Przejdź do treści

Nowenna do św. Franciszka z Asyżu, 25 września – 03 października

  Ile trwa odmówienie Nowenna do św. Franciszka, 25 września – 03 października?

  Odmówienie nowenny trwa 9 dni.

  Nowenna do św. Franciszka z Asyżu, 25 września – 03 października pełny tekst modlitwy

  NOWENNA DO ŚW.FRANCISZKA
  1. Pieśń do św. Franciszka.
  2. Modlitwa wstępna na każdy dzień.
  Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego oświecił dusze nasze światłem Ewangelii, daj nam prosimy, przez zasługi świętego Ojca Franciszka, abyśmy żyli jak on Ewangelią, a przez to Ciebie wysławiali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Dzień pierwszy – Nowenna do św. Franciszka z Asyżu. O pokorze Świętego

  Módlmy się: Zbawicielu mój, w Twojej szkole nauczył się święty Franciszek największej pokory. Na tej drodze osiągnął nadzwyczajną doskonałość. A ja, grzeszny, nie potrafię zwyciężyć swej pychy. Spraw, Boże, abym naśladując świętego Franciszka mocno stał przy krzyżu Twego Syna. Święty Ojcze Franciszku, niech pokora twoja służy mi za wzór, bym pamiętał, że moje prawdziwe dobro nie polega na zaszczytach światowych, ale na radosnym znoszeniu wszelkich przeciwności życia dla Ukrzyżowanego Zbawiciela. Amen.
  3. Litania do świętego Franciszka .
  4. Modlitwa końcowa na każdy dzień
  Święty Ojcze Franciszku, przebity świętymi ranami Chrystusa. Błagaj Dawcę drogocennego daru stygmatów, aby nas raczył oczyścić i odnowić w swoich świętych ranach.
  K. Módl się za nami, święty Franciszku.
  W. Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.
  K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
  W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
  K. Pan z wami.
  W. I z duchem twoim.
  Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który wśród oziębłości świata wyryłeś święte rany Twej męki na ciele Ojca naszego Franciszka, prosimy przez zasługi i za Jego przyczyną, daj nam łaskę ustawicznego noszenia Twego krzyża. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.
  5. Pieśń do świętego Franciszka – na zakończenie.

  Dzień drugi – Nowenna do św. Franciszka z Asyżu. O ubóstwie Świętego

  Panie Jezu Chryste, spraw, bym nie przywiązując się do tego, co ziemskie, za Serafickim Ojcem moim mógł powiedzieć: «Bóg mój i wszystko». Święty Franciszku, wyjednaj mi choć cząstkę tych słodyczy, które ty czerpałeś z ubóstwa. Spraw, abym oświecony światłem Bożym, zdążał do życia ubogiego, jakie spędzał na ziemi Jezus. Amen.

  Dzień trzeci – Nowenna do św. Franciszka z Asyżu. O pokucie Świętego

  O Zbawicielu mój, Jezu Chryste, jak wielka jest różnica między postępowaniem sługi Twego Franciszka a moim! On żył w zupełnym umartwieniu i wielkiej pokucie, a ja lękam się nawet myśli o pokucie. O wielki pokutniku! W ostatnich chwilach życia przepraszałeś swe ciało, że tak je męczyłeś, nie dozwól, abym przez zmysłowość, unikanie umartwień, żałował przy śmierci, że zanadto troszczyłem się o siebie, zapomniawszy o duszy. Amen.

  Dzień czwarty – Nowenna do św. Franciszka z Asyżu. O cierpliwości

  Dzięki Ci składam, o Panie, za wszystkie cierpienia, jakie dotąd na mnie zsyłałeś i którymi nadal w swym miłosierdziu zechcesz mnie nawiedzać. Chwalebny i święty Ojcze Franciszku, wspieraj mnie Twoją cierpliwością; oświecaj mój rozum i serce, abym z radością i prawdziwą chwałą sług Bożych dobrowolnie przyjął cierpienia dla miłości Bożej. Amen.

  Dzień piąty – Nowenna do św. Franciszka z Asyżu. O miłości Boga

  O Boże mój, Twój błogosławiony sługa, święty Bonawentura, porównał świętego Franciszka do węgla rozpalonego w ogniu Twojej miłości. Użycz mi choć małej iskierki z tego świętego płomienia, którym pałał Franciszek, bym idąc za jego przykładem, całkowicie poświęcił się Twojej miłości. O Święty Serafinie i Ojcze mej duszy, wyjednaj mi łaskę u Pana, bym troszczył się tylko o Jego chwałę. Amen.

  Dzień szósty – Nowenna do św. Franciszka z Asyżu. O miłości bliźniego

  O Jezu mój, dzięki Ci składam za wszystkie dobrodziejstwa, które przez świętego Franciszka zesłałeś na świat. Daj mi łaskę do naśladowania gorliwości świętego mego Ojca; niech od tej chwili usilnie staram się o zbawienie dusz ludzkich. Święty Franciszku, wyjednaj mi łaskę, bym w bliźnim widział zawsze nie tylko brata, ale samego Zbawiciela, bo wtedy zapalony Bożą miłością stanę się Twoim naśladowcą. Amen.

  Dzień siódmy – Nowenna do św. Franciszka z Asyżu. O pobożności

  Zbawicielu mój, daj mi żywą wiarę i gorącą miłość świętego Franciszka, aby źródła Twych łask nie były dla mnie daremne. Ty zaś mój Ojcze Franciszku, doskonały wzorze pobożności, wyjednaj mi, abym chwalił Boga myślą, mową i całym życiem na wieki. Amen.

  Dzień ósmy – Nowenna do św. Franciszka z Asyżu. Stygmaty Świętego

  Panie Jezu, Chryste, błagam Cię przez zasługi świętego Ojca Franciszka, daj mi tę łaskę, abym żył dla Ciebie, któryś przez śmierć męczeńską obdarzył nas życiem wiecznym. Święty Franciszku, daj, bym całując rany twoje, zrozumiał jasno słowa: kochaj Boga, który przez nadmiar swojej miłości cierpiał i umarł za mnie. Amen.

  Dzień dziewiąty – Nowenna do św. Franciszka z Asyżu. Błogosławiona śmierć

  Panie Jezu Chryste, daj mi łaskę radosnego pokoju w ostatniej chwili mojego życia. A ponieważ zwykle śmierć jest taka, jakim było życie, daj mi moc i wytrwałość w Twej służbie, abym zasłużył sobie na szczęśliwą śmierć. Święty mój Ojcze, Twoja cudowna śmierć napełnia mnie gorącym pragnieniem zbawienia. Jakże szczęśliwie umiera ten, który żył podobnie jak ty. Wyjednaj mi łaskę, bym mógł zasnąć w Panu śmiercią sprawiedliwych. Amen.

  Nowenna do św. Franciszka, 25 września – 03 października do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Nowenna do św. Franciszka z Asyżu, 25 września – 03 października?

  Nowenna do św. Franciszka jest modlitwą odmawianą przez dziewięć kolejnych dni, rozpoczynając od 25 września i kończąc 3 października. Podczas tej nowenny wierni proszą św. Franciszka o wstawiennictwo w swoich intencjach. Podczas każdego dnia nowenny, wierni mogą skupić się na różnych aspektach życia św. Franciszka, takich jak jego pokora, miłość do Boga i bliźniego, czy oddanie dla ubogich.

  Modlitwa może być odmawiana indywidualnie lub w grupie, a jej forma może być dostosowana do preferencji modlących się. Podczas nowenny, wierni mogą również rozważać życie i nauczanie św. Franciszka, a także prosić go o wstawiennictwo w swoich potrzebach duchowych i materialnych.

  Modlitwa ta jest okazją do zbliżenia się do Boga poprzez przykład świętego Franciszka, który był wzorem prostoty, ubóstwa i miłości. Odmawianie nowenny do św. Franciszka może być źródłem pocieszenia, nadziei i inspiracji dla wiernych, którzy szukają duchowego wzrostu i wsparcia w swoim życiu.

  Dlaczego warto odmawiać Nowenna do św. Franciszka, 25 września – 03 października?

  Odmawianie Nowenny do św. Franciszka, od 25 września do 3 października, jest niezwykle wartościowym duchowym doświadczeniem. Święty Franciszek z Asyżu, patron ekologów i zwierząt, jest wzorem pokory, miłości i oddania Bogu. Odmawiając tę Nowennę, możemy nauczyć się wielu cennych lekcji.

  Po pierwsze, modlitwa do św. Franciszka uczy nas, jak pielęgnować naszą relację z Bogiem. Franciszek był człowiekiem głębokiej wiary i oddania, który poświęcił swoje życie na służbę Bogu i bliźnim. Odmawiając tę Nowennę, możemy nauczyć się, jak rozwijać naszą własną więź z Bogiem i jak oddać Mu nasze życie.

  Po drugie, modlitwa do św. Franciszka przypomina nam o potrzebie miłości i troski o innych. Franciszek kochał wszystkie stworzenia i traktował je z szacunkiem. Odmawiając tę Nowennę, możemy nauczyć się, jak być bardziej empatycznymi i jak okazywać miłość i troskę naszym bliźnim.

  Po trzecie, nowenna do św. Franciszka pomaga nam odkryć piękno natury i stworzenia. Franciszek miał głębokie zrozumienie i szacunek dla świata stworzonego przez Boga. Odmawiając tę Nowennę, możemy nauczyć się doceniać piękno natury i dbać o nią.Wreszcie, modlitwa do św. Franciszka daje nam nadzieję i pocieszenie w trudnych chwilach. Franciszek był człowiekiem, który doświadczył wielu prób i cierpień, ale zawsze zachowywał wiarę i ufność w Boga.

  Kim był Św. Franciszek?

  Święty Franciszek z Asyżu, znany również jako św. Franciszek z Asyżu, był włoskim świętym i założycielem zakonu franciszkańskiego. Urodził się w 1181 roku w bogatej rodzinie kupieckiej, ale porzucił swoje bogactwa, aby służyć biednym i chorym.

  Jego nawrócenie nastąpiło po doświadczeniu widzenia Jezusa Chrystusa podczas modlitwy w kaplicy San Damiano. Święty Franciszek poświęcił swoje życie na naśladowanie ubóstwa i miłości Chrystusa. Założył zakon Braci Mniejszych, który propagował prostotę, pokorę i miłosierdzie.

  Był również znany z miłości do przyrody i zwierząt. Święty Franciszek zmarł w 1226 roku, a jego dziedzictwo nadal przyciąga wielu ludzi, którzy chcą naśladować jego przykład. Jest uważany za jednego z najbardziej popularnych i szanowanych świętych w historii Kościoła katolickiego.

  sw franciszek 1

  Kiedy i gdzie odmawiać Nowenna do św. Franciszka, 25 września – 03 października?

  Nowennę do św. Franciszka można odmawiać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, ponieważ nie ma ściśle określonych wytycznych co do tego. Można ją odmawiać w domu, w kościele, w kaplicy lub w jakimkolwiek innym miejscu, które jest dla nas odpowiednie do modlitwy.

  W Polsce, jak w większości krajów katolickich, 25 września obchodzony jest Dzień św. Franciszka z Asyżu, a 4 października jest święto liturgiczne tego świętego. Dlatego też, Nowennę do św. Franciszka można rozpocząć 25 września i kontynuować przez kolejne dziewięć dni, kończąc 3 października. Odmawianie Nowenny do św. Franciszka w tym czasie jest szczególnie związane z obchodami jego święta i może stanowić okazję do pogłębienia naszej duchowości i relacji z tym świętym.

  Odmawianie Nowenny do św. Franciszka może być indywidualne lub grupowe. Można korzystać z gotowych tekstów modlitw, które można znaleźć w różnych publikacjach katolickich, na stronach internetowych lub aplikacjach mobilnych. Ważne jest, aby podczas odmawiania Nowenny do św. Franciszka skupić się na naszych intencjach i prośbach, a także na nauce i przykładzie życia tego świętego, który był wzorem ubóstwa, miłości do Boga i stworzeń. Odmawianie Nowenny do św. Franciszka może być okazją do pogłębienia naszej wiary i zbliżenia się do Boga poprzez modlitwę.

  Zobacz inne nowenny, które odmawiamy w październiku:

  Nowenna do Św. Faustyny, 26 września – 4 października

  Nowenna do bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 10-18 października

  Nowenna do św. Jana Pawła II, 13 – 21 października

  Nowenna do Św. Judy Tadeusza, 16 – 27 października

  Nowenna do św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, 31 października – 8 listopada

  Zobacz inne modlitwy:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *