Przejdź do treści

Nowenna do Świętej Teresy z Avila 6-15 października

  Początek nowenny:6 październik
  Święto Św. Teresy z Avila:15 październik
  Narodziny Św. Teresy z Avila:28 marzec 1515
  Śmierć Św. Teresy z Avila::4 październik 1582
  Patronka osób cierpiących na bóle głowy, hiszpańscy pisarze katoliccy, Hiszpania, osoby chore, osoby w zakonach, osoby wyśmiewane z powodu swojej pobożności,

  Św. Teresa była hiszpańską karmelitanką, która zreformowała zakon i doświadczyła mistycznej łaski poprzez modlitwę

  Dzień 1 – Nowenna do Świętej Teresy z Avila 6 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  Najmiłościwszy Panie Jezu Chryste! Dziękujemy Ci za wielki dar wiary i nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu, którego udzieliłeś umiłowanej Teresie; modlimy się do Ciebie, abyś przez Twoje zasługi i zasługi Twojej wiernej małżonki udzielił nam daru żywej wiary i gorącego nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu Ołtarza, w którym Ty, o nieskończony Majestacie, zobowiązałeś się pozostać z nami aż do końca świata i w którym z taką miłością oddałeś nam całego siebie.

  Dzień 2 – Nowenna do Świętej Teresy z Avila 7 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  O najmiłosierniejszy Panie Jezu Chryste! dziękujemy Ci za wielki dar nadziei, którego udzieliłeś ukochanej Teresie; modlimy się do Ciebie, abyś przez swoje zasługi i przez zasługi Twojej świętej małżonki dał nam wielką ufność w Twoją dobroć, dzięki Twojej Drogocennej Krwi, którą przelałeś do ostatniej kropli dla naszego zbawienia.

  Dzień 3 – Nowenna do Świętej Teresy z Avila 8 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  O najmiłościwszy Panie Jezu Chryste! dziękujemy Ci za wielki dar miłości, którego udzieliłeś swojej ukochanej Teresie; modlimy się do Ciebie, abyś przez swoje zasługi i przez zasługi Twojej najukochańszej małżonki udzielił nam wielkiego, wieńczącego daru Twojej doskonałej miłości.

  Dzień 4 – Nowenna do Świętej Teresy z Avila 9 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  O najsłodszy Panie Jezu Chryste! dziękujemy Ci za dar wielkiego pragnienia i postanowienia, którego udzieliłeś Twojej umiłowanej Teresie, aby mogła Cię doskonale kochać; prosimy Cię, abyś przez swoje zasługi i przez zasługi Twojej najhojniejszej małżonki dał nam prawdziwe pragnienie i prawdziwe postanowienie podobania się Tobie w miarę naszych możliwości. Amen.

  Dzień 5 – Nowenna do Świętej Teresy z Avila 10 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  O najmilszy Panie Jezu Chryste! dziękujemy Ci za wielki dar pokory, którego udzieliłeś umiłowanej Teresie; prosimy Cię, abyś przez swoje zasługi i przez zasługi Twojej najpokorniejszej małżonki udzielił nam łaski prawdziwej pokory, która sprawi, że zawsze będziemy znajdować radość w upokorzeniu i przedkładać wzgardę nad wszelkie zaszczyty.

  Dzień 6 – Nowenna do Świętej Teresy z Avila 11 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  O najdobrotliwszy Panie Jezu Chryste! dziękujemy Ci za dar nabożeństwa do Twej słodkiej Matki, Maryi i Jej świętego małżonka, Józefa, którego udzieliłeś Twej umiłowanej Teresie; prosimy Cię, abyś przez zasługi Twoje i Twego najdroższego małżonka udzielił nam łaski szczególnego i czułego nabożeństwa do Twej najświętszej Matki, Maryi, i do Twego umiłowanego przybranego ojca, Józefa. Amen.

  Dzień 7 – Nowenna do Świętej Teresy z Avila 12 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  O najmiłościwszy Panie Jezu Chryste! dziękujemy Ci za cudowny dar rany w sercu, którego udzieliłeś ukochanej Teresie; modlimy się do Ciebie, abyś przez Twoje zasługi i zasługi Twojej serafickiej małżonki udzielił nam również podobnej rany miłości, abyśmy odtąd mogli Cię kochać i oddawać nasz umysł miłości tylko do Ciebie. Amen.

  Dzień 8 – Nowenna do Świętej Teresy z Avila 13 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  O najukochańszy Panie Jezu Chryste! dziękujemy Ci za wybitny dar pragnienia śmierci, którego udzieliłeś swojej ukochanej Teresie; modlimy się do Ciebie, abyś przez swoje zasługi i przez zasługi Twojej najtrwalszej małżonki udzielił nam łaski pragnienia śmierci, abyśmy mogli pójść i posiąść Cię na wieczność w kraju błogosławionych. Amen.

  Dzień 9 – Nowenna do Świętej Teresy z Avila 14 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  Na koniec, o najdroższy Panie Jezu Chryste! dziękujemy Ci za dar drogocennej śmierci, którą obdarzyłeś swoją ukochaną Teresę, sprawiając, że słodko umarła z miłości; modlimy się do Ciebie, przez Twoje zasługi i przez zasługi Twojej najczulszej małżonki, abyś zapewnił nam dobrą śmierć; a jeśli nie umrzemy z miłości, to przynajmniej umrzemy płonąc miłością do Ciebie, abyśmy tak umierając, mogli iść i kochać Cię na wieki doskonalszą miłością w niebie. Amen.

  Kim była Święta Teresa z Avila?

  st teresa of avila

  Św. Alfons Liguori poświęcił się św. Teresie i zapisał tę nowennę w swoim dzienniku.

  Zarówno św. Alfons, jak i św. Teresa mocno podkreślali potrzebę modlitwy myślnej i sami praktykowali tę formę modlitwy.

  Teresa była świadkiem konfliktu między swoimi rodzicami o to, jak surowa powinna być praktyka ich wiary katolickiej, a jako młoda kobieta zmagała się z wyborem między byciem modną młodą damą w społeczeństwie a wstąpieniem do klasztoru i zostaniem zakonnicą.

  Teresa i jej rodzice ostatecznie zdecydowali, że pójdzie do klasztoru, ale nawet tam odkryła takie rozluźnienie w przestrzeganiu zasad religijnych – wiele zakonnic oddawało się wszelkiego rodzaju próżności i zachowywało się tak, jakby wcale nie były zakonnicami – a ponieważ Teresa była tak piękna i atrakcyjna dla innych, stanęła przed jeszcze większą pokusą próżności i lenistwa.

  Dzięki łasce Bożej, poprzez ciężką chorobę i późniejszy długi powrót do zdrowia, doświadczyła głębokiego nawrócenia serca, zwłaszcza poprzez praktykę Modlitwy Umysłowej..

  Założyła nowy klasztor, który faktycznie przestrzegałby tradycyjnej reguły i obrzędów karmelitańskich. Spotkała się z ogromnym sprzeciwem ze strony zakonnic z jej pierwotnego klasztoru, z miasta, w którym mieszkały, oraz ze strony innych osób w Kościele.

  Nie poddała się jednak, zakładając zreformowany klasztor, który stał się nowym zakonem uznanym przez Kościół: karmelitów bosych. Zbiegło się to w czasie z szerszym ruchem w Kościele mającym na celu wewnętrzną reformę w odpowiedzi na reformację protestancką.

  Jan od Krzyża stał się jej duchowym młodszym bratem i sam był kluczem do reformy Karmelitów Bosych w męskiej części Zakonu.

  Czego patronką jest Święta Teresa z Avila?

  Wstawiennictwo św. Teresy z Avila jest wzywane szczególnie w następujących przypadkach:

  • Choroby ciała
  • Bóle głowy
  • Utrata rodziców
  • Ludzie potrzebujący łaski
  • Ludzie w zakonach
  • Ludzie wyśmiewani za swoją pobożność
  • Ludzie chorzy
  • Choroba
  • Hiszpania

  Nowennę do św. Teresy z Avila można odmawiać w dowolnej intencji, więc śmiało zacznij się modlić

  Zobacz inne nowenny odmawiane w październiku: