Przejdź do treści

Nowenna do św. Wojciecha, patrona Polski, 14-22 kwietnia

  Nowenna do św. Wojciecha, patrona Polski, 14-22 kwietnia pełny tekst modlitwy

  Nowennę do Św. Wojciecha należy odmawiać między 14 kwietnia – 22 kwietnia, 23 kwietnia obchodzimy wspomnienie św Wojciecha.
  1. Modlitwa wstępna
  Pragnę w tej nowennie przypominać sobie opatrznościowego męża – świętego Wojciecha – który przez świadectwo swojego życia i męczeńskiej śmierci stał się na całe stulecia rzecznikiem ładu moralnego w swoim Kościele, w końcu patronem naszej Ojczyzny.
  Oto ja, niegodny twój czciciel, oddaję się tobie w opiekę i obieram sobie ciebie za mojego szczególnego patrona, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę, o którą dzisiaj ciebie proszę…
  PIERWSZY DZIEŃ
  Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, chcąc powierzyć św. Wojciechowi poważną rolę w swoim Kościele, przygotował go do tego łaską powołania. W tym niezwykłym przygotowaniu współpracowali z Bogiem pobożni rodzice. Gdy po ciężkiej chorobie odzyskał zdrowie powierzyli go abp. św. Adalbertowi w Magdeburgu. On kształcił go w szkole katedralnej, a słowem i przykładem ukazywał drogę do służby Bożej. Po powrocie do Pragi przyjął święcenia kapłańskie w 981r.
  Każdy może być świętym dzięki łasce Bożej, która ogarnia wszystkich. Potrzebna jest współpraca z nią przez wytrwałe dążenie do doskonałości.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
  Ant.: Twoja łaska, Panie, jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi.
  W. Jako chłopiec został ofiarowany Panu.
  O. Z wielką mocą spłynęła na niego łaska Ducha Świętego.
  MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Wojciecha, aby wskazywał drogę zbawienia, spraw, abyśmy wiernie szli za Chrystusem, naszym Mistrzem, i razem z naszymi braćmi doszli do Ciebie. Amen.
  DZIEŃ DRUGI
  Święty Wojciech był człowiekiem wielkiej wiary. Przygotowany duchowo przez zdobycie wykształcenia i pogłębienie życia duchowego stał się pomocnikiem biskupa w zarządzaniu diecezją. O jego uzdolnieniach świadczy też fakt, że po śmierci biskupa, w tym żarliwym kapłanie, wyborcy widzieli odpowiedniego kandydata na stolicę biskupią w Pradze. Po zatwierdzeniu wyboru przez cesarza i papieża, w 983 r. otrzymał święcenia biskupie. W życiu kierował się żywą wiarą.
  Ponieważ my również jesteśmy wybranymi dziećmi Bożymi, trzeba, aby i nasza wiara obfitowała w cnoty i chwalebne czyny.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
  Ant.: Spodobałeś się Panu, kapłanie Najwyższego, gdyż byłeś przykładem wiary i dobrym pasterzem ludu.
  W. Święci i sprawiedliwi weselcie się w Panu.
  O. Bóg was wybrał na swoje dziedzictwo.
  MÓDLMY SIĘ: Panie, niech modlitwa, którą jako wyraz dziecięcego oddania ofiarujemy Twojemu Majestatowi ku czci świętego Wojciecha, męczennika i biskupa, uczyni nas godnymi wiecznego szczęścia, które on osiągnął przelawszy krew dla Ciebie. Amen.
  TRZECI DZIEŃ
  Święty Wojciech jest dla nas nauczycielem w naśladowaniu Chrystusa ubogiego. Jego ingres do katedry odbył się bez manifestacji i boso. Prowadził życie skromne, okazywał dobroczynność chorym i ubogim, których osobiście odwiedzał i cierpliwie wysłuchiwał ich skarg. W miarę swoich możliwości zaradzał ich potrzebom. Odwiedzał także więźniów, których pragnął pocieszyć. Wykupywał chrześcijańskich niewolników z rąk żydowskich handlarzy. Dobroć jego szeroko była znana, a jednak miał swoich wrogów, podobnie jak Chrystus.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
  Ant.: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie; niech weźmie krzyż swój i Mnie naśladuje.
  W. Jak wspaniale jaśnieje w świętym Wojciechu łaska Boża.
  O. Zarówno w młodości, jak i w posługiwaniu kapłańskim.
  MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty dałeś świętemu Wojciechowi moc naśladowania naszego Zbawiciela, wysławiamy Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy, abyś za wstawiennictwem świętego męczennika wspierał nas słabych ludzi. Amen.
  CZWARTY DZIEŃ
  W swoim życiu nieraz natrafiamy na różne przeszkody. Święty Wojciech nie był wolny od podobnych kłopotów. Jego pasterzowanie w diecezji jeszcze z pogańskimi zwyczajami było bardzo trudne: łamanie zasad moralnych, wielożeństwo, lekceważenie świąt chrześcijańskich i postów, bunty ze strony duchowieństwa i możnowładców. Wszystkie te przeszkody go przytłaczały. W Rzymie znalazł wytchnienie, ciszę i spokój. Tam w 990 r. wraz z bratem Radzimem złożył śluby zakonne. Były to dla niego najszczęśliwsze lata spędzone na modlitwie, rozmyślaniu, czytaniu pobożnych ksiąg.
  Jest to przykład dla nas, aby w modlitwie, lub pobożnej lekturze szukać ukojenia i pogłębiać życie duchowe.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
  Ant.: Pan dał mu zwycięstwo ciężkim boju, oby się okazało, że miłość jest potężniejsza od wszystkiego.
  W. Siedmioma darami ubogacił cię Chrystus.
  O. Z wielką, mocą spłynęła na ciebie łaska Ducha Świętego.
  MÓDLMY SIĘ: Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy za wstawiennictwem świętego Wojciecha, męczennika i biskupa, trwają nieustannie w prawdziwej wierze, osiągnęli radość, obiecaną wiernym. Amen.
  PIĄTY DZIEŃ
  Święty Wojciech był człowiekiem obowiązkowym. Gdy zmarł jego biskup pomocniczy Falkold, wtedy opuścił zacisze klasztorne i udał się tam, gdzie wzywał go jego obowiązek. Podczas drugiego pobytu w Pradze założył opactwo benedyktynów koło Pragi, zbudował kilka kościołów, wysłał misjonarzy na Węgry. Gdy po zabójstwie kobiety w kościele z pogwałceniem prawa azylu, w 995 roku rzucił klątwę na sprawców, musiał opuścić Pragę.
  Naśladujmy Świętego w jego stanowczej obronie moralności.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
  Ant.: Dam wam pasterzy według mego serca, by was prowadzili rozsądnie i roztropnie.
  W. Zajaśnieją sprawiedliwi przed obliczem Pana.
  O. Radować się będą wszyscy prawego serca.
  MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Wojciech aż do śmierci walczył w obronie wiary, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo jesteś prawdziwym życiem. Amen.
  SZÓSTY DZIEŃ
  Dla świętego Wojciecha męczeństwem była nie tylko śmierć, ale całe jego życie. Znalazł się w środku rywalizujących ze sobą możnych rodów Sławników i Werszowców. Oni nie pomijali żadnej sposobności, aby w jego osobie dokuczyć członkom jego rodu. Kiedy zamordowali kobietę w kościele, łamiąc prawo azylu, upominał ich bez skutku, rzucił więc na nich klątwę. A oni z zemsty zburzyli Libie e i wymordowali jego rodzinę.
  I nas spotykają bolesne wydarzenia lecz każdy ból, fizyczny lub duchowy, zbliża nas do Chrystusa cierpiącego.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
  Ant.: Cierpień tego życia nie można stawiać na równi z przyszłą chwałą, która się w nas objawi.
  W. Panie, będę Cię miłował tym goręcej.
  O. Im lepiej poznam, że Ty jesteś mocą mej słabości.
  MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Wojciech aż do śmierci walczył w obronie wiary, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Amen.
  SIÓDMY DZIEŃ
  Jako następca apostołów, którzy głosili Ewangelię w różnych stronach świata, za ich przykładem św. Wojciech apostołował wszędzie, gdzie nadarzyła się sposobność. Zachęcony przez cesarza Ottona III i za zgodą papieża, wyruszył do Polski, skąd udał się z misją do pogańskich Prus. Poganie przyjęli ich niechętnie. Ubliżali im i znieważali, świętego Wojciecha w końcu zamordowali. Jego kult został przypieczętowany kanonizacją.
  Nasze powszechne kapłaństwo, otrzymane na chrzcie Św., zobowiązuje nas do apostołowania przynajmniej w naszym środowisku i do udziału w służbie Bożej, dziękując Bogu za Jego łaskawość.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
  Ant.: Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je w wieczności.
  W. Przychodzę do was, abyście poznali swego Stwórcę.
  O. I abyście obmyci w zdroju zbawienia stali się wyznawcami Chrystusa.
  MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Amen.
  DZIEŃ ÓSMY
  Śmierć świętego Wojciecha wywarła ogromne wrażenie wśród znających go i będących bliżej elit z otoczenia cesarza Ottona III, który osobiście udał się do Gniezna w 1000 roku, aby oddać hołd wielkiemu człowiekowi i męczennikowi. Wtedy utworzona została w Gnieźnie metropolia, której patronem został święty Wojciech. Był on wzorowym pasterzem, troszczącym się o dobro powierzonych sobie wiernych. Nieustępliwy w sprawach wiary i obyczajów chrześcijańskich.
  Liturgia daje nam sposobność podziwiania jego cnót i szukania jego wstawiennictwa.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
  Ant.: Cieszcie się i weselcie, wszyscy święci, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
  W. Idąc śladem Mistrza i jak On zabity.
  O. Powrócił do Niego w blasku zwycięstwa.
  MÓDLMY SIĘ: Boże, który uwieńczyłeś męczeństwem wiarę świętego Wojciecha i obdarzyłeś Kościół gnieźnieński jego relikwiami, spraw, prosimy, abyśmy postępując w wierze i miłości, zasłużyli na udział w radości nieba. Amen.
  DZIEWIĄTY DZIEŃ
  Chrześcijańska Polska zawsze otaczała świętego Wojciecha, biskupa, kultem należnym apostołowi, męczennikowi i przyjacielowi Polaków. Świadczą o tym Drzwi Gnieźnieńskie, pochodzące z 1170r. przedstawiające życie św. Wojciecha w 18 płaskorzeźbach. Dziś jest on głównym patronem Polski obok Królowej Polski i św. Stanisława, biskupa i męczennika.
  Nadal otaczamy go należną czcią i zwracamy się z prośbą o wstawiennictwo u Boga w naszych sprawach, dotyczących zwłaszcza naszego życia duchowego.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
  Ant.: Męczennicy Pańscy, błogosławcie Pana na wieki.
  W. Oddajmy cześć świętemu Wojciechowi, patronowi Polski.
  O. Przez zasługi świętego Wojciecha wysłuchaj nas Chryste.
  MÓDLMY SIĘ: Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny, użyźniłeś siejbą słowa Bożego krwią swoją a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogurodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy za twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Amen.

  Nowenna do św. Wojciecha, patrona Polski, 14-22 kwietnia do pobrania w PDF

  Jak odmawiać Nowenna do św. Wojciecha, patrona Polski, 14-22 kwietnia?

  Nowenna do św. Wojciecha, patrona Polski, odmawiana jest od 14 do 22 kwietnia. W czasie tych dziewięciu dni, wierni składają swoje intencje i prośby przed patronem Polski. Odmawianie nowenny rozpoczynamy od krótkiego wprowadzenia, w którym składamy pokorne błaganie o wstawiennictwo św. Wojciecha. Następnie, każdego dnia odmawiamy jedną część nowenny, składając prośby i dziękczynienia. W modlitwie możemy prosić o opiekę nad naszą Ojczyzną, o jedność i pokój w naszym kraju, o dary Ducha Świętego dla naszych przywódców oraz o siłę i mądrość dla nas samych. Na zakończenie każdej części nowenny, składamy podziękowanie św. Wojciechowi za jego wstawiennictwo i prosimy o dalszą opiekę. Odmawianie nowenny jest okazją do pogłębienia naszej wiary i zaufania w wstawiennictwo św. Wojciecha.

  Dlaczego warto odmawiać Nowenna do św. Wojciecha, patrona Polski, 14-22 kwietnia?

  Odmawianie Nowenny do św. Wojciecha, patrona Polski, w dniach od 14 do 22 kwietnia, to nie tylko akt religijny, ale również wyraz naszej wiary i oddania. Dlaczego warto odmawiać? Przede wszystkim, św. Wojciech jest postacią niezwykle ważną dla historii naszego kraju. Jego misja ewangelizacyjna i męczeńska śmierć stanowią fundament naszej tożsamości narodowej. Odmawiając Nowennę, oddajemy hołd temu wielkiemu świętemu, który poświęcił swoje życie dla dobra innych.

  Odmawianie Nowenny to również okazja do zanurzenia się w modlitwie i refleksji. W trakcie tych dziewięciu dni, możemy skupić się na naszych potrzebach, prosić o łaski i wsparcie w codziennych trudnościach. Modlitwa do św. Wojciecha daje nam siłę i nadzieję, że nasze prośby zostaną wysłuchane.

  Odmawianie Nowenny to także okazja do jednoczenia się z innymi wiernymi. Wspólna modlitwa, zwłaszcza w określonym czasie, tworzy więź i wzmacnia naszą wspólnotę. Możemy czuć się częścią czegoś większego, czegoś, co łączy nas z innymi Polakami, którzy również oddają cześć św. Wojciechowi.

  Warto odmawiać Nowennę do św. Wojciecha, aby pielęgnować naszą wiarę, pamiętać o naszych korzeniach i prosić o opiekę dla naszej Ojczyzny. To czas, w którym możemy zbliżyć się do Boga i odczuć Jego obecność w naszym życiu. Niech ta modlitwa stanie się dla nas źródłem siły, nadziei i pok

  Kim był Św. Wojciech?

  Święty Wojciech, znany również jako Adalbert, był polskim biskupem i misjonarzem. Urodził się w 956 roku w Czechach i w młodym wieku wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru. Po pewnym czasie postanowił poświęcić swoje życie na szerzenie wiary chrześcijańskiej wśród pogan. Wyruszył w podróż misyjną na tereny dzisiejszej Polski, gdzie nawracał ludzi i budował kościoły.

  Święty Wojciech jest uważany za jednego z głównych patronów Polski. Jego najbardziej znane działania miały miejsce w Gnieźnie, gdzie założył pierwszą polską diecezję. Był również doradcą i bliskim współpracownikiem pierwszego polskiego króla, Bolesława Chrobrego.Niestety, Święty Wojciech zginął tragicznie w 997 roku na terenie dzisiejszej Litwy.

  Został zamordowany przez pogan, którzy nie akceptowali chrześcijaństwa. Jego ciało zostało przewiezione do Gniezna i tam pochowane.

  Dzięki swoim działaniom i ofiarności, Święty Wojciech jest nadal czczony jako symbol wiary i misji. Jego święto obchodzone jest 23 kwietnia, a jego relikwie znajdują się w bazylice archikatedralnej w Gnieźnie.

  sw wojciech 1

  Kiedy i gdzie odmawiać Nowenna do św. Wojciecha, patrona Polski, 14-22 kwietnia?

  Nowenna do św. Wojciecha, patrona Polski, odmawiana jest w dniach 14-22 kwietnia w Polsce. Można ją odmawiać w różnych miejscach, takich jak kościoły, kaplice, sanktuaria, domy modlitwy, czy też w prywatnych domach. Wiele parafii organizuje specjalne nabożeństwa, podczas których odmawiana jest ta Nowenna. Warto sprawdzić rozkład mszy i nabożeństw w lokalnych kościołach, aby dowiedzieć się, gdzie można wziąć udział w tej modlitwie.

  Dodatkowo, wiele osób odmawia Nowennę do św. Wojciecha w swoich prywatnych domach, samodzielnie lub w gronie rodziny. Istnieje również możliwość korzystania z różnych aplikacji mobilnych lub stron internetowych, które oferują teksty Nowenny do św. Wojciecha. Ważne jest, aby znaleźć czas i miejsce, w którym można skoncentrować się na modlitwie i poświęcić czas na rozmowę z patronem Polski.

  Zobacz inne nowenny odmawiane w kwietniu

   Zobacz inne modlitwy:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *