Przejdź do treści

Pragnienie Komunii Świętej

  Ile trwa odmówienie Pragnienie Komunii św.?

  Odmówienie modlitwy trwa 5 minut 2 sekundy

  Pragnienie Komunii Świętej pełny tekst modlitwy

  Boże najmilszy i umiłowany, pragnę Cię przyjąć pobożnie.
  Ty znasz moją bezradność, znasz moją udrękę.
  Leżę pośród win i występków, tak często bywam zgnębiony i rozdrażniony,
  zbuntowany i uwalany brudem.
  Przychodzę do Ciebie po lekarstwo, błagam o pociechę i ulgę.
  Mówię do Ciebie, bo Ty wiesz wszystko, bo Ty znasz moje serce,
  bo Ty jeden możesz mnie naprawdę podźwignąć i uleczyć.
  Ty wiesz, czego mi brak najbardziej, Ty wiesz, jak mało mam zalet.
  Oto stoję przed Tobą biedny i nagi, prosząc o łaskę, błagając o miłosierdzie.
  Pokrzep głodnego, ogrzej moją oziębłość żarem Twojej miłości,
  rozjaśnij moją ślepotę światłem Twojej obecności.
  Przemień mi to, co ziemskie, w gorycz;
  to, co ciężkie i trudne, w cierpliwość;
  to, co niskie i przyziemne, w odmowę i zapomnienie.
  Wznieś moje serce wysoko ku sobie i nie pozwól mi błąkać się po ziemi.
  Ty sam bądź mi odtąd szczęściem do końca życia,
  bo Ty jesteś mój pokarm i napój, miłość i radość, szczęście i wszystko, co mam.
  Tomasz d Kempis
  (O naśladowaniu Chrystusa, księga IV, rozdz. 16)

  Pragnienie Komunii Świętej do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Pragnienie Komunii Świętej?

  Odmawianie pragnienia Komunii Świętej może być wyrażone w prosty sposób, skupiając się na naszej duchowej potrzebie i pragnieniu zbliżenia się do Boga. Możemy prosić o łaskę i siłę, aby nasze serce było gotowe na przyjęcie Jezusa w Komunii Świętej. Możemy wyrazić naszą wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii i prosić o umocnienie naszej więzi z Nim. Ważne jest również wyrażenie wdzięczności za dar Komunii Świętej i prośba o przebaczenie naszych grzechów, abyśmy mogli przyjąć Jezusa z czystym sercem. Odmawianie pragnienia Komunii Świętej powinno być wyrazem naszej głębokiej wiary i pragnienia zbliżenia się do Boga, a także gotowości do przyjęcia Jezusa w Komunii Świętej.

  Dlaczego warto odmawiać Pragnienie Komunii św.?

  Odmawianie Pragnienia Komunii św. jest ważnym aspektem naszej wiary katolickiej. Choć może się wydawać dziwne, żeby odmawiać otrzymanie samego Ciała Chrystusa, istnieje kilka powodów, dla których warto to robić.

  Po pierwsze, odmawianie Pragnienia Komunii św. pomaga nam zrozumieć i docenić prawdziwą wartość Eucharystii. Poprzez skupienie się na pragnieniu Chrystusa, uczymy się, że Komunia św. to nie tylko zwykły chleb i wino, ale rzeczywiście Ciało i Krew Pana Jezusa.

  Po drugie, odmawianie Pragnienia Komunii św. pomaga nam przygotować się duchowo do przyjęcia Sakramentu. Poprzez modlitwę otrzymujemy łaskę i siłę, aby nasze serca były czyste i gotowe na przyjęcie Chrystusa.

  Po trzecie, odmawianie Pragnienia Komunii św. jest wyrazem naszej pokory i skruchy. Uświadamiamy sobie, że nie zawsze jesteśmy godni przyjęcia Sakramentu, i prosimy Boga o przebaczenie naszych grzechów oraz o umocnienie naszej wiary.

  Wreszcie, odmawianie Pragnienia Komunii św. jest sposobem na utrzymanie naszej więzi z Jezusem, szczególnie w sytuacjach, gdy nie możemy fizycznie przyjąć Komunii św. Możemy wtedy prosić Pana Jezusa, aby przyjął nas duchowo i umocnił naszą wiarę.

  Odmawianie Pragnienia Komunii św. jest więc ważnym elementem naszej duchowości katolickiej. Pomaga nam zrozumieć, przygotować się i utrzymać naszą więź z Jezusem. Niech ta modlitwa

  Kiedy i gdzie odmawiać Pragnienie Komunii św.?

  Pragnienie Komunii św. można odmawiać w dowolnym miejscu i czasie, gdyż jest to osobista modlitwa wiernego. W Polsce, tradycyjnie modlitwę tę odmawia się przed Najświętszym Sakramentem, który jest przechowywany w tabernakulum w kościele lub kaplicy. Często odmawia się ją również podczas adoracji eucharystycznej, gdzie wierni mają możliwość skupienia się na obecności Jezusa w Eucharystii.

  Ważne jest, aby przygotować się do tej modlitwy w odpowiedni sposób, czyli w ciszy i skupieniu. Można rozpocząć od znaku krzyża, a następnie skierować swoje myśli i serce ku Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Można wyrazić swoje pragnienie przyjęcia Komunii św., wyrazić wdzięczność za dar Eucharystii oraz prosić o łaski i potrzeby dnia codziennego.

  Odmawianie Pragnienia Komunii św. jest momentem intymnej relacji z Jezusem i modlitwą o rozwinięcie więzi z Nim. Może być to również okazją do wyrażenia pokory, wdzięczności i prośby o duchowe wzrost. Ważne jest, aby odmawiać tę modlitwę z wiarą i zaufaniem do Jezusa obecnego w Eucharystii.

  Zobacz inne modlitwy:

  Źródła:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *