Przejdź do treści

Nowenna do Św. Rity, 13-22 maj

  Nowennę do Św. Rity odmawiamy przez 9 dni, każdego dnia odmawiając przypisaną do tego dnia modlitwę.

  Święta Rita z Cascii była żoną i matką, a po śmierci męża – zakonnicą. Módl się tą nowenną o niemożliwe do rozwiązania sprawy, problemy małżeńskie i znęcanie się.

  Początek nowenny13 maja
  Święto ks. Dolindo Ruotolo22 maja
  Narodziny św. Rity1381
  Śmierć św. Rity1472
  św. Rita – Patron spraw niemożliwych, chorób, ran, problemów małżeńskich, nadużyć i matek.

  Nowenna do Św. Rity – Dzień pierwszy 13 maj

  Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim życiu św. Rito.
  Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim zawierzeniu Bożej Woli i Bożej Opatrzności.

  Bóg wejrzał na Ciebie, wybrał Cię swoją łaską, a Tyś odpowiedziała Jemu pełnym miłości posłuszeństwem. W Boże dłonie oddałaś całą siebie i pozwoliłaś się prowadzić Bogu nawet wtedy, gdy Jego zamysł był inny od Twoich planów i zamierzeń.
  Naucz mnie św. Rito takiego właśnie zawierzenia Bogu. Wyproś mi łaskę ciągłego trwania przy Bogu w moim życiu. Wyproś mi łaskę wierności Jezusowi i Jego Ewangelii. Wyproś łaskę zaufania Bogu dla mnie oraz wszystkich, których kocham, aby nic i nikt nie mógł oderwać nas od miłości Boga, która jest w Chrystusie Panu Naszym.

  Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
  R. Znakiem miłości i męki Twojej.

  Módlmy się:
  Boże, który wybrałeś św. Ritę i obdarzyłeś Ją łaską zawierzenia Twej Opatrzności, wysłuchaj próśb, które zanosimy przez Jej wstawiennictwo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Sw Rita z Cascii 1

  Nowenna do Św. RityDzień drugi 14 maj

  Niech będzie uwielbiony Bóg w ciszy i szczęściu Twojego domu rodzinnego św. Rito.
  Niech będzie uwielbiony Bóg w posłuszeństwie Twoim rodzicom.
  Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim małżeńskim życiu.

  Bóg pozwolił Ci zaznać szczęśliwego dzieciństwa. A gdy posłuszna woli rodziców przyjęłaś obowiązki żony, to trwałaś w wierności, aż do końca, wypraszając łaskę nawrócenia mężowi. Bądź św. Rito Opiekunką małżeństw, Opiekunką rodzin. Zwłaszcza tych małżeństw i tych rodzin, które przezywają trudne chwile kryzysu. Wypraszaj łaskę wierności małżonkom. Wypraszaj dla nich łaskę otwarcia serc i umysłów, aby wszystkie spory rozwiązywane były w oparciu o Ewangelię Jezusa, z miłością, dla dobra ich małżeństwa i rodziny. Niech wierność sakramentalnej przysiędze małżeńskiej będzie dla nich zawsze największą wartością.

  Wyproś mi też łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
  R. Znakiem miłości i męki Twojej.

  Módlmy się:
  Boże, który dałeś św. Ricie łaskę wytrwałości w trudnościach życia małżeńskiego, wysłuchaj próśb, które za Jej wstawiennictwem zanosimy. Daj małżonkom łaskę wierności i obdarz ich potrzebnymi łaskami, aby małżeństwa i rodziny były Tobą, Boże silne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

  Sw Rita z cascii3

  Nowenna do Św. RityDzień trzeci 15 maj

  Niech będzie uwielbiony Bóg w łasce Twego macierzyństwa św. Rito.
  Niech będzie uwielbiony Bóg, który ustrzegł Twych synów od zbrodni.

  On umocnił Cię swą łaską, gdy zabrał Twych synów do Siebie, aby nie splamili swych rąk krwią, a sumienia nie obciążyli zbrodnią. Otocz swoją wstawienniczą opieką małżeństwa, które pragną doznać łaski posiadania potomstwa. Niech będzie im dana łaska rodzicielstwa. Wyproś sercom matek miłość prawdziwą, odpowiedzialną i wymagającą. Wyproś ojcom silę i mądrość. Niech w naszych rodzinach dzieci wzrastają w miłości Boga i ludzi. Niech dla dobra rodziców najważniejsze będzie dobro dusz ich dzieci. Wyproś św. Rito naszym rodzinom tę łaskę, aby rodzice zbawiali się wraz ze swymi dziećmi.

  Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
  R. Znakiem miłości i męki Twojej.

  Módlmy się:
  Boże, który dałeś św. Ricie łaskę macierzyństwa, wysłuchaj próśb, które za Jej wstawiennictwem zanosimy. Daj małżeństwom łaskę rodzicielstwa. Obdarz je łaskami potrzebnymi do wychowania ich dzieci na większą Twoją chwałę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

  Sw Rita z Cascii4

  Nowenna do Św. RityDzień czwarty 16 maj

  Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim mężu, który przebaczył wrogom, św. Rito.
  Niech będzie uwielbiony Bóg w jego nawróceniu.

  Bóg pozwolił Ci wyprosić tę łaskę dla Twego męża. Twej opiece i Twemu wstawiennictwu polecamy wszystkich, którzy żyją daleko od Boga, wszystkich, którzy zagubili go w swoim życiu. Wyproś im łaskę powrotu do Niego. Weź w Swą opiekę, tych, którzy trwają w nienawiści, bo nie chcą lub nie potrafią przebaczyć uraz i krzywd. Wyproś łaskę wyzwolenia tym, których zniewalają nałogi, a pycha nie pozwala im prosić o pomoc. Niech wolni od wpływów złego ducha żyją w prawdziwej wolności Dzieci Bożych na większą chwałę Boga i pożytek bliźnich.

  Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
  R. Znakiem miłości i męki Twojej.

  Módlmy się:
  Boże, który wysłuchałeś prośby św. Rity zanoszone o nawrócenie swego męża, wysłuchaj nasze prośby, które przedstawiamy Ci przez wstawiennictwo św. Rity i udziel łaski powrotu do Ciebie tym, których grzechy zniewalają. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

  Sw Rita z Cascii5

  Nowenna do Św. RityDzień piąty 17 maj

  Niech będzie uwielbiony Bóg w szczególnym znaku Męki, jaki dał Ci Pan, św. Rito.
  Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim półcierpieniu z Panem przez ranę kolca z Jego cierniowej korony.

  Bóg dał Ci tę łaskę, a Tyś swoje cierpienie i modlitwy oddała Jemu stając się Orędowniczką dla wszystkich chorych, obarczonych cierpieniem, dźwigających krzyż starości i osamotnienia. Tobie ich oddajemy także dzisiaj. Bądź z wszystkimi, którzy cierpią w szpitalach, hospicjach, domach rodzinnych. Niech nie będą opuszczeni w swym cierpieniu. Wyproś im łaskę zdrowia, jeśli taka jest wola Boża. Wyproś im wolność od lęku przed cierpieniem, samotnością i śmiercią. Wyproś im szczególnie tę łaskę, aby swe cierpienie potrafili łączyć z Cierpieniem Chrystusa. Dla wszystkich, którzy opiekują się chorymi wyproś u Pana cierpliwość i miłość pełną zrozumienia. Uwolnij ich od lęku o najbliższych wyproś łaskę poddania się Bożej woli.

  Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
  R. Znakiem miłości i męki Twojej.

  Módlmy się:
  Boże, który pozwoliłeś św. Ricie uczestniczyć w męce Pana Jezusa, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy przez Jej wstawiennictwo prosząc za wszystkich chorych. A jeśli taka jest Twoja wola, daj im zdrowie duszy i ciała. Wszystkim daj łaskę dźwigania krzyża choroby w łączności z cierpiącym Chrystusem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

  Sw rita z cascii6

  Nowenna do Św. RityDzień szósty 18 maj

  Niech będzie uwielbiony Bóg w chwilach doświadczenia w Twojej wspólnocie zakonnej św. Rito.
  Niech będzie uwielbiony Bóg w odosobnieniu Twojej klasztornej celi.

  Rana Twej głowy sprawiła, ze Twa cela zakonna stała się sanktuarium ciągłego trwania przed Panem św. Rito. Potrzebujący przychodzili do Ciebie prosząc o modlitwę. My także przychodzimy dzisiaj i stajemy przed Tobą ze wszystkimi naszymi problemami i codziennymi trudnościami. Wspieraj swoją modlitwą kapłanów, siostry zakonne, wszystkich przygotowujących się do życia kapłańskiego i zakonnego. Zanieś św. Rito przed Boży tron lęk o jutro wszystkich bezrobotnych i obawiających się utraty pracy. Otocz swą opieką wszystkich przebywających poza domem czy to w kraju, czy za granicą, wszystkich, którym odebrano należną zapłatę i świadczenia. Wyproś dar mądrości i rozumu wszystkim uczącym się i studiującym. Wyproś siły wszystkim babciom i dziadkom. Wypraszaj Bożą pomoc każdemu z nas zwłaszcza wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujemy.

  Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
  R. Znakiem miłości i męki Twojej.

  Módlmy się:
  Boże, który obdarzałeś potrzebnymi łaskami tych, za których modliła się św. Rita w czasie swego ziemskiego życia, wysłuchaj także naszych próśb zanoszonych w codziennych naszych potrzebach przez wstawiennictwo św. Rity. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

  Sw rita z cascii7

  Nowenna do Św. RityDzień siódmy 19 maj

  Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim przyjęciu do klasztoru św. Rito.
  Niech będzie uwielbiony Bóg w każdym dniu Twego zakonnego życia.

  Oddana Panu prze śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa trwałaś św. Rito w pełnym zjednoczeniu z Bogiem. To ono sprawiało, ze Bogu polecałaś każdą prośbę – nawet najbardziej, po ludzku sądząc, beznadziejną – i byłaś wysłuchana. My także przychodzimy do Ciebie św. Rito, byś wraz z nami prosiła w intencjach, które spełnić się mogą tylko mocą Bożą, napełniając nasze serca nadzieją i pokojem. Proś z nami św. Rito o siłę i nadzieję dla tych, którzy nie widząc rozwiązania swych życiowych problemów, uznają je za beznadziejne. Nam zaś wyproś to, byśmy w każdej życiowej sytu8acji pamiętali, ze dla Boga nie ma nic niemożliwego.

  Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
  R. Znakiem miłości i męki Twojej.

  Módlmy się:
  Boże dla Ciebie wszystko jest możliwe. Wysłuchaj tych, którzy w największych trudnościach życiowych swego życia tylko w Tobie pokładają nadzieję. Niech wstawiennictwo św. Rity wyprosi im to, o co z ufnością błagają. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

  Sw Rita z Cascii

  Nowenna do Św. RityDzień ósmy 20 maj

  Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim rozstaniu z rodzicami św. Rito.
  Niech będzie uwielbiony Bóg w Twoim bólu po śmierci męża i synów.

  Bóg umocnił Cię swą łaską, byś chwile śmierci najbliższych przeżyła w poddaniu się Jego świętej woli. Wyproś tę łaskę wszystkim, którzy opłakują śmierć najbliższych, wszystkim, którym trudno pogodzić się z wolą Bożą po odejściu ukochanych osób. Naszym bliskim zmarłym wyproś św. Rito łaskę wiecznego zbawienia. Twemu wstawiennictwu polecamy szczególnie tych, którzy odeszli do Pana niespodziewanie, nagle, w wypadkach i tych, którzy w chwili tragicznej rozpaczy sami targnęli się na swoje życie. Niech Bóg będzie dla nich Miłością Miłosierną. Niech da im wieczny pokój.

  Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
  R. Znakiem miłości i męki Twojej.

  Módlmy się:
  Boże pełen miłosierdzia, Tobie przez wstawiennictwo św. Rity polecamy naszych zmarłych. Niech spotkanie z Tobą będzie dla nich życiem w pokoju i szczęściem bez końca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

  nowenna i litania do św. rity

  Nowenna do Św. RityDzień dziewiąty 21 maj

  Niech będzie uwielbiony Bóg w twoim życiu łaski św. Rito.
  Niech będzie uwielbiony Bóg w ciszy Twojej śmierci.

  Każdą chwilę swego życia przeżyłaś św. Rito w wierności Bogu i Jego natchnieniom. Trwałaś w niej, aż do zjednoczenia z Panem przez śmierć. Wyproś nam łaskę takiej wierności. Wyproś dla każdego z nas łaskę wytrwania w dobrym, aż do śmierci. A kiedy przyjdzie chwila spotkania z Bogiem bądź blisko nas, byśmy byli gotowi. Wyproś nam łaskę trwania z Chrystusem w naszym życiu i w naszej śmierci, aż do chwały zmartwychwstania.

  Wyproś mi także łaski, o które dzisiaj szczególnie proszę Boga przez Twoje wstawiennictwo:
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  V. Obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Ritę.
  R. Znakiem miłości i męki Twojej.

  Módlmy się:
  Boże, który dałeś św. Ricie łaskę wierności Tobie w całym Jej życiu, wysłuchaj nas, którzy prosimy przez Jej wstawiennictwo. Udziel nam łaski wytrwania w dobrym, aż do końca i daj nam także łaskę dobrej śmierci. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

  Jak modlić się do Św. Rity?

  Do Św. Rity modlimy się w ciszy i skupieniu wymawiając w ciszy lub na głos słowa modlitwy zawartej powyżej. Możemy to robić klęcząc, stojąc lub siedząc. Sama modlitwa trwa kilka minut.

  Wybierz odpowiednie miejsce, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał.

  Czy modlitwa do św Rity działa?

  Modlitwa do świętej Rity uchodzi za jedną z najskuteczniejszych, nawet w sprawach beznadziejnych. Modlą się do niej osoby chore, poniżane, z problemami małżeńskimi i matki. Możemy zatem zwrócić się do Św. Rity gdy w życiu doświadczamy spraw trudnych i niemożliwych lub gdy wszystko zawodzi. 

  Dlaczego warto modlić się do św. Rity?

  Święta Rita jest jest patronką od spraw bardzo trudnych i beznadziejnych. Cuda za wstawiennictwem św. Rity zaczęły być widoczne już od momentu śmierci Św. Rity. 

  W trakcie kanonizacji w 1626 roku w samej tylko Cascii przeanalizowano zapisy na ponad stu tablicach wotywnych: tablice te zaświadczały o cudach i łaskach otrzymanych za jej wstawiennictwem. Obecnie z całego świata napływają informację o łaskach wypraszanych przez jej wstawiennictwo, a ich lista jest wręcz niemożliwa do zliczenia, bo cudów jest tak wiele. Warto więc zanosić do Boga swoje prośby za wstawiennictwem Św. Rity.

  Kim jest Święta Rita?

  Święta Rita to święta, która urodziła się w biednej rodzinie wieśniaków w środkowych Włoszech. Jako młoda dziewczyna uwielbiała wspinać się na szczyty gór i tam się modlić. Kiedy skończyła 18 lat, chciała wstąpić do klasztoru, ale rodzice wybrali dla niej kandydata na męża. Mąż Rity zginął w zasadzce, a ich synowie zmarli na dżumę.

  Rita postanowiła wstąpić do klasztoru augustianek eremitek w Casci, ale została odrzucona. Rita dotarła do rodziny zabójców męża, przebaczyła im i poprosiła o przebaczanie w imieniu swojej rodziny. Po tym zdarzeniu stała się symbolem kobiety zdolnej do pojednania rodzin.

  Jak działa nowenna do Świętej Rity?

  Nowenna do Świętej Rity jest modlitwą wyrażającą uwielbienie i oddanie dla Świętej Rity. Modlitwa ta jest często wykorzystywana jako sposób na uzyskanie łaski u Świętej Rity, którą uważa się za szczególnie wstawienniczkę w sprawach trudnych i beznadziejnych.

  Zobacz również inne modlitwy do Św. Rity:

  Modlitwa do Św. Rity

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *