Przejdź do treści

Nowenna do św. Katarzyny ze Sieny, 20-28 kwietnia, II

  Ile trwa odmówienie Nowenna do św. Katarzyny ze Sieny, 20-28 kwietnia, II?

  Odmówienie modlitwy trwa 13 minut 10 sekundy

  Nowenna do św. Katarzyny ze Sieny, 20-28 kwietnia, II pełny tekst modlitwy

  Nowenna – dzień 1, 20 kwietnia, Dary Boże
  Boże, odwieczna Trójco, Ty wyryłeś w nas pamięć o każdym dobru, jakie otrzymaliśmy; rozum, by Cię poznawać; wolę, by kochać Cię ponad wszystko oraz by kochać bliźniego, ponieważ jest przede wszystkim kochany przez Ciebie.
  Ty, który stworzyłeś nas na Swój obraz, abyśmy wzrastali w upodabnianiu się do Ciebie, spraw, byśmy stawali się coraz bliżsi piękna Twojego planu miłości, jaki dla nas wymyśliłeś.
  Ojcze nasz…
  Św. Katarzyno, która w zachwycie kontemplowałaś nieskończoną miłość Boga do człowieka, naucz nas patrzenia na każdą osobę oczami Boga Ojca, który żyje i króluje na wieki wieków.
  Amen.
  Nowenna – dzień 2, 21 kwietnia, Komunia z Bogiem
  Boże, odwieczna Trójco, który nas stworzyłeś, byśmy żyli w komunii z Tobą. Tylko żyjąc w relacji z Tobą i z braćmi możemy realizować w pełni naszą ludzką naturę. Uwolnij nas od pokusy zamykania się w sobie i pomóż nam poznawać Ciebie, Boże, oraz nas samych w Tobie, tak jak Ty nas znasz i pragniesz. Przez Chrystusa Pana naszego.
  Ojcze nasz
  Św. Katarzyno, na początku swojej drogi duchowej nauczyłaś się poznawać samą siebie w blasku światła Bożego, i na tym budowałaś swoje szczęście i dynamikę swojego życia. Naucz nas nie poddawać się, widząc własne słabości, i nie popadać w pychę, dostrzegając zdolności. Przez Chrystusa Pana naszego.
  Amen.
  Nowenna – dzień 3, 22 kwietnia, Współpraca z Bogiem
  Boże, nasz Stwórco i Ojcze, Ty nas ukształtowałeś, abyśmy współpracowali z Tobą w tworzeniu piękniejszego świata. Dałeś nam różne zdolności, byśmy mogli cieszyć się jednością braterską. Uwolnij nas od smutku egoizmu i samowystarczalności, i spraw, byśmy doświadczali radości obdarowania i otrzymania pomocy.
  Ojcze nasz.
  Św. Katarzyno, która z pokorą i poczuciem odpowiedzialności działałaś na rzecz Kościoła i społeczeństwa swojej epoki, naucz nas hojnie współpracować na rzecz dobra wspólnego bez antagonizmów i wzajemnych oskarżeń. Przez Chrystusa Pana naszego.
  Amen.
  Nowenna – dzień 4, 23 kwietnia, Wcielenie
  Boże, odwieczna Trójco, Ty posłałeś swojego Syna, by dzielił z nami ziemskie warunki przyjąwszy nieodwracalnie naszą ludzką naturę: spraw, byśmy poprzez Słowo i sakramenty mogli doświadczyć Jego aktywnej obecności w Kościele.
  Ojcze nasz.
  Św. Katarzyno, która kochałaś Kościół i ogromnie pragnęłaś jego reformy, by mógł być dla wszystkich drogą do zbawienia: również i my, współcześni chrześcijanie wyrażamy to pragnienie, byśmy byli wolni od bezowocnej krytyki, a zamiast niej starali się wzajemnie pobudzać do aktywnej współpracy. Przez Chrystusa Pana naszego.
  Amen.
  Nowenna – dzień 5, 24 kwietnia, Służba ludziom
  Boże, odwieczna Trójco, Twój Syn, który stał się człowiekiem, oddał się na służbę, by wypełnić Twój plan miłości i poprzez to stał się sługą każdego z nas, zranionego przez grzech. Naucz nas wykorzystywać nasze zdolności i zobowiązania, małe i duże, nie jako instrumenty władzy, ale jako konkretne możliwości służenia i pomocy drugiemu człowiekowi.
  Ojcze nasz.
  Św. Katarzyno, ty żyłaś w pokornej prostocie rzeczywistością Kościoła i społeczeństwa swojej epoki, bez zbędnych konformizmów, ale również bez silenia się na bycie oryginalną, starając się jedynie po bratersku brać na siebie ciężary osób w trudnych sytuacjach. Pomóż nam w spokoju ducha nosić ciężary samych siebie i drugiego człowieka, przemierzając z ufną radością drogę życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
  Amen.
  Nowenna – dzień 6, 25 kwietnia, Krzyż
  ZBoże, odwieczna Trójco, Ty chciałeś pojednać ze sobą człowieka poprzez Krzyż Twojego Syna: spraw, byśmy widzieli w nim znak Twojej miłości i by sprawił, żeby zniknęły wszelkie konflikty i podziały między ludźmi powstałe w imię religii.
  Ojcze nasz.
  Św. Katarzyno, ty całkowicie oddałaś się głoszeniu „wielkiej radości” miłości Boga do człowieka, pomóż nam przezwyciężać pesymizm i otwierać się na działanie Ewangelii również poprzez nasz sposób patrzenia i oceniania wydarzeń dnia codziennego. Przez Chrystusa Pana naszego.
  Amen.
  Nowenna – dzień 7, 26 kwietnia, Modlitwa
  Boże, nasz Ojcze, Twój Syn nauczył nas rozmawiać z Tobą. Pragnął, by stawała się Twoja wola, tak w niebie, jak i na ziemi, również wtedy, gdy nie jest nam łatwo pogodzić naszą wolę z Twoją: spraw, byśmy doświadczali prawdy i radości bycia Twoimi dziećmi, ufając, że nas znasz i chcesz tylko naszego dobra.
  Ojcze nasz.
  Św. Katarzyno, naucz nas czynnie poszukiwać wypełniania woli Bożej, byśmy byli wyzwoleni od naszych przyziemnych interesów i byli otwarci na głos Ducha Świętego. Przez Chrystusa Pana naszego.
  Amen.
  Nowenna – dzień 8, 27 kwietnia, Matka Boża
  Boże, odwieczna Trójco, Ty znalazłeś w Maryi otwartą księgę, w której mogłeś zapisać swój plan Zbawienia. Wlej w każde nowe pokolenie siłę i wolność, niezbędne do bycia zaczynem odnowy społeczeństwa i Kościoła. Spraw, by instytucje były zdolne do przyjęcia z ufnością potencjału, jaki młodzi ludzie mają w sobie.
  Ojcze nasz.
  Św. Katarzyno, naucz rodziców i nauczycieli wspierać młodych w poszukiwaniu sensu życia i spraw, by poprzez przykład swojego życia umieli motywować ich do odważnego i zaangażowanego podążania drogą do Boga. Przez Chrystusa, Pana naszego
  Amen.
  Nowenna – dzień 9, 28 kwietnia, Duch Święty
  Duchu Święty, przyjdź do mojego serca
  i swoją mocą przyciągnij je do siebie
  i udziel mi miłości wraz z bojaźnią.
  Ochroń mnie, Jezu, przed jakąkolwiek złą myślą
  ogrzej mnie swą najświętszą miłością.
  Święty mój Ojcze i słodki mój Panie,
  wspomóż mnie w każdym moim działaniu.
  (św. Katarzyna, modlitwa XXV)
  Ojcze nasz.
  Św. Katarzyno, która wiedziałaś jak podążać za wolą Bożą i swoim pragnieniem zbawienia świata, naucz nas piękna poważnej i stałej miłości wspartej mocą Ducha Świętego oraz dbałością o małe gesty miłości każdego dnia. Przez Chrystusa Pana naszego.
  Amen.
  https://sienenka.blogspot.com

  Nowenna do św. Katarzyny ze Sieny, 20-28 kwietnia, II do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Nowenna do św. Katarzyny ze Sieny, 20-28 kwietnia, II?

  Nowenna do św. Katarzyny ze Sieny, odprawiana od 20 do 28 kwietnia, jest okazją do modlitwy o wstawiennictwo tej świętej w naszych potrzebach i intencjach. Aby odmawiać tę nowennę, możemy rozpocząć od krótkiego wprowadzenia, w którym składamy nasze intencje przed Bogiem. Następnie, przez kolejne dziewięć dni, odmawiamy modlitwę do św. Katarzyny, prosząc ją o wstawiennictwo w naszych potrzebach. Możemy również rozważać jej życie i naśladować jej cnoty, aby wzrastać w naszej relacji z Bogiem. Na zakończenie nowenny, dziękujemy św. Katarzynie za jej wstawiennictwo i prosimy o dalszą opiekę. Ważne jest, aby odmawiać tę nowennę z wiarą i zaufaniem, wiedząc, że św. Katarzyna jest gotowa pomóc nam w naszych potrzebach duchowych i materialnych.

  Dlaczego warto odmawiać Nowenna do św. Katarzyny ze Sieny, 20-28 kwietnia, II?

  Odmawianie Nowenny do św. Katarzyny ze Sieny, która trwa od 20 do 28 kwietnia, może przynieść nam wiele korzyści duchowych i emocjonalnych. Ta święta kobieta była nie tylko mistyczką, ale również dokonała wielu ważnych dzieł dla Kościoła i społeczeństwa.

  Odmawianie tej Nowenny może pomóc nam w rozwinięciu naszej relacji z Bogiem. Święta Katarzyna była znana z głębokiej wiary i oddania Bogu, a jej modlitwy były zawsze pełne pasji i miłości. Poprzez odmawianie tej Nowenny, możemy nauczyć się od niej, jak być bliżej Boga i jak oddać Mu nasze życie.

  Odmawianie Nowenny do św. Katarzyny może również pomóc nam w naszych codziennych trudnościach i problemach. Święta Katarzyna była znana z tego, że pomagała innym w ich cierpieniach i trudnościach. Jej modlitwy były zawsze pełne miłosierdzia i współczucia. Poprzez odmawianie tej Nowenny, możemy prosić o jej wstawiennictwo w naszych własnych trudnościach i otrzymać pomoc i pocieszenie.

  Odmawianie Nowenny do św. Katarzyny może również pomóc nam w naszym rozwoju duchowym. Święta Katarzyna była mistrzynią w modlitwie i kontemplacji. Jej modlitwy były zawsze pełne mądrości i głębi. Poprzez odmawianie tej Nowenny, możemy nauczyć się od niej, jak rozwijać naszą własną modlitwę i kontemplację, aby być bliżej Boga i bardziej zjednoczonym z Jego wolą.

  Kim była Św. Katarzyna?

  Święta Katarzyna była włoską mistyczką i teologiem, urodzoną w 1347 roku w Sienie. Od najmłodszych lat przejawiała wyjątkową pobożność i oddanie Bogu. Miała liczne wizje i objawienia, które przyczyniły się do jej głębokiej duchowości. Katarzyna była również znana z wielkiego miłosierdzia i troski o ubogich oraz chorych. Wielokrotnie podróżowała, aby rozwiązywać spory polityczne i religijne. Jej działania przyczyniły się do jednoczenia Kościoła i pokoju w Italii. Była autorką wielu listów i traktatów, które do dziś są cenione za ich mądrość i głębię. Zmarła w 1380 roku, a w 1461 roku została kanonizowana przez papieża Piusa II. Święta Katarzyna jest patronką wielu dziedzin, w tym pielęgniarek, dyplomatów i miasta Sieny. Jej życie i nauki nadal są źródłem inspiracji dla wielu osób na całym świecie.

  sw katarzyna 1

  Kiedy i gdzie odmawiać Nowenna do św. Katarzyny ze Sieny, 20-28 kwietnia, II?

  Nowenna do św. Katarzyny ze Sieny, 20-28 kwietnia, II, można odmawiać w dowolnym miejscu, które jest dla nas dogodne i sprzyjające skupieniu. Może to być nasze prywatne miejsce modlitwy w domu, kościół, kaplica lub inna świątynia, gdzie czujemy się blisko Boga. Ważne jest, aby znaleźć spokojne miejsce, wolne od zakłóceń i zewnętrznych rozproszeń, aby móc skoncentrować się na modlitwie. Odmawianie Nowenny do św. Katarzyny ze Sieny można rozpocząć 20 kwietnia i kontynuować przez kolejne osiem dni, kończąc 28 kwietnia. Modlitwa ta jest indywidualna, dlatego nie ma ustalonego czasu, o którym należy ją odmawiać. Można to zrobić o dowolnej porze dnia, która nam odpowiada, na przykład rano po przebudzeniu, wieczorem przed snem lub w ciągu dnia, gdy mamy chwilę wolnego czasu. Ważne jest, aby podczas odmawiania Nowenny do św. Katarzyny ze Sieny być skoncentrowanym i otwartym na słowa modlitwy. Ważne jest również, aby modlitwa była wyrazem naszych własnych intencji i potrzeb, które chcemy powierzyć św. Katarzynie ze Sieny. Odmawianie Nowenny do św. Katarzyny ze Sieny jest okazją do pogłębienia naszej relacji z Bogiem i prośby o Jej wstawiennictwo w naszych potrzebach. To czas, w którym możemy skupić się na naszej duchowości i zwrócić się do Boga poprzez modlitwę.

  Zobacz inne modlitwy:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *