Przejdź do treści

Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego, 5- 13 sierpnia

  Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego, 5- 13 sierpnia pełny tekst modlitwy

  MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY
  Święty Maksymilianie, zapalony miłością Boga, opromieniony światłem Niepokalanej Dziewicy, wskazywałeś ludowi Bożemu rozliczne formy apostołowania do zwycięstwa dobra i dla rozszerzenia królestwa Bożego na całym świecie. Uproś nam światło i siłę, abyśmy mogli czynić dobro i pociągać innych do Chrystusowej miłości. Wstaw się do Pana o łaskę dla nas, abyśmy owładnięci tym samym zapałem miłości, wiarą i czynem mogli świadczyć o Chrystusie wśród naszych braci i dojść razem z Tobą do posiadania Boga w chwale wiecznej. Amen.

  Sw maksymilian kolbe

  Dzień 1 – Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego

  5 sierpnia
  „Aby w duszy naszej rozkwitły kwiaty cnót, muszą być ogrzane ciepłem Matki Niepokalanej”
  (św. Maksymilian).
  Święty Maksymilianie, weź naszą rodzinę w swoją opiekę i wstawiaj się za nią, aby rozwijały się w niej cnoty miłości Boga i bliźnich.

  Dzień 2 – Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego

  6 sierpnia
  „Starajmy się coraz bardziej pogłębiać miłość do Niepokalanej i do niej ustawicznie się zwracać jak dzieci do Matki” (św. Maksymilian).
  Święty Maksymilianie, który poszedłeś dobrowolnie na śmierć, aby dzieci nie zostały sierotami, wstawiaj się za nami i dopomóż nam być dziećmi Bożymi.

  Dzień 3 – Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego

  7 sierpnia
  „Człowiek pragnie być wielkim, mądrym, bogatym, sławnym, szczęśliwym, kochającym i kochanym. Ale żadne szczęście tej ziemi go nie nasyca, gdyż Boga samego pragnie” (św. Maksymilian).
  Święty Maksymilianie, roztropny i radosny, uproś nam tę łaskę u Boga, abyśmy umieli wybrać prawdziwe dobro i cieszyć się nim.

  Dzień 4 – Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego

  maksymilian kolbe lr

  8 sierpnia
  „Opatrzność Boża w nieskończonym miłosierdziu swoim przez Niepokalaną przysłała w krytycznej dla mojego powołania chwili mamę do rozmównicy. I tak potargał Pan Bóg wszystkie sieci diabelskie” (św. Maksymilian).
  Święty Maksymilianie, Twojej opiece polecam wybór mego stanu. Tyś przeszedł trudności i wahania, więc mnie zrozumiesz i dopomożesz. Proszę Cię o to bardzo pokornie.

  Dzień 5 – Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego

  9 sierpnia
  „Okres obecnej pracy to czas przygotowania się do przyszłej walki pod sztandarem Niepokalanej. Na próżno napełnialibyście głowę rozlicznymi, pięknymi i potrzebnymi wiadomościami, gdyby zabrakło wewnętrznego, dziecięcego stosunku do Niepokalanej” (św. Maksymilian).
  Święty Maksymilianie, Tyś tak dobrze rozumiał znaczenie nauki, dopomóż nam w studiach dla dobra mej duszy, Kościoła, Ojczyzny.

  Dzień 6 – Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego

  10 sierpnia
  „Kochajmy Niepokalaną praktycznie przez dobre wypełnianie swoich obowiązków, bo to Jej wola, wola Pana Jezusa” (św. Maksymilian).
  Święty Maksymilianie, pobudzaj naszą chęć do starannego i radosnego wykonywania naszej pracy zawodowej i strzeż nas od lekceważenia naszych obowiązków.

  Dzień 7 – Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego

  11 sierpnia
  „Gdy miłość nas ogarnie i przeniknie, to ofiary staną się potrzebą duszy. Z ofiary rodzi się radość duchowa” (św. Maksymilian).
  Przez Twoje ręce, Święty Maksymilianie, ofiaruję Niepokalanej swoje trudy i cierpienia. Dopomóż mi w ich znoszeniu.

  Dzień 8 – Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego

  12 sierpnia
  „Modlitwa i przede wszystkim modlitwa jest skutecznym orężem w walce o wolność i szczęście dusz”
  (św. Maksymilian).
  Wzorze dobrej modlitwy, Święty Maksymilianie, dopomóż nam umiejętnie wykorzystać dar modlitwy dla uświęcenia własnej duszy i duszy bliźnich.

  Dzień 9 – Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego

  13 sierpnia
  „Kto kocha Niepokalaną ofiarnie, ten się zbawi, uświęci i innym do uświęcenia dopomoże” (św. Maksymilian).
  Święty Maksymilianie, który przez całe swoje życie aż do heroicznej śmierci przeszedłeś z Niepokalaną, dopomóż i nam szczęśliwie przejść do wieczności pod opieką Matki Niepokalanej.
  Królowo Niebios, ożywiaj w nas wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne.

  Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego, 5- 13 sierpnia do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego, 5- 13 sierpnia?

  Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego odmawiana jest od 5 do 13 sierpnia, przygotowując nas do uroczystości jego święta. W czasie tych dziewięciu dni, skupiamy się na życiu i nauczaniu tego świętego, który oddał swoje życie za drugiego człowieka w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Odmawiając tę nowennę, prosimy św. Maksymiliana o wstawiennictwo w naszych potrzebach i o siłę, aby naśladować jego miłość i ofiarność.

  Każdego dnia, rozważamy inne aspekty jego życia i duchowości, a także prośmy o łaski, których potrzebujemy. Nowenna ta jest okazją do pogłębienia naszej wiary i zaufania Bogu, a także do uczenia się od św. Maksymiliana, jak być świadkiem Chrystusa w codziennym życiu.

  Dlaczego warto odmawiać Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego, 5- 13 sierpnia?

  Odmawianie Nowenny do św. Maksymiliana Kolbego w dniach od 5 do 13 sierpnia to niezwykłe doświadczenie duchowe, które warto podjąć. Święty Maksymilian, będący mężem, ojcem, kapłanem i męczennikiem, oddał swoje życie za drugiego człowieka w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Jego życie i śmierć są przykładem niezłomnej wiary i miłości do Boga i bliźniego.

  Korzyści z odmawiania Nowenny

  1. Źródło nadziei i siły: Modlitwa do św. Maksymiliana Kolbego może być inspiracją w trudnych czasach. Jego postawa w obliczu cierpienia i poświęcenie dla innych są przykładem, z którego możemy czerpać siłę.
  2. Pogłębienie więzi z Bogiem: Święty Maksymilian był człowiekiem głębokiej modlitwy. Odmawiając tę Nowennę, mamy szansę na naśladowanie jego przykładu i zbliżenie się do Boga.
  3. Czas refleksji i przemiany: Święty Maksymilian uczy nas wartości każdej ludzkiej istoty i konieczności bezgranicznej miłości. Odmawiając tę Nowennę, możemy prosić o łaskę zrozumienia i przyjęcia tych nauk w naszym życiu.

  Świadectwa i Doświadczenia

  Wiele osób, które odmawiały tę Nowennę, doświadczyło głębokich przemian. Na przykład, Anna K. z Krakowa opowiada: „Odmawiając Nowennę, poczułam ogromny spokój i pocieszenie w trudnym dla mnie czasie. To było jak rozmowa z przyjacielem, który rozumie i wspiera”.

  Jak rozpocząć?

  Czy chciałbyś doświadczyć podobnej przemiany? Rozpocznij odmawianie Nowenny już dziś. Możesz znaleźć tekst modlitwy na naszej stronie lub w naszym bezpłatnym przewodniku.

  Odmawianie Nowenny do św. Maksymiliana Kolbego to wyjątkowa okazja do spotkania z tym wielkim świętym i naśladowania jego przykładu. Dołącz do nas w tej duchowej podróży!

  Kim był Św. Maksymilian Kolbe?

  Św. Maksymilian Kolbe był polskim franciszkaninem, urodzonym w 1894 roku, który zasłynął jako założyciel i redaktor czasopisma katolickiego „Rycerz Niepokalanej” oraz twórca międzynarodowego ośrodka ewangelizacyjnego Niepokalanów.

  Wybitny Działacz i Męczennik

  Jego życie zmieniło się dramatycznie podczas II wojny światowej. Św. Maksymilian został aresztowany przez nazistów i osadzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz. W 1941 roku, w heroicznym geście altruizmu, dobrowolnie zastąpił jednego z więźniów wybranych do śmierci głodowej.

  Ostatnie Dni

  W obozie, Św. Maksymilian był wsparciem dla innych więźniów, prowadząc modlitwy i dając im nadzieję. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku, stając się symbolem poświęcenia i męstwa.

  Dziedzictwo i Wpływ

  Jego męczeńska śmierć i poświęcenie uczyniły go bohaterem oraz świętym Kościoła katolickiego. Św. Maksymilian Kolbe jest patronem dziennikarzy, więźniów, uzależnionych od narkotyków oraz miasta Nagasaki. Jego życie i działalność są nadal inspiracją dla wielu ludzi na całym świecie.

  Inspiracja dla Współczesności

  Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak silna może być wiara i jak daleko może zaprowadzić człowieka? Historia św. Maksymiliana Kolbego jest tego żywym świadectwem. Jego historia uczy nas o sile poświęcenia i o tym, że jedna osoba może zmienić świat na lepsze.

  sw maksymilian kolbe 1

  Kiedy i gdzie odmawiać Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego, 5- 13 sierpnia?

  Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego odbywa się corocznie w dniach od 5 do 13 sierpnia. Jest to czas szczególny zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, do łączenia się w modlitwie i refleksji nad życiem tego wyjątkowego świętego.

  Miejsca Odmawiania Nowenny

  1. Kościoły i Sanktuaria: Wiele kościołów i sanktuariów w Polsce organizuje specjalne nabożeństwa związane z Nowenną do św. Maksymiliana Kolbego. Szczególne znaczenie mają te miejsca, które są bezpośrednio związane z jego życiem i działalnością.
  2. Sanktuarium w Niepokalanowie: To tutaj św. Maksymilian założył Zgromadzenie Braci Mniejszych. Sanktuarium to jest żywym świadectwem jego pracy i oddania.
  3. Obozy Koncentracyjne w Oświęcimiu: Miejsce męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana. Wizyta tutaj może być głębokim doświadczeniem duchowym i okazją do refleksji nad poświęceniem i wiarą.
  4. Domowe Ołtarze: Nowennę można odmawiać również w domowym zaciszu, tworząc osobiste miejsce modlitwy, które pozwala na skupienie i zadumę.

  Znaczenie Nowenny

  Odmawianie Nowenny do św. Maksymiliana Kolbego to nie tylko tradycja, ale przede wszystkim okazja do pogłębienia naszej wiary i proszenia o jego wstawiennictwo. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, ważne jest, aby znaleźć miejsce, które pozwoli nam skupić się na modlitwie i połączyć się z duchem tego świętego.

  Dołącz do Wspólnoty Wiernych

  Czy poszukujesz miejsca, gdzie możesz dołączyć do innych wiernych w odmawianiu Nowenny? Skontaktuj się z lokalną parafią lub pomódl się wirtualnie za pomocą naszej strony internetowej

  Odmawianie Nowenny do św. Maksymiliana Kolbego jest wspaniałą tradycją, która łączy wiernych z całego świata. Znajdź swoje miejsce i dołącz do nas w tej wyjątkowej modlitwie.

  Zobacz inne modlitwy:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *