Przejdź do treści

Nowenna do św. Michała Archanioła, 20-28 wrzesień

  Ile trwa odmówienie Nowenna do św. Michała Archanioła, 20-28 wrzesień?

  Odmówienie modlitwy trwa 12 minut 1 sekunda

  Nowenna do św. Michała Archanioła, 20-28 wrzesień pełny tekst modlitwy

  Dzień pierwszy
  Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i od zastraszenia widokiem mrowia jego popleczników, zaraz przeciwko niemu powstałeś i, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo, błagam cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności, tak bym, za twoim przykładem, zwyciężywszy, mógł któregoś dnia zasłużyć na to chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone.
  Panie Jezu, za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła pobłogosław nam i udziel potrzebnych Łask, według Woli Twojej, Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi…
  Dzień drugi
  Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który, mianowany przez Boga stróżem całego ludu wybranego, jako Jego narzędzia, podtrzymywałeś go w niedoli, rozwiewałeś wąt­pliwości i zaspokajałeś wszelkie potrzeby, rozdzielając morze na dwoje, posyłając z chmur deszcz manny i wydobywając wodę ze skał, proszę ciebie, byś oświecał, podtrzymywał, bronił i wspomagał moją duszę w każdej potrzebie, pomagając przezwyciężyć wszystkie przeciwności, jakie na każdym kroku napotykamy na groźnych bezdrożach tego świata, ażebym mógł bezpiecznie dotrzeć do tego królestwa pokoju i radości, którego cieniem jedynie była ziemia obiecana Abrahamowi.
  Panie Jezu, za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła pobłogosław nam i udziel potrzebnych Łask, według Woli Twojej, Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi…
  Dzień trzeci
  Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który, mianowany głową i obrońcą Kościoła katolickiego, zapewniłeś mu triumf nad zaślepieniem niewiernych poprzez naukę Apo­stołów, nad okrucieństwem tyranów poprzez wytrwałość jego męczenników, nad przewrotnością heretyków poprzez mądrość jego doktorów, nad nieprawością tego świata przez czystość dziewic, świętość pontyfikatu i skruchę pokutników, nieustannie broń go przed zakusami wrogów chroń przed zniesławieniem przez niegodnych synów, by zawsze jawił się przepojony pokojem i święty i byśmy niewzruszenie trzymali się wiary we wszystkich jej dogmatach, do końca żywota przestrzegając jej nakazów.
  Panie Jezu, za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła pobłogosław nam i udziel potrzebnych Łask, według Woli Twojej, Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi…
  Dzień czwarty
  Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed Wieczny Majestat nasze modlitwy i ofiary, proszę cię, wspomóż mnie we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, bym zachował wytrwałość, pamięć i wiarę, które za twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Najwyższemu i przyjęte przez Niego jako słodkie kadzidło.
  Panie Jezu, za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła pobłogosław nam i udziel potrzebnych Łask, według Woli Twojej, Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi…
  Dzień piąty
  Najświetniejszy archaniele, św. Michale, u którego stóp najwyższe godności tego świata chylą się w pokorze, wejrzyj okiem łaskawym w moją marną duszę, owładniętą tyloma żądzami i skalaną tyloma grzechami, i wyjednaj dla mnie łaskę przezwyciężenia pierwszych spośród nich oraz oparcia się tym drugim, bym, raz dostąpiwszy nowego życia, już nigdy nie powrócił do tego żałosnego stanu.
  Panie Jezu, za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła pobłogosław nam i udziel potrzebnych Łask, według Woli Twojej, Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi…
  Dzień szósty
  Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który będąc postrachem diabłów, posłany zostałeś przez dobrego Boga, by nas bronić przed ich napaściami w tej ostatniej walce, proszę cię, w tych strasznych chwilach dodawaj mi otuchy swoją cudowną obecnością, wesprzyj swą niepokonaną mocą, bym pokonał wszystkich moich wrogów i dzięki tobie, ustrzegł się grzechu i piekła, a przez całą wieczność sławić będę twoją potęgę i łaskawość.
  Panie Jezu, za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła pobłogosław nam i udziel potrzebnych Łask, według Woli Twojej, Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi…
  Dzień siódmy
  Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który, z troskliwością większą od rodzicielskiej, zstępujesz do Królestwa Czyśćcowego, pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, wyjednaj dla mnie to, bym poprzez świątobliwy i ofiarny żywot zasłużył na uniknięcie tych strasznych męczarni; a jeżeli ze względu na jakiekolwiek przewiny lub na niedostatek pokuty w tym życiu skazany zostanę na znoszenie ich przez jakiś czas, wstaw się za mną u Pana i nakłoń wszystkich moich przyjaciół, by poparli mnie, umożliwiając jak najrychlejsze przeniesienie do nieba, gdzie opromieni mnie najświętsza światłość, obiecana Abrahamowi i wszystkim jego potomkom.
  Panie Jezu, za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła pobłogosław nam i udziel potrzebnych Łask, według Woli Twojej, Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi…
  Dzień ósmy
  Najświetniejszy archaniele, św. Michale, któremu pisane jest zadąć w trąbę zapowiadającą Sąd Ostateczny i iść przed Synem Człowieczym i z Jego Krzyżem w Wielkiej Dolinie, spraw, by Pan osądził mnie dobrotliwie i łaskawie, wcześniej ukarawszy za moje grzechy, tak by ciało moje mogło zmartwychwstać wśród sprawiedliwych, dostępując błogosławionej i chwalebnej nieśmiertelności, a duch mój krzepił się widokiem Pana Jezusa, stanowiącego radość i pociechę dla wszystkich wybranych.
  Panie Jezu, za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła pobłogosław nam i udziel potrzebnych Łask, według Woli Twojej, Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi…
  Dzień dziewiąty
  Błogosławiony archaniele, św. Michale, który, uczyniony rządcą całej ludzkości, jesteś w szczególnej mierze strażnikiem Kościoła katolickiego i jego widomego zwierzchnika, sprowadź na łono tej Oblubienicy Jezusa Chrystusa wszystkie zbłąkane owieczki, niewiernych, Żydów, schizmatyków i grzeszników, ażeby wszyscy oni, złączeni w jedno stado, mogli wiecznie wysławiać najwyższą łaskawość. Zachowaj Kościół na drodze świętości i broń przed wszelkimi wrogami nieomylnego znawcę jego woli, biskupa rzymskiego, ażeby nikt nie opierał się głosowi tego powszechnego nauczyciela, schodząc ze ścieżki zbawienia, a wszyscy, poddani i władcy, ludy i wodzowie, z każdym dniem pogłębiali w sobie poczucie sprawiedliwości, tworząc państwo pokoju i nienaruszalnej zgody, będące odbiciem, zapowiedzią i rękojmią owego doskonałego i wiecznego królestwa, które wszyscy błogosławieni tworzyć będą w niebie z Jezusem Chrystusem.
  Panie Jezu, za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła pobłogosław nam i udziel potrzebnych Łask, według Woli Twojej, Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi…

  Nowenna do św. Michała Archanioła, 20-28 wrzesień do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Nowenna do św. Michała Archanioła, 20-28 wrzesień?

  Nowenna do św. Michała Archanioła odmawiana jest od 20 do 28 września. Możemy rozpocząć odmawianie jej w dowolnym momencie w tym okresie. W trakcie nowenny skupiamy się na modlitwie do św. Michała Archanioła, prosząc go o opiekę, ochronę i wsparcie w naszych codziennych walkach duchowych. Odmawiamy różaniec, składając prośby i dziękczynienia za jego wstawiennictwo. W trakcie nowenny możemy również medytować nad życiem i działalnością św. Michała Archanioła, aby lepiej poznać jego rolę w walce ze złem i siłami ciemności. Ważne jest, aby podczas odmawiania nowenny zachować skupienie i wiarę, wiedząc, że św. Michał jest z nami i wspiera nas w naszych trudnościach. Po zakończeniu nowenny możemy kontynuować modlitwę do św. Michała Archanioła, prosząc go o dalszą opiekę i wstawiennictwo w naszym życiu.

  Dlaczego warto odmawiać Nowenna do św. Michała Archanioła, 20-28 wrzesień?

  Odmawianie Nowenny do św. Michała Archanioła w dniach od 20 do 28 września to nie tylko pobożna praktyka, ale również sposób na wzmocnienie naszej wiary i ochronę przed złem. Święty Michał Archanioł jest bowiem patronem Kościoła, obrońcą przed szatanem i przewodnikiem w duchowej walce.

  Odmawianie tej Nowenny daje nam możliwość skupienia się na naszych potrzebach duchowych i materialnych, a także na potrzebach innych osób. To czas, w którym możemy prosić o pomoc w naszych trudnościach, o uzdrowienie, o pokój i ochronę dla naszych bliskich. Modlitwa ta daje nam również siłę i odwagę do stawienia czoła codziennym wyzwaniom i pokonywania naszych słabości.

  Odmawianie Nowenny do św. Michała Archanioła to także okazja do refleksji nad naszym życiem i naszymi grzechami. Modlitwa ta pomaga nam uświadomić sobie nasze błędy i prosić o przebaczenie. Jest to również czas, w którym możemy prosić o pomoc w walce z pokusami i złymi nawykami.

  Odmawianie tej Nowenny jest również wyrazem naszej wdzięczności za opiekę i miłość, jaką św. Michał Archanioł okazuje nam każdego dnia. To czas, w którym możemy dziękować za wszelkie łaski i cuda, które otrzymujemy od Boga za wstawiennictwem tego potężnego Archanioła.

  Odmawianie Nowenny do św. Michała Archanioła to nie tylko modlitwa, ale również akt oddania się Bogu i zaufania Jego mocy. To czas, w którym możemy doświadczyć bliskości Boga i odczuć Jego obecność w naszym życiu. Dlatego warto odmawia

  Kim był Św. Michał Archanioł?

  Święty Michał Archanioł jest jednym z najważniejszych aniołów w chrześcijaństwie. Jego imię oznacza „Kto jest jak Bóg?” i jest to pytanie retoryczne, które odnosi się do niezrównanej mocy i doskonałości Boga. Święty Michał jest uważany za przywódcę armii aniołów i jest symbolem siły, odwagi i sprawiedliwości.

  W Biblii Święty Michał jest wspomniany kilkukrotnie, a najbardziej znane jest jego zwycięstwo nad szatanem. Według Księgi Apokalipsy, Michał i jego aniołowie walczyli przeciwko diabłu i jego demonom, pokonując ich i wyrzucając z nieba. Święty Michał jest często przedstawiany z mieczem lub tarczą, symbolizującymi jego rolę w walce z siłami zła.

  W tradycji katolickiej, Święty Michał jest czczony jako patron Kościoła i obrońca przed złem. Jego święto obchodzone jest 29 września. Wielu wierzy, że Święty Michał jest obecny w życiu każdego człowieka, chroniąc go przed niebezpieczeństwem i pomagając w duchowej walce.

  Święty Michał Archanioł jest postacią pełną mocy i duchowej siły. Jego obecność jest uważana za ochronę przed złem i inspirację do walki o dobro.

  sw michal archaniol 1

  Kiedy i gdzie odmawiać Nowenna do św. Michała Archanioła, 20-28 wrzesień?

  Nowenna do św. Michała Archanioła odmawiana jest od 20 do 28 września w Polsce oraz na całym świecie. Można ją odprawiać w dowolnym miejscu, gdzie jesteśmy w stanie skoncentrować się na modlitwie. Może to być nasze prywatne miejsce modlitwy w domu, kościół, kaplica lub inna świątynia. Ważne jest, aby znaleźć ciche i spokojne miejsce, gdzie będziemy mogli skupić się na modlitwie i rozmowie ze św. Michałem Archaniołem. W trakcie odmawiania Nowenny, warto również uczestniczyć w Mszach Świętych, które są celebrowane w tym czasie, aby wzmocnić naszą modlitwę. Nowenna jest okazją do prośby o opiekę i wsparcie św. Michała Archanioła w naszych trudnościach, walkach duchowych oraz ochrony przed złem.

  Zobacz inne modlitwy:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *