Przejdź do treści

Nowenna do Świętego Łukasza 9-18 października

  Fakty o nowennie do Świętego Łukasza

  Początek nowenny9 październik
  Dzień wspomnienia Św. Łukasza:18 październik
  Narodziny Świętego Łukasza:9
  Śmierć Świętego Łukasza::84
  Patron artystów, kawalerów, lekarzy, chirurgów, rolników i retoryków.

  Dzień 1 – Nowenna do Świętego Łukasza 9-18 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Modlitwa wstępna

  Najbardziej czarujący i święty Lekarzu, byłeś ożywiony niebiańskim Duchem Miłości.

  Wiernie opisując człowieczeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, ukazałeś także Jego boskość i Jego prawdziwe współczucie dla wszystkich ludzi.

  Inspiruj mnie i tych, za których się modlę, swoim profesjonalizmem i boskim współczuciem dla tych, którym służymy.

  Pamiętaj szczególnie o mojej intencji w tej nowennie (wspomnij swoją prośbę tutaj…).

  Niech Duch Święty pomoże mi zrozumieć słowa Chrystusa i wiernie zastosować je w moim życiu.

  Amen.

  Modlitwa końcowa

  Ojcze nasz…
  Zdrowaś Maryjo…
  Chwała na wysokości…

  Święty Łukaszu Ewangelisto, módl się za nami!

  Dzień 2 – Nowenna do Świętego Łukasza 9-18 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Modlitwa wstępna

  Najbardziej czarujący i święty Lekarzu, byłeś ożywiony niebiańskim Duchem Miłości.

  Wiernie opisując człowieczeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, ukazałeś także Jego boskość i Jego prawdziwe współczucie dla wszystkich ludzi.

  Inspiruj mnie i tych, za których się modlę, swoim profesjonalizmem i boskim współczuciem dla tych, którym służymy.

  Pamiętaj szczególnie o mojej intencji w tej nowennie (wspomnij swoją prośbę tutaj…).

  Niech Duch Święty pomoże mi zrozumieć słowa Chrystusa i wiernie zastosować je w moim życiu.

  Amen.

  Modlitwa końcowa

  Ojcze nasz…
  Zdrowaś Maryjo…
  Chwała na wysokości…

  Święty Łukaszu Ewangelisto, módl się za nami!

  Dzień 3 – Nowenna do Świętego Łukasza 9-18 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Modlitwa wstępna

  Najbardziej czarujący i święty Lekarzu, byłeś ożywiony niebiańskim Duchem Miłości.

  Wiernie opisując człowieczeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, ukazałeś także Jego boskość i Jego prawdziwe współczucie dla wszystkich ludzi.

  Inspiruj mnie i tych, za których się modlę, swoim profesjonalizmem i boskim współczuciem dla tych, którym służymy.

  Pamiętaj szczególnie o mojej intencji w tej nowennie (wspomnij swoją prośbę tutaj…).

  Niech Duch Święty pomoże mi zrozumieć słowa Chrystusa i wiernie zastosować je w moim życiu.

  Amen.

  Modlitwa końcowa

  Ojcze nasz…
  Zdrowaś Maryjo…
  Chwała na wysokości…

  Święty Łukaszu Ewangelisto, módl się za nami!

  Dzień 4 – Nowenna do Świętego Łukasza 9-18 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Modlitwa wstępna

  Najbardziej czarujący i święty Lekarzu, byłeś ożywiony niebiańskim Duchem Miłości.

  Wiernie opisując człowieczeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, ukazałeś także Jego boskość i Jego prawdziwe współczucie dla wszystkich ludzi.

  Inspiruj mnie i tych, za których się modlę, swoim profesjonalizmem i boskim współczuciem dla tych, którym służymy.

  Pamiętaj szczególnie o mojej intencji w tej nowennie (wspomnij swoją prośbę tutaj…).

  Niech Duch Święty pomoże mi zrozumieć słowa Chrystusa i wiernie zastosować je w moim życiu.

  Amen.

  Modlitwa końcowa

  Ojcze nasz…
  Zdrowaś Maryjo…
  Chwała na wysokości…

  Święty Łukaszu Ewangelisto, módl się za nami!

  Dzień 5 – Nowenna do Świętego Łukasza 9-18 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Modlitwa wstępna

  Najbardziej czarujący i święty Lekarzu, byłeś ożywiony niebiańskim Duchem Miłości.

  Wiernie opisując człowieczeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, ukazałeś także Jego boskość i Jego prawdziwe współczucie dla wszystkich ludzi.

  Inspiruj mnie i tych, za których się modlę, swoim profesjonalizmem i boskim współczuciem dla tych, którym służymy.

  Pamiętaj szczególnie o mojej intencji w tej nowennie (wspomnij swoją prośbę tutaj…).

  Niech Duch Święty pomoże mi zrozumieć słowa Chrystusa i wiernie zastosować je w moim życiu.

  Amen.

  Modlitwa końcowa

  Ojcze nasz…
  Zdrowaś Maryjo…
  Chwała na wysokości…

  Święty Łukaszu Ewangelisto, módl się za nami!

  Dzień 6 – Nowenna do Świętego Łukasza 9-18 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Modlitwa wstępna

  Najbardziej czarujący i święty Lekarzu, byłeś ożywiony niebiańskim Duchem Miłości.

  Wiernie opisując człowieczeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, ukazałeś także Jego boskość i Jego prawdziwe współczucie dla wszystkich ludzi.

  Inspiruj mnie i tych, za których się modlę, swoim profesjonalizmem i boskim współczuciem dla tych, którym służymy.

  Pamiętaj szczególnie o mojej intencji w tej nowennie (wspomnij swoją prośbę tutaj…).

  Niech Duch Święty pomoże mi zrozumieć słowa Chrystusa i wiernie zastosować je w moim życiu.

  Amen.

  Modlitwa końcowa

  Ojcze nasz…
  Zdrowaś Maryjo…
  Chwała na wysokości…

  Święty Łukaszu Ewangelisto, módl się za nami!

  Dzień 7 – Nowenna do Świętego Łukasza 9-18 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Modlitwa wstępna

  Najbardziej czarujący i święty Lekarzu, byłeś ożywiony niebiańskim Duchem Miłości.

  Wiernie opisując człowieczeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, ukazałeś także Jego boskość i Jego prawdziwe współczucie dla wszystkich ludzi.

  Inspiruj mnie i tych, za których się modlę, swoim profesjonalizmem i boskim współczuciem dla tych, którym służymy.

  Pamiętaj szczególnie o mojej intencji w tej nowennie (wspomnij swoją prośbę tutaj…).

  Niech Duch Święty pomoże mi zrozumieć słowa Chrystusa i wiernie zastosować je w moim życiu.

  Amen.

  Modlitwa końcowa

  Ojcze nasz…
  Zdrowaś Maryjo…
  Chwała na wysokości…

  Święty Łukaszu Ewangelisto, módl się za nami!

  Dzień 8 – Nowenna do Świętego Łukasza 9-18 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Modlitwa wstępna

  Najbardziej czarujący i święty Lekarzu, byłeś ożywiony niebiańskim Duchem Miłości.

  Wiernie opisując człowieczeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, ukazałeś także Jego boskość i Jego prawdziwe współczucie dla wszystkich ludzi.

  Inspiruj mnie i tych, za których się modlę, swoim profesjonalizmem i boskim współczuciem dla tych, którym służymy.

  Pamiętaj szczególnie o mojej intencji w tej nowennie (wspomnij swoją prośbę tutaj…).

  Niech Duch Święty pomoże mi zrozumieć słowa Chrystusa i wiernie zastosować je w moim życiu.

  Amen.

  Modlitwa końcowa

  Ojcze nasz…
  Zdrowaś Maryjo…
  Chwała na wysokości…

  Święty Łukaszu Ewangelisto, módl się za nami!

  Dzień 9 – Nowenna do Świętego Łukasza 9-18 października

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Modlitwa wstępna

  Najbardziej czarujący i święty Lekarzu, byłeś ożywiony niebiańskim Duchem Miłości.

  Wiernie opisując człowieczeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, ukazałeś także Jego boskość i Jego prawdziwe współczucie dla wszystkich ludzi.

  Inspiruj mnie i tych, za których się modlę, swoim profesjonalizmem i boskim współczuciem dla tych, którym służymy.

  Pamiętaj szczególnie o mojej intencji w tej nowennie (wspomnij swoją prośbę tutaj…).

  Niech Duch Święty pomoże mi zrozumieć słowa Chrystusa i wiernie zastosować je w moim życiu.

  Amen.

  Modlitwa końcowa

  Ojcze nasz…
  Zdrowaś Maryjo…
  Chwała na wysokości…

  Święty Łukaszu Ewangelisto, módl się za nami!

  Kim był Święty Łukasz?

  sw lukasz 1

  Święty Łukasz Ewangelista jest patronem artystów, kawalerów, lekarzy, chirurgów, rolników i retorów.

  Paweł w Liście do Kolosan 4:14 mówi, że św. Łukasz jest umiłowanym lekarzem.

  Łukasz urodził się jako grecki poganin, a nie Żyd, dlatego też nawrócił się na wiarę chrześcijańską.

  Ewangelia Łukasza skupia się na ewangelizacji pogan. Na przykład Jezus opowiada historie o dobrym Samarytaninie i wdowie z Sarepty. Św. Łukasz dołączył do towarzystwa św. Pawła w Troadzie około 51 r. n.e. i podróżował z nim przez dłuższy czas.

  Paweł został uwięziony, ale św. Łukasz pozostał wolny i ewangelizował w Filippi. Później, około 58 r. n.e., ponownie się spotkali i razem ewangelizowali.

  Paweł ujawnił, że tylko Łukasz pozostał z nim podczas jego ostatniego uwięzienia przed egzekucją.

  W napisanej przez siebie Ewangelii Łukasz opowiada kilka wyjątkowych historii, w tym o Łazarzu i bogaczu, a także o synu marnotrawnym.

  Łukasz daje nam również istotną perspektywę maryjną z Magnificat Maryi, Ofiarowaniem, Nawiedzeniem, Zwiastowaniem i Znalezieniem Dzieciątka Jezus w Świątyni.

  Dlaczego warto odmawiać nowennę do Świętego Łukasza?

  W tradycji katolickiej nowenna jest jednym z ważniejszych środków modlitewnych, pozwalającym głębiej połączyć się z Bogiem oraz świętymi, których wstawiennictwo prosimy. Nowenna do Św. Łukasza ma specjalne znaczenie dla wielu wiernych z kilku powodów:

  1. Łaski i uzdrowienie: Św. Łukasz, jako lekarz, jest często proszony o wstawiennictwo w sprawach zdrowia. Wiele osób doświadczyło uzdrowienia lub poprawy stanu zdrowia po odmówieniu tej nowenny, co czyni ją szczególnie ważną dla chorych i ich rodzin.
  2. Wsparcie w trudnych chwilach: W życiu każdego z nas zdarzają się trudne momenty – choroby, problemy osobiste czy zawodowe. Odmawiając nowennę do Św. Łukasza, można poczuć się bardziej wspieranym i pocieszanym w tych chwilach.
  3. Dla służby zdrowia: Dzięki swojemu zawodowi lekarza, Św. Łukasz jest patronem osób pracujących w medycynie. Lekarze, pielęgniarki, technicy medyczni i inni pracownicy służby zdrowia mogą odnaleźć w nowennie wsparcie, siłę oraz inspirację do dalszej pracy dla dobra pacjentów.
  4. Wzrost duchowy: Odmawianie nowenny to nie tylko prośba o konkretne łaski, ale także okazja do refleksji nad własnym życiem, relacją z Bogiem i głębszym zrozumieniem Ewangelii według św. Łukasza.

  Dlaczego nowennę do Świętego Łukasza odmawia się 9-18 października?

  Nowenna jest tradycyjnie odmawiana przez dziewięć dni przed ważnym świętem czy uroczystością. Święto Św. Łukasza przypada 18 października, dlatego nowenna do niego jest odmawiana od 9 października, prowadząc wiernych do dnia jego liturgicznego wspomnienia. Odmawiając nowennę w tych dniach, wierni przygotowują się duchowo do świętowania i czczenia św. Łukasza, prosząc jednocześnie o jego wstawiennictwo u Boga.

  Zobacz inne nowenny odmawiane w październiku

  Zobacz inne modlitwy do Świętych: