, Litania do św. Józefa
  DZIEŃ 5. (14 marca)
  Potężny nasz Patronie, zło z ogromną siłą wciska się w nasze życie, powodując zamęt w sumieniu i całym życiu chrześcijańskim. Zarówno “marności światowe”, jak i “szatańskie najazdy” nie ustają w uwodzeniu do zła. Wspomagaj nas Swoją potężną opieką, abyśmy pomocą Twą wsparci mogli żyć pobożnie, święcie umierać i osiągnąć szczęście wieczne.
  Odmówić tego dnia: Modlitwa do św. Józefa, Litania do św. Józefa
  DZIEŃ 6. (15 marca)
  Głowo Najświętszej Rodziny razem z Najświętszą Maryją Panną i Zbawicielem jesteście niedościgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się w Twoją Rodzinę Nazaretańską dla uczenia się życia rodzinnego w pokoju i szczęściu.
  Odmówić tego dnia: Modlitwa do św. Józefa, Litania do św. Józefa
  DZIEŃ 7. (16 marca)
  Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako Swojego Patrona, Opiekuna i Obrońcę, licząc słusznie na potężną Twoją pomoc ponieważ jako opiekun, ojciec i żywiciel Chrystusa na ziemi, nadal pozostałeś opiekunem Jego Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. Wypraszaj przeto wszystkim członkom Kościoła łaskę wierności Chrystusowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii.
  Odmówić tego dnia: Modlitwa do św. Józefa, Litania do św. Józefa
  DZIEŃ 8. (17 marca)
  Święty Józefie, Potężny nasz Patronie ! Kiedyś Józef, syn Jakuba, z woli Bożej stał się przyczyną błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu i krajów pogranicznych. Prosimy cię usilnie, aby Twoja obecność czcona w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i naszych sąsiadów.
  Odmówić tego dnia: Modlitwa do św. Józefa, Litania do św. Józefa
  DZIEŃ 9. (18 marca)
  Święty Józefie, Patronie dobrej śmierci, przy Twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja Przeczysta Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.
  Odmówić tego dnia: Modlitwa do św. Józefa, Litania do św. Józefa
  Źródło: Ks. Tarsycjusz Sinka CM, “Nowenna do Świętego Józefa”, Kraków 1992.

  Nowenna do św. Józefa, 10 – 18 marca do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Nowenna do św. Józefa, 10 – 18 marca?

  Nowenna do św. Józefa odmawiana jest przez 9 kolejnych dni, rozpoczynając od 10 marca i kończąc 18 marca. Można ją odmawiać samodzielnie lub w grupie. W każdy dzień nowenny należy rozważać inne aspekty życia św. Józefa i prosić go o wstawiennictwo w konkretnych intencjach. Modlitwa może być odmawiana przy pomocy różańca, koronki do św. Józefa lub innych modlitw. Ważne jest skupienie i zaufanie wobec św. Józefa, jako opiekuna Kościoła i patrona rodzin. W trakcie nowenny można również prosić o potrzebne łaski dla siebie i innych oraz dziękować za otrzymane łaski. Odmawianie nowenny do św. Józefa jest okazją do pogłębienia relacji z tym świętym i wzrostu w wierze.

  Dlaczego warto odmawiać Nowenna do św. Józefa, 10 – 18 marca?

  Odmawianie Nowenny do św. Józefa w dniach od 10 do 18 marca jest niezwykle ważne i wartościowe z wielu powodów. Przede wszystkim, św. Józef jest patronem Kościoła i opiekunem rodzin, dlatego modlitwa do niego ma ogromną moc i skuteczność. Odmawiając tę Nowennę, możemy prosić o jego wstawiennictwo w naszych codziennych sprawach, zarówno duchowych, jak i materialnych.

  Ponadto, odmawianie Nowenny do św. Józefa jest doskonałą okazją do pogłębienia naszej więzi z tym świętym. Możemy zgłębiać jego życie, czerpać z jego przykładu i naśladować go w naszym własnym życiu. Jego cicha i pokorna postawa, oddanie Bogu oraz troska o Maryję i Jezusa stanowią dla nas wzór do naśladowania.

  Odmawianie Nowenny do św. Józefa jest również sposobem na rozwijanie naszej wiary i zaufania w Boże prowadzenie. Poprzez modlitwę do tego świętego, uczymy się polegać na Bożej opatrzności i oddawać nasze troski w Jego ręce. Św. Józef jest bowiem wzorem człowieka, który w pełni zaufał Bogu i poddał się Jego woli.

  Wreszcie, odmawianie Nowenny do św. Józefa jest okazją do doświadczenia Bożej łaski i miłosierdzia. Święty ten jest znany z tego, że niezwykle hojnie udziela swojej opieki i pomocy wszystkim, którzy się do niego zwracają. Odmawiając tę Nowennę, możemy otrzymać wiele łask, uzdrowienia, pocieszenia i wsparcia

  Kim był Św. Józef?

  Święty Józef był postacią biblijną i mężem Maryi, matki Jezusa Chrystusa. Uważany jest za jednego z najważniejszych świętych w chrześcijaństwie. Józef był cieślią i pochodził z rodu Dawida. Według Ewangelii, został wybrany przez Boga, aby stać się opiekunem Jezusa na ziemi. Był człowiekiem prawego serca, wiernym i posłusznym Bogu. Święty Józef jest patronem rodzin, ojców, rzemieślników i umierających. Mimo że w Ewangeliach nie ma wielu informacji na temat Józefa, jego postać jest bardzo szanowana i czczona przez chrześcijan na całym świecie.

  sw jozef 1

  Kiedy i gdzie odmawiać Nowenna do św. Józefa, 10 – 18 marca?

  Nowenna do św. Józefa można odmawiać w Polsce w dowolnym miejscu, które jest dla nas dogodne i sprzyjające skupieniu. Może to być nasze prywatne miejsce modlitwy w domu, kaplica, kościół lub inna świątynia. Termin odmawiania Nowenny do św. Józefa przypada na okres od 10 do 18 marca. W tym czasie, przez dziewięć kolejnych dni, można codziennie odmawiać modlitwy, które składają się na Nowennę. Ważne jest, aby w tym czasie poświęcić odpowiednią ilość czasu na modlitwę oraz stworzyć sobie odpowiednie warunki do skupienia i wyciszenia się. Nowenna do św. Józefa jest modlitwą, która ma na celu prosić o wstawiennictwo św. Józefa w różnych intencjach, dlatego warto wybrać takie miejsce, w którym będziemy mogli skoncentrować się na naszych potrzebach i zamierzeniach. Zobacz inne modlitwy:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *