Przejdź do treści

Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego, 9 – 17 maja

  Ile trwa odmówienie Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego, 9 – 17 maja?

  Odmówienie modlitwy trwa 10 minut 10 sekundy

  Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego, 9 – 17 maja pełny tekst modlitwy

  Przed rozpoczęciem Nowenny wzbudź intencję otrzymania łaski za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego

  DZIEŃ 1 – Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego

  Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1, 48)
  Panie Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który z takim zapałem podjął w założonym przez siebie zakonie dzieło szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Matki Twego Syna, udziel nam tej łaski, byśmy mogli nieustannie Cię wielbić za wielkie rzeczy, które uczyniłeś swoim świętym i pozwól nam wieść życie w stanie przyjaźni z Tobą i nieskalanej czystości.
  Modlitwa o szczególną łaskę
  Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
  Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
  Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  DZIEŃ 2 – Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego


  Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie (Łk 1, 50)
  Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który wielkodusznie i na wszelki sposób śpieszył z pomocą zmarłym cierpiącym w czyśćcu, spraw, byśmy naśladowali go gorliwie w tym wzniosłym dziele miłosierdzia, zwłaszcza wobec zmarłych nam najbliższych oraz tych, którzy najbardziej potrzebują naszej duchowej pomocy.
  Modlitwa o szczególną łaskę
  Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
  Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
  Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  DZIEŃ 3 – Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego

  Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich (Łk 1, 51)
  O Jezu, nasz Zbawicielu i Mistrzu, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który korzystał z każdej okazji, by głosić słowo Boże i nieść pomoc duchową pozbawionym opieki duszpasterskiej, udziel nam tej łaski, byśmy pociągali innych ku Bogu słowem i przykładem własnego dążenia do świętości.
  Modlitwa o szczególną łaskę
  Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
  Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
  Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  DZIEŃ 4 – Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego

  Strącił władców z tronu a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)
  Duchu Święty Boże, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który całe życie stał mocno na straży wiary katolickiej i okazał gotowość wyznania jej śmiercią męczeńską, udziel nam tej łaski, byśmy coraz bardziej wzrastali w wierze i wyznawali ją odważnie w każdej okoliczności życia.
  Modlitwa o szczególną łaskę
  Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
  Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
  Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  DZIEŃ 5 – Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego

  Głodnych nasycił dobrami a bogatych z niczym odprawił (Łk 1, 53)
  Boże Ojcze, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który ufając w pomoc Twej Opatrzności, mimo wielu przeszkód, z Twego natchnienia założył i utwierdził Zgromadzenie Niepokalanego Poczęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi, udziel nam tej łaski, byśmy odznaczali się niezachwianą ufnością w Twą wszechmoc, dobroć i wierność, zwłaszcza, gdy prowadzisz nas ciernistą drogą ku wspaniałym obietnicom swej miłości.
  Modlitwa o szczególną łaskę
  Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
  Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
  Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  DZIEŃ 6 – Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego

  Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)
  Boże, Ojcze miłosierdzia, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, którego miłość ku Tobie wyrażała się najwymowniej w codziennej i ofiarnej praktyce uczynków miłosierdzia, udziel nam tej łaski, byśmy mogli go zawsze i wielkodusznie naśladować w czynnej miłości bliźniego.
  Modlitwa o szczególną łaskę
  Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
  Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
  Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  DZIEŃ 7 – Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego

  Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10, 16)
  Panie, który jesteś Bogiem wiernym, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który swoje życie i dzieła kształtował zawsze w synowskiej uległości wobec Następcy św. Piotra, udziel nam tej łaski, byśmy dochowali wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, przez doskonale posłuszeństwo Kościołowi.
  Modlitwa o szczególną łaskę
  Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
  Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
  Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  DZIEŃ 8 – Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego

  Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 2)
  Panie, który nas kochasz, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który podjął dobrowolnie życie surowe i umartwione w najwyższym ubóstwie, by móc oddać się Tobie całym sercem i duszą, udziel nam tej łaski, byśmy opierali się mężnie chciwości pieniądza i grzesznym upodobaniom, podążając ku wolności ducha w Twojej prawdzie i miłości.
  Modlitwa o szczególną łaskę
  Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
  Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
  Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  DZIEŃ 9 – Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego

  Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się (Mt 14, 27)
  Boże, od którego wszystko bierze swój początek i ku któremu wszystko zmierza, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, który przykładem swego życia dał nam wzór całkowitego zawierzenia Twej świętej Opatrzności, udziel nam tej łaski, byśmy ufnie złożyli w Twe miłosierne dłonie naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie, pozwalając Ci prowadzić się ewangeliczną drogą do Twojego domu w niebie.
  Modlitwa o szczególną łaskę
  Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę…., o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
  Modlitwa za wstawiennictwem św. o. Stanisława
  Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś świę­tego Stanisława, prezbitera, do szerzenia czci Niepo­kalanego Poczę­cia Najświętszej Maryi Panny i nie­­sienia pomocy zmar­łym pozostającym w czyśćcu, spraw, prosimy, abyś­my za przykładem jego życia i apostolskiej działal­ności, głosili pełnię łaski i świętości Matki Twojego Syna i wy­pra­szając miło­sierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w pra­wdzi­wej ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


  Uwaga: Zaleca się uzupełnić tę nowennę podjętą w zamierzonej intencji, przystąpieniem do spowiedzi oraz udziałem we Mszy i Komunii świętej.

  Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego, 9 – 17 maja do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego, 9 – 17 maja?

  Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego odmawiana jest od 9 do 17 maja. W czasie tych dziewięciu dni wierni skupiają się na modlitwie i rozważaniu życia i nauczania tego świętego. Odmawiają różańce, litanie oraz inne modlitwy, prosząc o wstawiennictwo św. Stanisława w swoich potrzebach i intencjach.

  W trakcie nowenny wierni starają się naśladować cnoty i postawę świętego, takie jak pokora, miłość do Boga i bliźniego, ofiarność oraz oddanie się w służbie Bogu i Kościołowi. Nowenna jest okazją do pogłębienia relacji z Bogiem i do wzrastania w wierze. Poprzez modlitwę do św. Stanisława Papczyńskiego, wierni proszą o jego wstawiennictwo i pomoc w duchowym rozwoju oraz w rozwiązywaniu swoich trudności i problemów.

  Dlaczego warto odmawiać Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego, 9 – 17 maja?

  Odmawianie Nowenny do św. Stanisława Papczyńskiego, od 9 do 17 maja, to nie tylko akt pobożności, ale także szansa na otrzymanie wielu łask. Święty Stanisław, założyciel Zgromadzenia Marianów, jest patronem spraw trudnych i beznadziejnych. Odmawiając tę Nowennę, możemy prosić o pomoc w rozwiązaniu naszych problemów, zarówno duchowych, jak i materialnych.

  Odmawianie Nowenny to także okazja do pogłębienia naszej wiary i relacji z Bogiem. Poprzez codzienną modlitwę, skupiamy się na naszych potrzebach i zwracamy się do Boga z ufnością. To czas, w którym możemy zanurzyć się w modlitwie, oddać nasze troski i zmartwienia w ręce Boga.

  Odmawianie Nowenny do św. Stanisława Papczyńskiego to również okazja do poznania życia i nauczania tego świętego. Możemy zgłębiać jego przykład pokory, miłości do Boga i bliźniego, a także oddania się służbie innym. Jego życie jest inspiracją dla nas, abyśmy również stawali się lepszymi ludźmi i wzrastali w miłości do Boga.

  Warto odmawiać Nowennę do św. Stanisława Papczyńskiego, ponieważ jest to czas, w którym możemy doświadczyć Bożej obecności i otrzymać pomoc w naszych potrzebach. To okazja do umocnienia naszej wiary i pogłębienia relacji z Bogiem. Niech ta Nowenna stanie się dla nas drogowskazem na naszej drodze do zbawienia.

  Kim był Św. Stanisław Papczyński?

  Święty Stanisław Papczyński był polskim duchownym katolickim i założycielem Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Urodził się w 1631 roku w Polsce i w młodości wstąpił do zakonu jezuitów. Po święceniach kapłańskich, zdecydował się opuścić zakon jezuitów i założyć własne zgromadzenie. Jego celem było oddanie czci Niepokalanemu Poczęciu Maryi i szerzenie jej kultu wśród wiernych. Święty Stanisław Papczyński był również gorącym orędownikiem modlitwy za dusze czyśćcowe. Zmarł w 1701 roku, a w 2016 roku został kanonizowany przez papieża Franciszka. Jego życie i działalność są przykładem oddania Bogu, miłości do Maryi i troski o zbawienie dusz.

  sw stanislaw papczynski 1

  Kiedy i gdzie odmawiać Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego, 9 – 17 maja?

  Nowenna do św. Stanisława Papczyńskiego odmawiana jest od 9 do 17 maja w Polsce oraz w innych krajach, gdzie jest czczony ten święty. Modlitwy można odmawiać w różnych miejscach, takich jak kościoły, kaplice, domowe kaplice, sanktuaria, czy też w prywatności własnego domu. W Polsce istnieje wiele sanktuariów, gdzie można odprawiać tę nowennę, m.in. w Górze Kalwarii, w Miejscu Piastowym, w Przeworsku, w Płocku, w Warszawie, w Krakowie oraz w innych miejscach związanych z kultem św. Stanisława Papczyńskiego. Wiele parafii również organizuje specjalne nabożeństwa i msze święte w tym czasie, które są połączone z odmawianiem tej nowenny. Odmawianie Nowenny do św. Stanisława Papczyńskiego jest okazją do modlitwy o wstawiennictwo i pomoc w różnych intencjach, a także do wyrażenia czci dla tego świętego i poznania jego życia i nauczania.

  Zobacz inne modlitwy:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *